הארכת מעצר - זריקת אבנים

החלטה נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו שלוש עבירות: זריקת אבנים בכביש 60, פעם לעבר רכב אזרחי ופעם לעבר 2 ג'יפים צבאיים, הנחת אבנים על כביש, גלגול צמיגים בוערים וזריקת אבנים לעבר ואדי כשבצדו השני נמצא כביש 60. בימ"ש קמא האריך את מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים ודחה את טענת הסנגוריה כי מעשיו של העורר היו ללא כוונה, אלא רק למשחק. הטענה היחידה של הסנגור למעשה מתמקדת בכך שיחד עם העורר היו עוד מספר שותפים. רק העורר ועוד אחד נעצרו לפי פקודת המפקד שהיה בשטח, ואלו ארבעה אחרים לא נעצרו ולא ננקטו נגדם הליכים כלשהם. כמובן, שאין אנו יכולים לדעת את סיבת החלטתו של המפקד בשלב זה. אפילו אם נצא מהנחה שלא היה מקום להחלטתו לאבחן בין השניים שנעצרו לבין האחרים, אין נימוק כזה יכול לעמוד לזכותו של העורר, או לזכות אותו, או כדי לשחרר אותו ממעצר. מעיון בתיק, נראה כי אכן ישנן ראיות לכאורה לאשמות המיוחסות לעורר ואין כל ספק כי סוג כזה של עבירות הוא מבחינת מסוכנות המחייבת מעצר עד תום ההליכים. לאור הנ"ל, הערר נדחה. זריקת אבניםהארכת מעצרמעצר