היתר שהייה - סוחר

פסק-דין השופטת א' פרוקצ'יה: 1. העותר הוא תושב האזור. העותרת היא גורם עיסקי אשר על פי הנטען בעתירה, היתה בקשר עיסקי עם העותר שנים רבות. העותר מבקש כי המשיב יסיר את המניעה לכניסתו לישראל ויאפשר לו לעבוד בגבולות המדינה, ובין היתר להיות מועסק על ידי העותרת. לטענתו, במשך תקופה ארוכה נהנה ממעמד של "סוחר מועדף" בעל זכויות יתר בישראל, וניתנו לו היתרי שהייה לתקופות ארוכות, כולל לינה וניידות. לטענתו, בעקבות ארועי שנת 2000, נאסרה כניסת תושבי האזור לישראל, לרבות סוחרים מועדפים, אך מאז חלה רגיעה, ורבים הורשו להיכנס לארץ אולם ההיתר שניתן לו לא חודש. לטענת העותר, שהעותרת מצטרפת אליו, אי חידוש ההיתר נובע ממניעים שרירותיים הפוגעים במטה לחמו, ולכן דין העתירה להתקבל. 2. המדינה מתנגדת לקבל העתירה משני טעמים עיקריים: ראשית, לטענתה, אין לתושב האזור זכות ראשונית על פי דין להיכנס לישראל ולעבוד בה. שנית, גם לגופו של ענין, קיימת מניעה ביטחונית בעניינו של העותר. בידי גורמי הביטחון מידע מודיעיני על השתייכותו לארגון טרור, ומכאן שכניסתו לישראל עלולה לסכן את בטחון הציבור. עוד נטען, כי בניגוד לטענות העותר, לא ניתן לו בעבר היתר כניסה לישראל לצרכי מסחר, כי אם לתקופות קצובות, לימים בודדים בלבד, לצורך ליווי בנו החולה, ופעם ליומיים לצורך לימודים. 3. דין העתירה להידחות על הסף. כלל הוא כי אין לתושב האזור זכות שבדין להיכנס לישראל ולעבוד בתחומה (בג"צ 739/06 תעאמרה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, תק-על 2006(3) 790; בג"צ 7475/05 כעאבנה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, תק-על 2005(3) 2662; בג"צ 2875/06 כואזבה נ' שר הביטחון תק-על 2006(2) 4729). מכאן, כי אין לעותר גם עילה לדרוש כי בית המשפט יבדוק את צדקת החלטת המשיבים שלא להעניק לו היתר כניסה לישראל, אלא אם כן נראה, על פני הדברים, כי דבק בהחלטה פגם (בג"צ 6662/00 חדאד נ' שר הביטחון תק-על 2001(3). בנסיבות ענין זה, מתבססת החלטת המשיב גם על טעם ביטחוני, המצביע על סיכון לביטחון הציבור במתן היתר כניסה לעותר. יתר על כן, בולט פער בנתונים העובדתיים המתוארים על ידי העותר בעתירתו באשר לרקע למתן היתר כניסה בעבר לעומת הנתונים שמציגה המדינה. בעוד, לטענתו, ניתנו לו היתרים רחבי היקף, לצורך עיסוק ועבודה, מציינת המדינה כי ההיתרים ניתנו מספר פעמים בלבד, לימים בודדים, ולמטרות אישיות ולא עיסקיות. פער זה בנתונים מעלה תמיהה. 4. העתירה נדחית על הסף משרד הפניםהיתר שהייה