ביטול חוזה לקניית רכב בגלל תקלות

התובע הנו מורה לנהיגה אשר רכש מחברת "צ'מפיון מוטורס" (ישראל) בע"מ, (להלן, החברה), מכונית מסוג פולקסווגן פולו SPI שנת ייצור 1999 (להלן, המכונית). בתאריך 30.12.1999 קיבל התובע את המכונית מהחברה כאשר מותקנת בה מערכת דוושות נוספת ומקבילה לשימושו של מורה הנהיגה, היושב במושב שלצידו הימני של הנהג. עפ"י כתב התביעה, כחודש וחצי לאחר קבלת הרכב החלו להופיע רצף תקלות שאינן אופייניות למכונית חדשה. במסגרת התקלות טופלה מערכת הקירור, החשמל, ההיגוי, העברת הכוח, הבלימה, משאבת הזרקת הסולר וצמת חוטי החשמל המרכזית ברכב. סלעי המחלוקת א) טענות התובע 1) מכתב התביעה עולה שבעקבות התקלות הרבות נאלץ התובע לבקר עשרות פעמים לצורך ביצוע מחיקת תקלה במחשב המכונית. בביקורים אלו לא נפתח כרטיס טיפולים כך שהתקלות לא טופלו באופן מהותי.   2) ביקורים תכופים אלו במוסך, אילצו את התובע להמתין זמן ממושך לביצוע מחיקת התקלה ועקב כך בוטלו שיעורי נהיגה רבים, (כ-200 במספר), לפיכך הוא דורש מהנתבעת פיצוי בגין אובדנם של שיעורים אלו בגובה 16,000 ₪. חלקם של הליקויים, שבגינם מלין התובע, גרמו לתקלות בטיחות חמורות.   3) כל ניסיונות החברה או מומחים ויועצים מטעמה לפתור את התקלות לצמיתות ולאפשר שימוש נאות כיאה למכונית חדשה, עלו בתוהו.   4) התובע דורש לבטל את החוזה ולהשיב את המכונית לחברה וכן לקבל חזרה את מלוא תמורת המכונית בסך של 90,171 ₪, והוצאות משפט הכוללות שכ"ט עו"ד ומע"מ.   ב) טענות הנתבעת מחיקת התקלות נעשו לאחר שהתקלות תוקנו באופן מהותי. לא הוצגו ראיות בדבר ביטולם של שיעורים בגין התקלות, לא צורפו תצהירים של תלמידים ששיעורם בוטל וכן אין התייחסות לתאריכים ספציפיים שבהם בוטלו שיעורים בגין התקלות במכונית.   3) כל הליקויים טופלו במסגרת אחריות המכונית, הן בהתייחס למהות התקלות והן בהתייחס לאיכות הטיפול בתקלות. בנוסף הוארכה תקופת האחריות שהחברה מחוייבת ללקוח במסגרתה.   4) בעניין זה נטען ע"י החברה שהתובע מעולם לא ביטל את חוזה רכישת המכונית וכמובן שלא תוך פרק זמן סביר, כקבוע בסעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, ועל כן אינו זכאי לסעד של השבה.   ג) במקרה שלפני מתעוררות מספר שאלות משפטיות ושאלות שבעובדה: 1) האם התובע נהג בתום לב כאשר, על אף התקלות המשיך לנסוע במכונית, באופן שצברה מספר קילומטרים רב מהממוצע וסרב למסור את הרכב לבדיקת החברה, כאשר ביקשה לעשות כן עם התגלות הסכסוך.   2) האם התובע זכאי להשבה למרות שלא ביטל את החוזה עפ"י דרישת סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973.   3) בסיכומיו עותר התובע מתבקש ביהמ"ש ליתן סעד שלא הופיע בכתב התביעה, מבלי שביהמ"ש התבקש לתקן את כתב התביעה. האם יש בכך שינוי חזית שבגינו ידחה ביהמ"ש את הסעד המבוקש. ראיות התובע בתצהיר עדותו הראשית חוזר התובע על הנאמר בכתב תביעתו, בדבר העובדה שכחודש וחצי לאחר רכישת המכונית החל רצף שוטף של תקלות שאינן אופייניות למכונית חדשה, שאילצו אותו להתייצב עשרות פעמים במוסך עם מכוניתו. בנוסף לכך, לטענת התובע, במרבית המקרים לא נפתח כרטיס טיפולים מאחר והתקלות לא טופלו מהותית. יתר על כן, נטען בתצהיר שהתקלות האמורות אילצו את התובע לבטל או להפסיק שיעור נהיגה ואף מבחן רישוי באחד מהמקרים. סוג מסויים של התקלות אף חזר על עצמו מספר פעמים.   