הוצאה לפועל באור יהודה | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל באור יהודה ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל באור יהודה ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל באור יהודה ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי אור יהודה, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל באור יהודה ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל באור יהודה ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל באור יהודה תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל באור יהודה##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים באור יהודה, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל באור יהודה, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל אור יהודה הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל באור יהודה הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל באור יהודה - סקירה משפטית:

##(1) הוצאה לפועל באור יהודה - פינוי מקרקעין## בת.א 4064-09-09‏ המשיב הגיש תביעה לסילוק יד והריסת מבנים המצויים באור יהודה. בעקבות פסק הדין הנ"ל פתח המשיב בהליכי הוצאה לפועל לפינוי המקרקעין. במסגרת זו הומצאה למבקשים הודעה לצד שלישי לפי סעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל, בהיותם מחזיקים בחלק מן המקרקעין נשוא פסק הפינוי. המבקשים הגישו תביעה לסעד הצהרתי באמצעות עורך דין, בה הם מבקשים להצהיר כי הינם בעלי זכויות במקרקעין באור יהודה, במעמד של בני רשות בלתי הדירה, או לחלופין בני רשות הדירה, אשר ביטולה מותנה בתשלום פיצוי לידיהם. בית המשפט הבהיר כי, בענייננו קדם לפינויים של המבקשים הליך שיפוטי – בין המשיבה לבין החייבים, פינויים נעשה מכח צו שיפוטי, וההסדר הקבוע בענין זה בחוק ההוצאה לפועל הוא ההסדר המיוחד החל בנסיבות הענין. ##(2) ערעור על פתיחת תיק הוצאה לפועל ע"י עיריית אור יהודה## ברע"צ 24209-11-15 הוגשה בקשתה של המבקשת החייבת בתיק הוצאה לפועל, ליתן לה רשות ערעור על החלטתו של רשם ההוצאה לפועל שאישר לעיריית אור יהודה לפתוח את תיק ההוצאה לפועל כנגד המבקשת בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בהסתמך על התחשיב אשר הציגה עיריית אור יהודה בהתאם להוראות סעיף 34 לפסק הדין. על פסק הדין הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט העליון שעדיין לא נידון. נטענה טענת חוסר סמכות עניינית לרשם ההוצאה לפועל לפיה לרשם לא הוקנתה סמכות לפסוק סכום כספי על סמך הלכה כללית, שלא חושבה מפורשות ובפירוט ולא נקובה בסכום של המחוזי ומכאן אינו יכול לצוות על הוצאת ההחלטה מהכוח אל הפועל. עורך דין המבקשת טען כי אין בפסק הדין סכום אותו היא מחויבת לשלם, ובהתאם לנוסח פסק הדין לא ניתן היה לפתוח תיק הוצאה לפועל. חיוב זה עמד על שלושים וחמישה אחוז מהחיוב המלא, בשעתו, לפי חוק העזר העירוני של עיריית אור יהודה, ועתה נתבעת לשלם את מלוא סכום ההיטל. סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל קובע את סמכותו של רשם ההוצאה לפועל לפנות לבית המשפט לקבלת הבהרה, אם סבר כי פסק הדין או חלק ממנו טעון הבהרה לשם ביצועו. לסיכום, בית המשפט דחה את הערעור וחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות. ##(3) בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל וביטול משכון על נכס באור יהודה## בה.