נהיגה תחת השפעת אלכוהול ענישה

פסק דין בפניי ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה - עכו (כב' השופט י. בכר) בתיק ת.ד 449/04 מיום 28.11.04. המערער הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, סרוב להיבדק, נהיגה רשלנית וגרימת נזק. כב' השופט קמא גזר על המערער את העונשים כדלקמן: א. 3 חודשי מאסר בפועל. ב. הפעלת עונש מאסר של 9 חודשים שנגזר על המערער על ידי ביהמ"ש לתעבורה בעכו ביום 12.05.02 בתיק 7315/01 לריצוי באופן חופף. ג. שנה אחת מאסר על תנאי למשך 3 שנים, שלא יורשע בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, סרוב לבדיקת שכרות ונהיגה בזמן פסילה. ד. פסילה מלקבל ו/או להחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 26 חודשים בניכוי 60 ימי פסילה מינהלית. ה. התחייבות כספית על סך 3,000 ₪ להימנע מלבצע עבירות בהן הורשע, למשך שנתיים מיום מתן גזר הדין. הערעור מופנה כנגד רכיב עונש המאסר בפועל שהוטל על המערער, בלבד. ב"כ המערער בנימוקי הערעור בכתב וטיעוניו בע"פ, הפנה לנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המערער, היותו כבן 55, נשוי ואב ל- 5 ילדים שהינו המפרנס היחיד של כל בני המשפחה, מעיסוקו כעובד המועצה המקומית בכפר כבול. בנוסף לכך, ציין ב"כ המערער כי זה האחרון השתלב בהליך איבחוני במסגרת עמותת "אפשר", הביע חרטה עמוקה וכנה, ועבר בהצלחה תהליך חינוכי במסגרת העמותה. כמו כן, ציין ב"כ המערער את עובדת הפנייתו של המערער לשירות המבחן, לצורך קבלת תסקיר בעניינו וההמלצה המובאת בתסקיר, הינה, בהתחשב בגילו, תפקודו הנורמטיבי, מישורי חייו התעסוקתי והחברתי, הומלץ להימנע משליחתו לריצוי עונש מאסר בפועל והעמדתו בפיקוח שירות המבחן, לתקופה של שנה והארכת עונש המאסר המותנה, התלוי ועומד נגדו. ב"כ המשיבה, ביקשה לדחות את הערעור תוך שהיא מפנה להרשעותיו הקודמות של המערער, עובדת היות עונש מאסר מותנה התלוי ועומד נגדו, כאשר לדבריה, קבלת הערעור עלולה לשדר מסר שגוי לציבור הנוהגים תחת השפעת משקאות משכרים. בטרם מתן פסק הדין, החלטתי לשוב ולהפנות את המערער לשירות המבחן, לצורך קבלת תסקיר משלים בעניינו, ואומנם, קצינת המבחן למבוגרים, הגב' כאוכב חורי ערכה תסקיר, בו ציינה כי המערער ביטה חרטה, אשר על פי התרשמותה, הינה חרטה כנה, וכי חש "מושפל מאופי הסתבכותו בעיקר לאור גילו ומעמדו המשפחתי כאב וסב ומעמדו החברתי". כמו כן ציינה קצינת המבחן, כי המערער מצוי ברמת חרדה גבוהה. יחד עם זאת, ניכר כי ברמה ההתנהגותית, למד לקח משמעותי לעתיד בעיקר לאור גזר הדין שהוטל עליו על ידי ביהמ"ש קמא. בסיום תסקירה, ציינה קצינת המבחן כדלקמן: "מבלי להתעלם מחומרת הסתבכותו של איברהים (המערער י.א.) והחזרתיות בביצועה, נראה כי במקרה זה, יש מקום להתחשב בגילו ומעמדו המשפחתי של איברהים ולהימנע משליחתו לריצוי מאסר בפועל". לא בלי התלבטות החלטתי להתערב, חלקית, בגזר דינו של ביהמ"ש קמא. כב' השופט קמא ניתח בהרחבה את החומרה המיוחדת שיש לראות בהסתבכויות החוזרות ונשנות של המערער בעבירות של נהיגה בשיכרות, ומבלי להתעלם מהנאמר בתסקיר שירות המבחן, סבר, כי יש להעדיף, בצדק רב, את שיקולי ההרתעה על פני השיקולים האישיים של המערער. למרות האמור לעיל, החלטתי ליתן למערער שבפניי הזדמנות נוספת, וזאת, כחריג ובטרם ישלח לעונש מאסר מאחרי סורג ובריח, לאפשר ביצוע עונש מאסר בפועל במסגרת עבודות שירות, וזאת תוך התחשבות בהיותו מפרנס יחיד של בני משפחתו, כאשר, הינו, כאמור, אב ל- 5 ילדים וכן הנאמר בתסקיר המשלים על ידי הגב' חורי. לפיכך, אני מחליט להאריך את עונש המאסר המותנה בן 9 החודשים התלוי ועומד כנגד המערער, ככל שהדבר מתייחס לעבירות המפעילות עונש זה, דהיינו, נהיגה תחת משקאות משכרים וסרוב להיבדק. כמו כן, אני מטיל על המערער עונש של 6 חודשי מאסר בפועל, וכן 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, לבל יעבור עבירה בה הורשע, למעט, עבירה של סירוב להיבדק, אשר בגינה יעמוד עונש המאסר המותנה על 6 חודשים בלבד, לפרק הזמן, כמצויין לעיל, קרי, 3 שנים. עונש המאסר בפועל אשר הוטל על המערער, ירוצה במסגרת עבודות שירות, בתחנת משטרת עכו החל מיום 31.05.05. כמו כן, המערער יהא בפיקוח שירות המבחן למשך 18 חודשים, וזאת לצורך שילובו והמשך טיפול מניעתי והרתעתי בעמותת "אפשר". באשר לתקופת הפסילה, אני מחליט להעמיד את תקופת הפסילה למשך 34 חודשים, בניכוי 60 ימי הפסילה המינהלית. המערער יתייצב במתחם כלא חרמון ביום 31.05.05 עד לא יאוחר משעה 08.00, לצורך שילובו בעבודות שירות יתר מרכיבי גזר דינו של בימ"ש קמא, יוותרו על כנם. יש להמציא עותק פסק הדין לממונה על עבודות שירות וכן למנהל תחנת משטרת עכו, לצורך פיקוח על הביצוע. משפט פלילימשפט תעבורהשכרותמשקאות משכרים / אלכוהול