עוד מצויינת בתצהירו של התובע העובדה, כי החברה החליפה חלקים ותיקנה את הליקויים במסגרת אחריות ייצרן הרכב, אולם, למרות זאת כל ניסיונות הנתבעת ומומחים מטעמה לפתור את התקלות לצמיתות עלו בתוהו.   בנובמבר 1999 פנה התובע למר עודד פייגיין, מנהל אגף השירות בחברה, ע"מ להחליף את המכונית בחדשה ובשל כך עסקת הקנייה בטלה.   לתצהיר עדות ראשית זה צרף התובע חוו"ד של שמאי רכב, אשר בדק את הרכב עפ"י מסמכים שהוצגו בפניו, ומהם הסיק, כי אין הצדקה לקלקולים, תקלות ופגמים כה רבים ברכב חדש, כאשר התיקונים נעשו מיד עם קבלת הרכב.     ראיות הנתבעת הוגש ע"י הנתבעת תצהיר עדות ראשית ע"י ג'קי מורגנשטיין שהנו, עפ"י תצהירו, מנהל שירות לקוחות בנתבעת. בתצהיר זה נאמר, כי התובע מעולם לא ביטל את חוזה רכישת הרכב שבינו לבין הנתבעת ובוודאי שלא תוך פרק זמן סביר. בנוסף, חוזר נציג הנתבעת בתצהיר זה על הנאמר בכתב ההגנה בדבר התחייבותה של הנתבעת בכל הקשור לאחריות החברה לתיקון כל הליקויים ברכב וכי כל הליקויים תוקנו במכונית של התובע.   כמו כן, הנתבעת מתכחשת לזכותו של התובע לפיצוי בגין ביטולם של שיעורי נהיגה שכן הוראות תעודת האחריות, שניתנה לתובע, קובעות באופן מפורש שאין לנתבעת כל אחריות בגין הוצאות הנגרמות מהשבתת הרכב. העתק מתעודת האחריות מצורף לתיק הראיות מטעם הנתבעת.   בתצהירו טוען עוד נציג הנתבעת, כי מספר הקילומטרים הרב שביצע התובע במכונית, תוך פרק זמן קצר, גרמו לבלאי גבוה שגרם לתקלות הרבות.   עם העלאת טענותיו של התובע הציעה הנתבעת לתובע, דרך בא כוחו בתאריך 16.9.00, למסור את המכונית לנתבעת לצורך בדיקת טענותיו, אולם התובע סרב ובחר בדרך של הליך משפטי בערכאות.   רק ביום 3.9.01 בעקבות החלטת ביהמ"ש, מסר התובע את הרכב לבדיקת החברה והרכב נמצא תקין לחלוטין ותואם את מספר הק"מ שעבר למן יום רכישתו. לראיות מצד הנתבעת מצורפת חוו"ד מומחה, מר דוד נמרי, אשר מבדיקתו עולה, כי פרט למפוח מיזוג אוויר, אשר אינו עובד במצב מהירות 2 במפוח וסך השמש שאינו נתפס במצב עליון, שאלו תקלות הנובעות מבלאי טבעי, המכונית נמצאה תקינה לחלוטין.   בנוסף, במסגרת הראיות המצויות בתיק המוצגים ישנן ראיות בדבר ביצוע טיפולים, החלפות חלקים ותיקונים נוספים שביצעה הנתבעת במכונית התובע. מצד התובע מצויות בתיק המוצגים התכתבויות בין הצדדים ובהן הצעת הנתבעת בדבר מסירת הרכב לבדיקת הנתבעת. בנוסף, מצורף העתק מתעודת האחריות שעליה התחייבה החברה לתובע.   ניתוח הראיות   1) הופעת התקלות כחודש וחצי בלבד לאחר רכישת המכונית אני מקבל את טענת התובע בדבר העובדה שבמכונית החדשה שרכש, אין צידוק למספר התקלות הרב שהופיע במכוניתו. ואכן הופיעו עוד בתחילת הדרך מספר תקלות שאינן מאפיינות בלאי גבוה במכונית או כתוצאה של תלמידי נהיגה שאינם מנוסים. על כך גם העיד מר ג'קי מורגנשטיין כשנשאל ע"י ב"כ התובע,   ראה עמ' 12 לפרוטוקול מיום 30.5.02 מול הספרות 4-5   ש. אוטו חדש יוצא ממוסך, האם שמעת על מצב כזה שאחרי 4 חודשים מחליפים כ"כ הרבה חלפים? ת. הייתי אומר שזה נדיר.   