עתירה להחלפת דיור ציבורי

פסק דין עתירתם של העותרים - כפי שנוסחה בעתירה - הינה "לצוות את החברה המשכנת המעניקה סיוע בדיור ציבורי לפעול לפי יעדיה, ולפעול בהתאם במקרה מיוחד זה, ולהקצות לתובע ולמשפחתו דירה נאותה למגורים". העותרים מתגוררים בדימונה בשיכון ציבורי בדירה של המשיבה 2. בדירה שני חדרים וחדר מגורים, והיא נמצאת בקומה הרביעית. לטענת העותרים, מצבה של הדירה הינו כזה אשר אינו מתאים למגורי אדם, גודלה אינו עונה על דרישותיהם, ובשל מצב בריאותי נבצר מהם לגור בקומה גבוהה. זכויותיהם של העותרים מוסדרות בהנחיות משרד השיכון. ב"כ המשיבה 1, המציא את ההנחיות כפי שהן מופיעות בנוהל הנקרא "הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי". לגבי משפחה, בגודל משפחתם של העותרים, המתגוררת בדימונה שהיא באיזור עדיפות לאומית, נקבע בנוהל כי תהיה זכאית להחלפת דירה כאשר ה"צפיפות של יותר מ2.2 נפשות בממוצע לחדר". מאחר שמשפחת העותרים איננה ממלאה אחר תנאי זה, לא ניתן להיענות לבקשתה להחלפת דיור בשל הסיבה של צפיפות דיור. סיבות נוספות המצדיקות החלפת דיור על פי הנוהל הינן נכות (כיסא גלגלים), או מצוקה בריאותית. לגבי מצוקה בריאותית נאמר בנוהל "כאשר קיימת מצוקה בריאותית ויש הכרח להחלפת דירה על פי חוות דעת היועץ הרפואי, ובכפוף ל"הנחיות לשימוש בשירותי היעוץ הרפואי"". העותר הופנה ע"י המשיבה 1 למומחה רפואי אשר קבע כי העותר אינו זקוק לדיור בקומה נמוכה. 4. ב"כ המשיבה 1 טען, בין היתר, כי ראוי היה לדחות את העתירה על הסף "... מאחר שהעותרים העלימו בעתירתם את העובדה, שהועדה הציבורית אישרה לעותרים עוד ביום 26.1.06 החלפה לדירה נמוכה יותר, וכן את העובדה כי כבר הוצעו מספר דירות לעותרים והעותרים מסרבים לקבלן". לא מצאתי לדחות את העתירה על הסף, אלא, כי ראוי בנסיבות, לדון בה לגופה. לא זו בלבד, אלא שבמהלך הדיון בעתירה, נעשו ניסיונות לדבר על ליבו של העותר להסכים לשיפוץ הדירה בה הוא מתגורר, או שמשפחתו תקבל דירה של שלושה חדרים מתוך מלאי הדירות אשר בידי המשיבה 2 - וזאת למרות האמור בהנחיות בדבר זכאות משפחה להחלפת דיור לאחר שסירבה לקבל שתי דירות שהוצעו לה. יש להצטער על כך, שהעותר סירב בתוקף להסכים לשיפוץ הדירה בה הוא גר, או לקבל דירה של שלושה חדרים מתוך מלאי הדירות הקיים אצל המשיבה 2, והתעקש לקבל דירה בת ארבעה חדרים, כאשר משפחתו איננה עומדת בקריטריונים לקבלת דירה שכזו. 5. משאין העותרים זכאים על פי נוהלי המשיבה 1 להחלפת דיור, דין עתירתם להחלפת דיור להידחות. יחד עם זאת, במידה והעותרים יודיעו כי הם מוכנים לשיפוץ דירתם, יש לקוות כי המשיבה 2 תעמוד בהתחייבות שנמסרה מפי נציגתה בדיון, כי יעשה שיפוץ כנדרש "בכל עלות שתידרש". כמו כן, יש לקוות כי המשיבות, לפנים משורת הדין, תשקולנה בחיוב להיענות לבקשת העותרים להחלפת דיור, למרות הסירוב, לשתי הדירות שהוצעו, היה ויודיעו כי הם מוכנים לקבל דירה בגודל של דירה לה הם זכאים לפי הקריטריונים של המשיבה 1, מתוך מלאי הדירות הקיים אצל המשיבה 2. 6. אשר על כן, העתירה נדחית. לנוכח מצוקתם הכלכלית של העותרים, אין צו להוצאות דייר מוגן (הגנת הדייר)