פ 17688-11-10‏ ‏בכתב התביעה המתוקן עתרו עורכי דין התובעים למתן צו הצהרתי לסגירת תיק ההוצאה לפועל למימוש המשכון וביטול המשכון שנרשם לטובת הנתבע במנהל מקרקעי ישראל על הזכויות בדירת מגורים באור יהודה. הגרסה שמצאה ביטויה בסעיף 26 לכתב התביעה היתה כדלקמן: המנוח והתובעת על פי הוראות הבנק חתמו על יפוי כוח נוטריוני לטובת עורכי הדין של הבנק במשרדו של עו"ד (נוטריון) באור-יהודה במקום מגוריהם מבלי שקיבלו הסבר כלשהו מה המשמעות המשפטית של מתן יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לעורכי הדין של הבנק לבצע פעולות בדירת מגוריהם. הנתבע פירט בכתב ההגנה את כל המגעים שקוימו עם המנוח, לרבות שיחות פגישות והתראות, עד שהעניינים הגיעו למבוי סתום לאחר שהמנוח לא הסדיר את חובו כלפי הנתבע, פתח הנתבע תיק הוצאה לפועל למימוש המשכון. בע"א 3295/94 פרמינגר נ' מור פ"ד נ(5) 111, 118 (1997) הביעה השופטת שטרסברג-כהן את עמדתה ביחס לסעיף 33 לחוק הגנת הדייר, בציינה כי: "סבורתני כי כיום אין להגנה זו מקום והצדקה ודומה שתקלה יצאה מלפני המחוקק כשהותיר הגנה זו בעינה בחוקקו את סעיף 86א' לפקודה ואת סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועלנראה כי זו הייתה תכליתם של סעיפים אלה, אלא שתכלית זו הוחטאה על-ידי סעיפים 38(ד) לחוק ההוצאה לפועל ו-86א(ג) לפקודה, השוללים תחולת הסעיף על מקרקעין שדיני הגנת הדייר חלים עליהם" בית המשפט דחה את טענת התביעה לפיה המשכון נוצר כתחליף למשכון ודינו להתבטל. ##(4) המצאת אזהרה מהוצאה לפועל לכתובת באור יהודה## בתא"ק 4472-98 הוגשה בקשה לביטול פסק דין, שניתן בהעדר. טענתו של המבקש היתה, כי הוא לא קיבל את כתבי בית הדין, לא את כתב התביעה וכן לא את האזהרה, בדבר פתיחת הליכי ההוצאה לפועל נגדו וכי נודע לו בדבר מתן פסק הדין נגדו. נטען כי, ביטול פסק דין שניתן במעמד אחד בהעדר בתביעה שנתבע לא התגונן בה או בתביעה בסדר דין מקוצר – כשלא ביקש רשות להתגונן או שלא ניתנה לו רשות להתגונן וניתן פסק דין, רשאי רשם בית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן לפי סעיף 86 לחוק בתי המשפט. בית המשפט הסביר כי, בתביעה בסדר דין מקוצר, קובעת תקנה 214 לתקנות סדר הדין האזרחי, כי כאשר ניתן פסק דין ללא שנתבקשה רשות להתגונן על ידי הנתבע, או שהוחלט במעמד צד אחד לדחות את בקשתו להתגונן, והתבקש ביטול ההחלטה על ידי בעל הדין שנגדו ניתנה תוך 30 יום מיום שהומצא לו פסק הדין, רשאי בית המשפט או הרשם לבטל את פסק הדין בהתאם להוראות תקנה 201 לתקנות. אשר לאישור המסירה המבקש טען "התגוררת בין 1997 ל- 2006 ....באור יהודה" - מדובר באישור מסירה של אזהרה בתיק ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל. הוגשה בקשת המבקש באיחור של למעלה משתים עשרה שנה מיום פסק הדין ו-שלושה חודשים, למצער, מיום ידיעתו של המבקש, כי קיים נגדו תיק הוצאה לפועל. בית המשפט הדגיש כי, על המצאת האזהרה חלות תקנות סדר הדין האזרחי (סעיף 7(ב) לחוק ההוצאה לפועל כאשר מדובר בהמצאה באמצעות הדואר קובעת תקנה 497 לתקנות סדר הדין האזרחי "הוראות תקנות 490 ו-491 לא יחולו על כתב בי-דין שהומצא בדואר רשום עם אישור מסירה, ורשאי בית המשפט לראות את הכתב כאילו הומצא כדין ואת התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך ההמצאה." תקנות 490-491 עניינן בין היתר חקירתו של שליח בי דין על פעולת ההמצאה אותה ביצע. הוצאה לפועל