וכן יעידו על כך המסמכים שהציגה הנתבעת בעצמה בדבר מספר רב של חלקים שהוחלפו תוך פרק זמן קצר מיום רכישת המכונית ללא כל קשר לבלאי כלשהו המצוי ברכב, המסמכים המסומנים באות נ/2 אשר קיבלו תמיכה בעדותו של מר ג'קי מורגנשטיין כאשר נשאל על ידי ב"כ התובע, ראה עמ' 14 לפרוטוקול מיום 30.5.02 מול הספרות 14-18.   ש. כל התיקונים שביצעתם בשנה הזאת אף אחד מהם אינו בלאי? ת. אחרת לא היו מבצעים. ש. אז לא חשבו כמה ק"מ הוא עשה? ת. נכון, אבל נתתי את זה כהסבר שהבלאי הוא מואץ אצלו. לבן אדם פרטי לא מחליפים קלץ' אפילו פעם אחת.   בעניין זה אני מסתמך גם על חוו"ד של שמאי הרכב מטעם התובע, מר פידל חגי, שאמנם לא ביצע בדיקה פיסית של הרכב, אולם עפ"י חוות דעתו המקצועית הוא לא מצא צידוק לתקלות ופגמים רבים ברכב חדש משנת ייצור זו.   יחד עם כל האמור לעיל, נראה כי החברה לא התנערה מאחריותה כלפי הלקוח ומכוניתו כמתחייב מכתב האחריות, המצורף לתיק הראיות מטעם הנתבעת, יתר על כן ביהמ"ש מתרשם שתיקון התקלות החוזרות נעשה תוך נכונות אמיתית לפתור את התקלות בלא שהייתה על כך הסגה מצד החברה.   ביטול החוזה בכל התכתובות שהציגו הצדדים לא ניראה, כי בוצעה פעולת ביטול חוזה רכישת המכונית. אמנם, בתכתובת מיום ה-30.12.99 מטעם ב"כ התובע, עו"ד ארנון גלעדי, המסומנת באות ת/1 בתיק המוצגים, ישנה דרישה מפורשת להחלפת המכונית, אולם לא בוצעה פעולת ביטול מסודרת כנדרש עפ"י סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973; וכן תכתובת זו אירעה כשנה לאחר רכישת המכונית, שנה שבה ביצעה המכונית מספר קילומטרים רב ומעל הממוצע בנסיבות המתוארות כך שלא ניתן לראות זאת כזמן סביר מרגע שנודעה לתובע עילת הביטול, כך שסעד ההשבה שמבקש התובע הופך להיות בעייתי ואין תימה על כך שהנתבעת מסרבת לו בכל תוקף.   לפיכך, אני מאמץ את ההלכה המשפטית שהביאה בפני הנתבעת לפיה "חובת ההשבה קמה עם ביטול החוזה...נפגע מהפרה שלא ביטל את החוזה אינו יכול לתבוע השבה".     בעניין זה ראה גבריאלה שלו דיני חוזים עמ' 565. עוד בעניין זה ראה, ע"א 588/87 כהן נ' שמש פ"ד מה (5), ע' 317 אולם, סעד ההשבה כאמור לעיל, מתייתר נוכח העובדה שהמכונית נמכרה וסעד חדש צץ לו בסיכומי התובע והוא החזר השקעתו ברכישת המכונית, בניכוי הסכום בו היא נמכרה ובניכוי סכום נוסף, אותו יישום ביהמ"ש, כשווי הנאתו של התובע מהשימוש במכונית. יתר על כן, לא מוזכר עוד בשלב הסיכומים דבר וחצי דבר בדבר הצורך לפיצוי בגין שיעורי נהיגה שבוטלו עקב התקלות הרבות שהופיעו במכונית. ראשית, מדובר בשינוי חזית בלא שהוגשה בקשה כלשהי לתיקון כתבי טענות הצדדים ובקשת הסעדים. "תובע שלא כלל בתובענתו את כל הסעדים שהוא זכאי להם בשל עילת התביעה יכול בכל זמן שהתובענה תלויה ועומדת בביהמ"ש לבקש את תיקונה ע"י הוספת עתירה לסעיפים נוספים”. ראה בעניין זה ע"א 89/64 האז נ' מני, פ"ד יח(3) עמ' 435.   