שיקולים תקציביים בחקיקה ובקביעת מדיניות בתחום הביטחון הסוציאלי

בית המשפט פסק כי כאשר חוק מתחום הביטחון הסוציאלי עומד לבחינה פרשנית, אין הפרשן יכול להתעלם משקילת שיקולים תקציביים בחקיקה. בית המשפט פסק כי המוסד לביטוח לאומי יבצע את הוראות החקיקה ולא ישלול זכויות שנקבעו בה מטעמים תקציבים. אולם זכותם של המחוקק ומחוקק המשנה להתחשב בשיקולים תקציביים במלאכת החקיקה ובקביעת מדיניות בתחום הביטחון הסוציאלי. בבואנו לפרש את חקיקת הביטחון הסוציאלי יתחשב בית הדין לעבודה בשיקולים התקציבים המעוגנות בתכליתה של החקיקה. עוד נפסק כי על זכותו וחובתו של המחוקק ומחוקק המשנה לשקול שיקולים תקציביים בבואם לספק שירותים ככלל, ולקבוע מדיניות ביטחון סוציאלי בפרט, אין עוד עוררים. במדיניות הענקת הטבות סוציאליות לנכים יש צורך להגביל ולתחום את ההטבות לפי האילוצים התקציביים שבהם נתונים הצדדים להסכם, ועל פיהם יש לקבוע סדרי עדיפויות. לעתים יכולים אילוצי תקציב לגבור אפילו על עקרון השוויון. בדומה, נפסק בבג"ץ 3472/92 ברנד נ' שר התקשורת לגבי חברה שמשאביה בלתי מוגבלים, אין רשות, הפועל בחברה על פי חוק, רשאית ויכולה להתעלם מאילוצי תקציב ולספק שירותים ללא חשבון, ותהא חשיבותם של השירותים רבה וחיונית ככל שתהא - המחוקק הראשי עצמו נאלץ להתפשר עם אילוצי תקציב. ביטוח לאומי