הארכת מעצר לפי דו''ח חסוי

החלטה בפניי ערר ההגנה על החלטת בית משפט קמא להאריך את מעצרו של העורר ב-12 יום. יש לומר כי העורר נעצר ביום 20.2.09 ומאז הוא נמצא בחקירה. עוד יש לומר כי העורר מנוע מפגש עם עו"ד, ואף הדיון בערר זה התקיים בהיעדרו, לנוכח החלטת המשנה לנשיא מיום 9.3.09. ב"כ העורר הביע מחאתו על כך שהדיון נערך בהיעדר העורר, ושגם בית משפט זה לא יכול להתרשם מדברי העורר. זאת, בייחוד לאור העובדה שהעורר מנוע מפגש עם עו"ד לאורך חקירתו עד כה. בנסיבות אלה סבר ב"כ העורר שיש הצדקה לקיצור משמעותי של תקופת המעצר. ב"כ התביעה ביקש לדחות את הערר והפנה לדו"ח סודי עדכני המצביע, לטעמו, על ההצדקה לתקופת המעצר שנקבעה על ידי בית משפט קמא. עיינתי בדו"ח החסוי העדכני, וכן בדו"חות הקודמים. מצאתי כי העורר נחקר בחשדות חמורים וחקירתו טרם הסתיימה. בחנתי את תכנית החקירה שהוצגה לי, ושקלתי את צרכי החקירה אל מול תקופת המעצר שנקבעה ואת העובדה כי העורר מנוע מפגש עם עו"ד. לאור המידע שלפניי, שוכנעתי כי החלטת בית משפט קמא הינה סבירה ואין מקום להתערב בה. אשר על כן הערר נדחה. הארכת מעצרמעצר