האזנות סתר לפלאפון

להלן החלטה בבקשה לעצור על תום ההליכים בסוגיית האזנות סתר לפלאפון: החלטה בכתב האישום מיוחסות לעורר שלוש עבירות של קשירת קשר לנסיון שוד של משאיות, בספטמבר ואוקטובר 2009 (למעשה ניסוח כתב האישום שגוי, והכוונה היא כמובן לקשירת קשר לשוד, ולא לנסיון שוד). השופט קמא החליט ביום 20.5.10 לעצור את העורר עד תום ההליכים, ועל החלטה זו הוגש ערר ההגנה אשר לו הנני נדרש כעת. עיקרו של הערר מתמקד בראיות לכאורה, אשר לטענת ההגנה אינן מגלות כל עבירה. התביעה הצבאית ציינה כי שותפו של הנאשם לקשירת הקשר הינו חאתם אחמד חסן יוסף (להלן - חאתם). אותו חאתם עסק בשוד משאיות במספר מקרים, והוגש כנגדו כתב אישום מתוקן ובו שנים עשר פרטי אישום בגין שוד בנסיבות מחמירות, נסיון וקשירת קשר לשוד בנסיבות מחמירות. השיטה - בה פעל לכאורה עם שותפיו - הייתה לפנות לאנשים שהציעו משאיות למכירה, לקבוע עימם פגישה, ובמסווה של נסיעת מבחן במשאית, לשדוד את המשאית תוך דחיפת בעליה בכוח החוצה. לגבי העורר הנוכחי - שלושת פרטי האישום כנגדו מבוססים על תיעוד שיחות בינו לבין חאתם, אשר לטענת התביעה ניתן להסיק מהן את קשירת הקשרים לביצוע שוד. יש כאן צורך בהסקת מסקנות, כיוון שאין הפללה ישירה בתיק, וגם השיחות שתועדו אינן כוללות תכנון מפורש של השוד. למעשה על התביעה להתגבר על שתי משוכות עיקריות בדרכה אל הראיות לכאורה. ראשית - זיהוי הנאשם כמי שאכן השתתף בשיחות, ושנית - הסקה מתוכן השיחות כי מדובר בקשירת קשר לשוד, וכי הנאשם מודע לכך. באשר לזיהוי: בתיק החקירה נוהלו האזנות סתר. האזנה מעמדה 37611 למספר נייד 052-6458188, והאזנה מעמדה 37791 למספר נייד 052-2588165 (ראו תעודת עובד ציבור בחתימת אסי מלמד). לגבי מספר טלפון 052-2588165 הנאשם העורר מודה בחקירתו במשטרה כי זהו הטלפון שלו. אמנם הוא טוען כי נתן לחברים רבים לדבר מהטלפון שלו, אולם בתיק החקירה מציין המתרגם והמתמלל שריף קטיש כי הדובר המזוהה כג'יהאד או אבו עמיד לגבי שני הטלפונים, הוא אותו אדם לפי זיהוי קולו. הנאשם העורר מודה בחקירתו במשטרה כי הינו מכונה אבו עמיד על שם בנו הבכור. לגבי מספר טלפון 052-6458188 - הנאשם העורר מכחיש קשר לטלפון זה, אולם בחקירתו הושמעו לו שיחות אשר בוצעו מאותו טלפון והוא אכן זיהה עצמו כדובר. גם לגבי טלפון זה מתייחס המתרגם - מתמלל כי הדובר הוא אחד לפי קולו. בשלב זה של בדיקת ראיות לכאורה יש בדברים כדי זיהוי מספיק. תיק פ.א. 353534/09 מתייחס לפרט האישום השני. את השיחות מעמדה 37611 בהן דובר אבו עמיד ניתן לייחס לנאשם העורר כאמור לעיל. בשיחה מיום 14.9.09 שעה 10:58 מעמדה 37611 מסכם אבו עמיד עם חאתם לדבר עם נחום לגבי מכירה. בשיחה מיום 14.9.09 שעה 11:10 מעמדה 37611 מתקשר אבו עמיד אל נחום (בעל משאית) מציג עצמו כעו"ד ומדבר איתו לגבי המכירה. [קיימות שיחות נוספות בעלות תוכן דומה] בשיחה מיום 17.9.09 שעה 10:53 מעמדה 37611 מעדכן מחמד את אבו עמיד כי מדובר במלכודת וראו גם את רכב המעצרים, וצריך להניח לעניין. בשיחה מיום 