אף על פי שעמד לרשותו של התובע זמן רב מיום מכירת הרכב ועד ליום שמיעת ההוכחות לא ביקש תיקון כתב התביעה.   שנית, ניכר ממספר הקילומטרים הרב שביצע התובע עם המכונית, כי התובע הפיק הנאה מירבית מהמכונית, אף על פי הופעת התקלות הרבות כבר בתחילת דרכה של המכונית - בנוסף עפ"י הדו"חות שהגישו הצדדים, התקלות כאמור אירעו בשנה הראשונה, ולא ברור אם גם בשנתיים שלאחר מכן נמשכה מסכת התקלות שאינן נובעות מבלאי גבוה המייחד מכונית המיועדת להוראת נהיגה.   שלישית, באשר לשיעורי הנהיגה שבוטלו עקב התקלות הרבות שהופיעו במכונית, לא הובאה כל אסמכתא לכך. יתרה מזאת, במסמכים שהגישה הנתבעת לביהמ"ש המסומנים באות נ/1, ו-נ/2 נראה, כי בחלק גדול מהמקרים החלפת החלקים בגין הליקויים אירעו בימים שבלאו הכי המכונית עמדה לרשות המוסך לצורך טיפולי אחזקה שוטפים.   כמו כן, בסעיף 3 לתנאי האחריות שאותם קיבל התובע והסכים להם עם רכישת המכונית, נאמר במפורש שהאחריות אינה כוללת הוצאות הנגרמות כתוצאה מהשבתת המכונית. אמנם, עלתה טענה מצד התובע בדבר העובדה שכמות התקלות והתיקונים שאירעו למכונית חורגים מכל סבירות והינם נדירים וכי תעודת האחריות איננה חלה על מקרה נדיר כבתובענה זו. אולם, אין לטענה זו כל בסיס מכיוון שתעודת אחריות, מן המפורסמות היא, שהיא מוענקת בשנה הראשונה לרכישת הרכב. שנה שבה החברה נותנת ערובה לשמה הטוב שאכן רק במקרים חריגים שבהם שמה הטוב אינו עומד לה היא מחייבת על חשבונה לתיקון כל הליקויים שהם חריגים ואינם נצפים אפילו ע"י החברה עצמה שכן לא הייתה מעניקה תעודת אחריות מלכתחילה. אכן הייתה נכונה החברה להמשיך ולערוב לאיכות המכונית והישירות שהיא מעניקה ללקוחותיה משך שנה נוספת, בתנאי שהתובע יעמיד את המכונית לרשות הנתבעת לבדיקת טענותיו, אולם התובע לא עשה כן, אלא רק לאחר שהגיעו הדברים לידי הליכים משפטיים בביהמ"ש זה.   בסיכומו של דבר לא ניתן ללמוד מהנסיבות ומהראיות שהציג התובע, כי החברה התנערה מאחריותה ללקוח. לאורך כל הדרך נוצר הרושם שהחברה הייתה נכונה לפתור את התקלות החוזרות ונשנות, שאכן היו חריגות למכונית חדשה כאמור במסגרת אחריות שעליה התחייבה החברה. החברה אף הציעה להאריך את תקופת האחריות לאור תלונותיו של התובע. אולם מצידו של התובע הוא המשיך לנהוג ברכב ואף לצבור מספר קילומטרים רב, המותאם למכונית שמהווה מקור פרנסה למורה נהיגה, המוכיחים שלא נראה כי הפגיעה בפרנסתו הייתה קשה וכן שהתקלות לא היו חמורות עד כדי השבתת הרכב למשך תקופות ארוכות שאכן הצדיקו החלפת הרכב.     לפיכך, ומהנימוקים שהובאו לעיל אני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם הוצאות משפט וכן הוצאות שכ"ט עו"ד לנתבע בסך 7,500 ₪ כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מתאריך הגשת התביעה 10.7.00 ועד התשלום המלא בפועל.   זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסה"ד.   חוזהרכבביטול חוזהביטול עסקה (רכב)קניית רכב