בחירות - שינוי שם רשימה

פסק דין 1. מונחת בפני עתירה מנהלית נגד משרד הפנים, יו"ר ועדת הבחירות ומנהל הבחירות המקומי וזאת על רקע הבחירות למועצת העיר אשדוד אשר יתקיימו בתאריך - 11.11.08. הסיעה - "אשדוד מנצחת", מבקשת לתקן את השם של הרשימה באופן שבמקום - "אשדוד מנצחת" - ייכתב - "סיעת אשדוד מנצחת - בראשות צבי צילקר". אין מחלוקת שהעותרת הגישה את השם "אשדוד מנצחת" ליו"ר ועדת הבחירות. לטענתה נפלה טעות בתום לב וראוי לאפשר תיקון העניין. ב"כ המדינה מתנגד לבקשה, כך גם עמדת מנהל הבחירות המקומי ואילו יו"ר ועדת הבחירות ביקש להעתר לבקשה. 2. מדובר בעתירה מינהלית בנושא בחירות. סוגייה זו עדינה. מצד אחד, בימ"ש אינו מעוניין להתערב בשטח זה של החיים. אף ניתן לומר שכל התערבות הינה במובן מסויים לא טבעית. מהצד האחר, ברי לכל שאין משמעות לבחירות אם הן אינן מנוהלות על פי דין ועל כן יש ומתפקידו של ביהמ"ש לפקח על העניין. התוצאה של המתח האמור היא שעל ביהמ"ש לבחון מה הוא שיקול הדעת שהוענק לו ע"י המחוקק, מתי החוק דורש שיתערב ומתי החוק דורש ממנו שלא להתערב, והעיקר כי לא בית משפט אמור לנהל את הבחירות אלא תפקיד זה מוטל על מנהל הבחירות שמונה. כידוע, סד הזמנים בבחירות לעתים לחוץ. על כן, החוק הרלוונטי (חוק הרשויות המקומיות (בחירות) - התשכ"ה - 1968), קובע לוח זמנים. על המעוניין להבחר, לפעול על פי לוח זה. ניהול בחירות דורש מיומנות ומקצועיות. החוקים ברורים. זאת כדי לשמור על יציבות ושיוויון. כמובן כפי שהחוק קבע שהמועד להגשת בקשה מסויימת הינו 20 יום לפני הבחירות, כך החוק היה יכול לקבוע שהמועד להגשת בקשה הינו, למשל 18 יום. אך משקבע המחוקק את אשר קבע, אין מנוס אלא להקפיד על המועדים. תוצאה אחרת עלולה לגרום לכך, גם אם אין כל כוונה לעשות זאת, לאי שיוויון בבחירות. הסדר בחוק אינו עניין טכני, מטרתו אינו להעמיד את הסיעות המתחרות במבחנים מיותרים, אלא תכליתו להשליך על הניהול התקין של מערכת הבחירות. 3. דווקא מקרה דנא תומך באמור. הוגשה בפני בקשה של הסיעה "קהילת אשדוד". היא מתנגדת לעתירה. נימוקיה שהגישה בקשה דומה לשינוי שם הסיעה בכך שייכתב שהסיעה היא בראשות גורם מסויים אך בקשה זו נדחתה הואיל והוגשה באיחור. אף העותרת בענייננו הגישה את הבקשה באיחור. בענף זה של המשפט, יש להקפיד על המועדים. גישה אחרת עלולה לא רק להוביל לאי שיוויון אלא לאי בהירות בציבור - מצב שעלול לפגוע באמינות הבחירות. העולה מן האמור, כי מנהל הבחירות פעל כשורה בהחלטתו לדחות את הבקשה לתיקון השם של סיעת העותרת. המחוקק הגדיר את שיקול דעתו של מנהל הבחירות ונכון נהג כאשר הקפיד על המועדים. ארשה לעצמי להוסיף שנראה שהמצב בו מנהל הבחירות אמור לפעול על פי כללים בדבר המועדים שקבועים בדין מבלי שהוענק לו שיקול דעת לסטות מהם, הינו ראוי. תוצאה אחרת עלולה להוביל להשמעת טענות שהוא פעל באופן לא שיוויוני במצב הטוב ובמצב הפחות טוב, שנכנע ללחצים על כל המשתמע מכך. ב"כ העותרת אשר טען כל אשר היה ניתן לטעון, לא הצביע על מקור סמכות שמאפשר קבלת העתירה. אף הסעיף שהופניתי אליו, סעיף 42 לחוק האמור, רק מחזק את המסקנה שדין העתירה להדחות, שכן העותרת לא פנתה למנהל הבחירות במועד. למניעת כל ספק, אבהיר שמקובלת עלי טענת העותרת שפעלה בתום לב אך אין בכך לגבור על הוראות הדין בכל הקשור לתפקידו של מנהל הבחירות. 4. העתירה נדחית. בנסיבות העניין ולאור נימוקי, אין צו להוצאות. שינוי שםבחירות