מהי גזזת ?

מהי גזזת ? מהן זכויות נפגעי גזזת בישראל ? עם הקמת המדינה הגיעו גלי עליה מארצות שונות. העולים שהגיעו בשנות ה-50 סבלו מחבלי קליטה קשים, וזאת בין היתר עקב חוסר ניסיונה של מדינת ישראל בקליטת עולים בהיקפים כאלה. תחום הבריאות היה אחד התחומים שבו בוצעו פעולות שהסתבר מאוחר יותר כי היו בלתי יעילות ולעיתים מזיקות. חולי הגזזת קיבלו טיפולים בהקרנות. התברר כעבור זמן שהקרנות אלה לא רק שבחלקן היו מיותרות אלא שגרמו לנזקים בריאותיים בלתי הפיכים עד כדי מחלת הסרטן ומחלות קשות ביותר אחרות. היום מתגלות תופעות לוואי קשות הגורמות לנכות קשה ולעיתים גם למוות של אזרחים שטיפול בהם בוצע לפני עשרות שנים. מן הראוי למצוא דרך לפיצוי הולם לחולים אלה כפי שנעשה לגבי קבוצות אחרות של חולים שהמדינה מצאה דרך לפצותם לפי חוק. החוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד - 1994 מעניק פיצוי כספי חד פעמי, קצבה חודשית או מענק למי שלקה ב"מחלה", שנגרמה עקב "טיפול בהקרנה", שניתן ערב הקמת המדינה ולאחריה לצורך טיפול במחלת הגזזת או לשם מניעתה. סעיף 1 לחוק מגדיר מהי "מחלה" לעניין החוק, כדלקמן: "'מחלה' - "אחת המחלות המנויות בתוספת". וזו לשון התוספת: "1. המחלות כדלקמן כהגדרתן... א. כל שאת ממאירה ראשונית באזור הראש והצוואר- גידולי מוח; גידולי גולגולת; גידולים בבלוטות הרוק; גידולי בלוטת התריס; גידולי עור כגון: מלנומה באזור ראש צואר בלבד. ב. גידולי מוח שפירים. ג. סרטן הדם. 2. חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת. כי רשימת המחלות המזכות בתגמול מכוח החוק, שהינו חוק ספציפי, הינה רשימה סגורה. המדובר ברשימה מפורטת המונה מחלות ספציפיות. הן ולא אחרות חוסות תחת הוראות החוק. מכוח סעיף 9 לחוק, על ועדה רפואית לקבוע כדלקמן: 1.אם לקה התובע או האדם שמכוחו מוגשת תביעת השאירים במחלה; 2. את אחוזי הנכות של התובע הנובעים מהמחלה שבה לקה; אחוזי הנכות ייקבעו לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שנקבעו לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי. 3. אם חלה החמרה במצב בריאותו של הנפגע כתוצאה מהמחלה שבה לקה ואת אחוזי הנכות של הנפגע הנובעים מהמחלה; 4. אם מותו של הנפגע נגרם כתוצאה מהמחלה שבה לקה" (ההדגשות הוספו). רשימת המחלות מוגבלת על פי סעיף 1 לחוק, אך ורק לאותן מחלות המצויות בתוספת לו. הוועדה רשאית לקבוע דרגת נכות לרבות החמרה של דרגת הנכות, בגין פגימה הנובעת מאחת מהמחלות המנויות בתוספת, גם אם אותה פגימה כשעצמה אינה נזכרת ברשימת המחלות המנויות בתוספת, וגם אם בגין המחלה שממנה נובעת הפגימה נקבעה לתובע דרגת נכות של 0% על-פי מבחני הנכות. כך למשל, אם התובע לקה במחלה של 'חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת' - רשאית הוועדה להוסיף לדרגת נכותו גם נכות נפשית על-פי סעיף 34 למבחני הנכות, ככל שאותה נכות נפשית נובעת מאותה המחלה או הוחמרה בעטיה, ואף אם דרגת הנכות בגין אותה מחלה הינה 0%". סעיף 13 (ב) לחוק קובע כי שר הבריאות רשאי לתקן בצו את התוספת ולקבוע בה מחלות נוספות. המחוקק הסמיך את שר הבריאות, בין היתר, לתקן, בצו, את התוספת לחוק ולקבוע בה מחלות נוספות. כלומר: המחוקק נתן דעתו לאפשרות להרחיב את מעגל הזכאים לפיצוי ולצורך כך אף קבע את דרך ההוספה ואת זהות העוסק בכך. החוק הינו חוק סוציאלי. החוק חוקק על רקע הכרתה של מדינת ישראל בצורך לפצות אנשים אשר קיבלו טיפול בהקרנה, בעת שתופעות הלוואי הימנה לא היו ידועות ברפואה ושהתגלו כעבור שנים רבות. גזזתשאלות משפטיות