הסעת נוסעים בתא המטען

נהג הואשם בעבירת הסעת נוסעים בבגז' מכונית: להלן גזר דין בנושא הסעת נוסעים בתא המטען של רכב: גזר דין הנאשם בפני הורשע בנהיגה בקלות ראש בכך שהסיע שני נוסעים, נערים, בתא המטען. לא למותר לציין כי אין המדובר ברכב סטיישן אלא בתא מטען ממש מן הסוג שאין בו אוויר או חמצן ומן הסוג שבו מובילים סחורות ולא בני אדם. נימוקיו של הנאשם, לפיהם בשל כניסת השבת לא היה לו זמן, אינם מקובלים עליי וזאת בלשון המעטה. הנאשם הוא אב לילדים ומאדם אשר אחריותם של שני קטינים מוטלת על כתפיו, מצפה הייתי שיפעיל מחשבה ושיקול דעת ולא יסיע שני נערים בתוך תא מטען ולו גם בנסיעה בת חמש דקות. צודקת ב"כ המאשימה שרק בנס הסתיים הדבר בדוח, ולא בנזק בלתי הפיך לשני הנערים. אני דנה איפוא את הנאשם לעונשים הבאים: לתשלום קנס בסך 2,000 ₪ אשר ישולם ב-2 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 1,000 ₪ כל אחד החל מיום 1.7.10 או 21 ימי מאסר תמורתם. לפסילה מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנה. הנאשם יפקיד רשיונו במזכירות בית המשפט היום. לפסילה מלקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של חמישה חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך חמישה חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 א' ו/או 67 לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רשיון או נהיגה ללא רשיון נהיגה. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. הסעת נוסעים