הדחה בחקירה - ערעור

פסק דין 1. המערער הורשע עפ"י הודאתו בת"פ 7783/02 (בימ"ש השלום בת"א) בביצוע עבירה של הדחה בחקירה עת אמר למתלוננת שהתלוננה כנגד אחותו על שדקרה אותה בסכין: "צריך להזמין אותך למשטרה ושם תגידי שטעית ולא נטלי תקפה אותך, והתבלבלת והיה חושך, ומישהו אחר תקף אותך... אם תבטלי את התלונה אני אעשה לך את כל מה שתרצי". כמו-כן הורשע בת.פ. 10003/03 (בימ"ש השלום בת"א) בהחזקת 391.3 גרם קנבוס שלא לשימוש עצמי. המערער נידון לארבעה חודשי מאסר בפועל, ולחצי שנה מאסר על תנאי, וכן הופעלו 6 חודשי מאסר על תנאי שנגזרו עליו בת"פ 6771/02 (בימ"ש השלום בת"א), וחמישה חודשי מאסר על תנאי שנגזרו עליו בת.פ. 7601/02 (בימ"ש השלום בת"א) כשחלקם בחופף ובחלקם במצטבר, כך שבסך הכל על המערער לרצות 8 חודשי מאסר בפועל. 2. לטענת ב"כ המערער, המשיבה חזרה בה ללא כל סיבה מהסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, ולפיו, יוטל עליו עונש מאסר בפועל של 6 חודשים שיוכל לרצות בעבודות שרות, בכפוף לתסקיר מבחן חיובי שיתקבל לגבי המערער, לאחר ששני תסקירים שהתקבלו לגביו היו חיוביים. המערער שיתף פעולה עם שירות המבחן, מסר בדיקות שתן נקיות מסמים, ושיקם את עצמו ומשפחתו. ב"כ המערער טוען כי ביהמ"ש קמא טעה בכך שהתעלם מקיומו של הסדר הטיעון הנ"ל, ולא הטיל על המערער עונש מאסר לתקופה כוללת של 6 חודשים לריצוי בעבודות שירות. 3. ביום 15.12.05, לאחר שמיעת טיעוני ב"כ המערער, קיבלה ב"כ המשיבה, עו"ד שביט, את המלצת ביהמ"ש לקבלת חוות דעת הממונה על עבודות שירות שתתייחס להתאמת המערער לריצוי עונש מאסר של 6 חודשים בעבודות שירות. ביהמ"ש הורה על קבלת חוות דעת הממונה, וביום 14.1.06 התקבלה חוות דעת לפיה המערער מתאים לבצע עבודות שירות בבית אבות משען ברמת אפעל. 4. בדיון שהתקיים בפנינו ביום 23.1.06 התנגדה ב"כ המשיבה, עו"ד פלוס, לכך שעונש המאסר בפועל יופחת ל- 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, וזאת לאור חומרת העבירות, עברו הפלילי של המערער, הכולל שני עונשי מאסר על תנאי שהופעלו, והחזקת סם מסוג קנבוס בכמות גדולה חודש לאחר שהוטל עליו מאסר על תנאי, וזאת למרות שביהמ"ש שהטיל עליו את המאסר על תנאי הזהירו כי ייאסר מאחורי סורג ובריח אם יבצע עבירות נוספות. ב"כ המשיבה גורסת כי, התסקירים שהתקבלו לגבי המערער אינם חיוביים. המערער לא לקח אחריות על מעשיו, הוא עזב את עבודתו, והוא אינו "נקי" מסמים, שכן הוא עצמו אמר לקצינת המבחן שהוא משתמש בגראס, ולא נרתם לקבלת טיפול. 5. ב"כ המערער טוען שכל הנתונים שהועלו על ידי ב"כ המשיבה בביהמ"ש קמא (ראה עמ' 10 לפרוטוקול הדיון בביהמ"ש קמא) ובפנינו בקשר לחומרת התנהגותו של המערער ועברו הפלילי נלקחו בחשבון ע"י ראש לשכת תביעות של מחוז ת"א כאשר הגיעו עימו להסדר הטיעון. לטענתו, גם אם שרות המבחן אינו ממליץ לטפל במערער מאחר והלה אמר שאינו זקוק לטיפול גמילה מסמים, לא מדובר בתסקירים שליליים, שכן חל שינוי בהתנהגותו של המערער, והוא אינו משתמש בסמים. 6. ביהמ"ש קמא (כב' השופטת שריזלי) עמד בגזר דינו המפורט והמנומק על חומרת התנהגותו של המערער, על עברו הפלילי החל מהיותו נער, ובמיוחד על כך שהמערער החזיק בסם מסוג קנבוס זמן קצר לאחר שהוטל עליו מאסר על תנאי, ובמהלך ניהול ת.