נהיגה בשלילה

האם ראוי להטיל עונש מאסר בפועל על נהיגה בשלילה ? מהי גישת בית המשפט בישראל לעבירת נהיגה בשלילה ? המחוקק הביע דעתו אודות חומרתה של עבירת נהיגה בשלילה, שכן קבע לה בסעיף 67 לפקודת התעבורה עונש מאסר של שלוש שנים: "מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו... דינו - מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד". בפסיקת בית המשפט נקבע לא פעם כי העונש הראוי לעבירת נהיגה בשלילה הנו מאסר בפועל, גם כשהמדובר הוא בעבירה ראשונה השופט ד.לוין ציין בסעיף 7 לפסק דינו ברע"פ 1812/94 דורון פרץ נ' מדינת ישראל, תק-על 94(2) 2366 כי מי שנוהג בזמן פסילה ראוי לעונש חמור שבין מרכיביו פסילה לאורך זמן ומאסר לתקופה הולמת. עמדה זו הובאה גם בע"פ (באר-שבע) 7408/00 מדינת ישראל נ' בטיטו, תק-מח 2001(1) 2038 ובע"פ (ירושלים) 8422/04 עמאד ברהום נ' מדינת ישראל, תק-מח 2004(3) 4204). משפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהנהיגה בשלילה