17.9.09 שעה 11:18 מעמדה 37611 מעדכן מחמד את אבו עמיד כי צריך להניח לעניין כי כבר שעה הם מתצפתים עליו והתנועה סביבו חזקה. כמו כן קיימות בתיק החקירה עדויות של נחום מגידש בעל המשאית וכן אברהם גויטע נהג המשאית, לגבי סיכום עסקת המכירה, הגעת המשאית למקום האירוע, וכיצד בסופו של דבר לא התבצעה העיסקה לאור חשדות שעלו. ובכן אין עדות מפורשת לגבי תכנון שוד. השיחות עוסקות לכאורה בתכנון לקניית משאית. אולם הנאשם העורר מוסר בחקירתו במשטרה כי הנו עובד כצבעי, וכמו כן סוחר במוצרים מיד שניה כגון מקררים, בגדים ונעליים, חומרי ניקוי וחוטי חשמל. מכחיש קשר לעסקאות במשאיות, וטוען כי אינו מכיר את חאתם יוסף אשר תמונתו הוצגה בפניו. במקביל חאתם יוסף מוסר במשטרה כי אינו מכיר את העורר הנאשם. אם כך השיחות של הנאשם עם חאתם לגבי רכישת משאית הינן חשודות מאוד. גם התחזותו כעורך דין חשודה מאוד. אבל השיחות לגבי העובדה כי צריך להפסיק את המהלך כיוון שקיימות תצפיות, ומדובר במלכודת, והגיע למקום רכב מעצרים, שיחות אלו, בצירוף שיטת הפעולה של חאתם, מוליכות למסקנה כי אכן מדובר בתכנון (אם לא נסיון) לשוד, ואין הסבר סביר אחר לצירוף כל אותן נסיבות. 7. תיק פ.א. 467908/09 מתייחס לפרט האישום השלישי. בסעיף קטן 4 לפרט האישום מיוחסת לנאשם שיחה מסויימת, אולם הטלפון ממנו בוצעה השיחה אינו שלו. יחוס שיחה זו לנאשם מקורו ככל הנראה בטעות, בשל שלושת הספרות האחרונות באותו מספר הזהות לאלו של הטלפון של הנאשם. בהודעת התביעה בכתב מיום 2.6.10 מצויין במפורש כי ככל הנראה היתה כאן טעות. אם כך השיחה היחידה בפרט אישום זה המיוחסת לנאשם היא האמורה בסעיף קטן 1. בשיחה מיום 17.10.09 שעה 20:07 מעמדה 37791 אבו עמיד מוסר לחאתם פרטים של מספר משאיות. ככל שהשיחה עומדת ברשות עצמה - אין בה דבר מפליל, אלא אך חשוד - כי הרי העורר הנאשם לא עוסק במשאיות. אולם כאשר שמים את הדברים בהקשר של שיטת הפעולה של חאתם, ומתחשבים בכך שמדובר בשיחה הנערכת כחודש לאחר האמור בפרט האישום השני האמור לעיל - אזי ברור כי לפנינו המשך של אותם מעשים (תכנון שוד) עם אותה כוונה ואותה מודעות מצד העורר הנאשם. 8. תיק פ.א. 468290/09 מתייחס לפרט האישום הראשון. בתיק שיחות של אבו עמיד ושל חאתם עם טל לגבי קניית משאית. השיחות מתאריכים 14 עד 17 בספטמבר 2009. גם כאן המשמעות האמיתית של השיחות נובעת משיטת הפעולה של חאתם, וכן מן העובדה כי הדברים מתרחשים במקביל (מבחינת הזמן) לאמור בפרט האישום השני - ומכאן נגזרת הכוונה והמודעות של העורר הנאשם לכך שמדובר בתכנון שוד. 9. המסקנה היא כי אמנם קיימות ראיות לכאורה לתכנון מעשי שוד על ידי העורר הנאשם. באשר לעילת המעצר, מדובר בקבוצה של אנשים אשר פעלו יחדיו, בסידרת מקרים, לשם ביצוע שוד של משאיות, כאשר עלות כל משאית נמדדת במאות אלפי שקלים, ושיטת הפעולה המתוכננת כוללת אלימות - על כן הסכנה לציבור ברורה ויוצרת עילת מעצר. 10. לפיכך החלטתי לדחות את ערר ההגנה, ולהותיר את החלטת השופט קמא על כנה. האזנת סתרסחר בבני אדם