ביקור בסוריה - מעצר

החלטה המשיב נעצר ביום 17.01.08 בחשד למעורבות בפעילות נגד ביטחון המדינה בעקבות ביקורו בסוריה. בימ"ש קמא דחה את בקשת המשטרה להמשך מעצרו של המשיב לצורך חקירה, והורה על שחרורו בערבות כספית, לאחר שקבע כי אין לחשדות בסיס בחומר הסודי שבו עיין. על כך עוררת התביעה, ואילו הסנגור טוען כי אין להתערב בהחלטת בימ"ש קמא. עיינתי בחומר החקירה, לרבות מזכר חסוי אשר מפרט את מהלך החקירה עד כה וכן את התוכנית להמשך החקירה. המזכר שהועבר לעיוני כולל התפתחויות שחלו בחקירה לאחר החלטת בימ"ש קמא. לאחר העיון כאמור, נחה דעתי כי יש בחומר החקירה כדי לבסס חשד סביר למעורבותו של העורר בעבירות ביטחוניות, וכי קיים אינטרס ציבורי מובהק לאפשר לגורמי החקירה למצות את החקירה. שוכנעתי גם בקיומם של צורכי החקירה, אשר מצדיקים בשלב זה את המשך מעצרו של העורר, ופרק הזמן שהתבקש בבימ"ש קמא נראה לי סביר לפעולות החקירה הנדרשות. נוכח האמור לעיל, התוצאה היא שאני מקבל את הערר ומורה על הארכת מעצרו של העורר, עד ליום 5.02.08. מעצר