פ. 7763/02 הנ"ל. לדעת ביהמ"ש קמא, מתסקירי המבחן עולה שהשינוי שמציגים המערער ובא כוחו מהווה רק תחילת שינוי ולא שינוי מקיף וממשי בחיי המערער, ומאחר והוא לא מוכן להירתם לתהליך טיפולי קיים סיכון להישנות ביצוע עבירות על ידו. בנסיבות אלה, סבר ביהמ"ש קמא ששיקולי הענישה צריכים להתמקד בחומרת העבירות שעבר המערער ובדרכי ההרתעה, ומתוך הערכה למאמציו הראשוניים של המערער לא מיצה עימו את הדין. 7. אין חולק על חומרת התנהגותו של המערער, כאשר הדיח בחקירה מתלוננת שטענה כי אחותו דקרה אותה בסכין, והחזיק סם מסוג קנאבוס בכמות נכבדה שלא לשימוש עצמי. אין גם מחלוקת שצריך לזקוף לחובתו של המערער גם את עברו הפלילי, בנוסף לחומרת התנהגותו והצורך בהרתעה, כפי שעשה, ובצדק, בימ"ש קמא. עם זאת, חזקה על הגורמים המוסמכים שייצגו את המשיבה בביהמ"ש קמא, כאשר הגיעו להסדר הטיעון שמבקש ב"כ המערער כי נאמץ, שהם לקחו בחשבון נתונים אלה, הפועלים לחובת המערער, ובכל זאת הסכימו שיוטל עליו מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, והתנו זאת בקבלת תסקיר מבחן חיובי לגביו בלבד. ודוק: הסכמת נציגי המשיבה להטלת העונש הנ"ל לא הותנתה בהמלצה טיפולית של שרות המבחן במערער, אלא ב"תסקיר חיובי" . 8. מהתסקיר הראשון שהוגש לגבי המערער ביום 23.3.04, שבו מתוארת מסכת חייו האומללה, עולה שהוא שיתף פעולה עם קצינת המבחן, בשל מחלת אימו והעדר אביו מהבית, בהיותו אסיר, הוא חש אחריות למשפחתו, וכן שהוא חש בכך שהוא נמצא בתהליך שינוי, אם כי הוא דיווח על שימוש מזדמן בגראס וקשיים בהתארגנות ועקביות בתפקידו. קצינת המבחן התרשמה שהמערער נטל על עצמו את התפקיד ההורי ומבטא רצון לתפקוד תקין, ובקשה לדחות את הדיון על מנת לבחון שילובו בתהליך טיפולי שמתאים לצרכיו (ראה נספח ה' להודעת הערעור). בתסקיר המבחן המשלים שהוגש לבימ"ש קמא ביום 8.6.04 (ראה נספח ו' להודעת הערעור) כתבה קצינת המבחן שלדברי המערער, הוא עזב מקום עבודתו ועובד בדוכן למכירת בורקס והפסיק להשתמש בסמים (כפי שהוכיח בשתי בדיקות שתן שמסר), דברים שמצביעים, לדבריו, על יכולתו ועל השינוי החיובי שעשה בחייו. לדברי קצינת המבחן, המערער משקיע עיקר כוחו בהתבססות כלכלית לאחר שנטל על עצמו את התפקיד ההורי, הוא חושש מהדרדרות למעורבות עמוקה בפלילים אך הוא מתקשה להתייחס להסתבכותו באופן מעמיק, ומגלה אמביוולנטיות לנזקקותו לטיפול, משכך, ומאחר ולא ברורה יכולת המערער לגייס כוחות רגשיים לצורך הטיפול, נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית לגביו. 9. עיון בתסקירי המבחן ובמיוחד בתסקיר המשלים, מעלה שהם מתארים שינוי חיובי שחל בהתנהגותו של המערער שנטל על עצמו תפקיד הורי ודאגה לחיי משפחתו והפסיק להשתמש בסמים, גם אם הדבר הוכח רק בבדיקות שתן מעטות. משכך אין לומר שמדובר בתסקירים שאינם חיוביים, הגם שאינם מסתיימים בהמלצה טיפולית, עד שהם מצדיקים סטייה של המשיבה מהסדר הטיעון ואת מאסרו הראשון של המערער מאחורי סורג ובריח. גם אם נתעלם מהסדר הטיעון, שכן ביהמ"ש קמא לא היה מחוייב בכיבודו אף אם שני הצדדים היו מבקשים לכבד אותו, נראה לנו ששליחתו של המערער לבית הסוהר כיום, עלולה לסכל את השנוי החיובי שחל בהתנהגותו, ולנתק אותו ממשפחתו ומעבודתו, המשמשת לפרנסת המשפחה, לאחר שנטל עליו את התפקיד ההורי. שליחתו של המערער לבית הסוהר עלולה אף לדרדר אותו לשימוש בסמים, ולהפוך אותו שוב לחלק מהעולם העברייני, שכן יהא זה המאסר הראשון אותו יצטרך לרצות מאחורי סורג ובריח. לאור האמור, ולא בלי היסוס, ובתקווה שהמערער לא יסגור במו התנהגותו את פתח התקווה שאנו פותחים בפניו, אנו מקבלים את הערעור. אנו מפעילים את עונשי המאסר על תנאי של שישה חודשים וחמישה חודשים שהוטלו על המערער בת.פ. 6771/02 ו- 7601/02 (בימ"ש השלום בת"א), כך שירוצו זה לזה בחופף. עונש המאסר בפועל של 4 חודשים שהוטל ע"י בימ"ש קמא בת.פ. 7763/02 ו- 10003/03 (בימ"ש שלום ת"א) נשוא הערעור ירוצה בחופף לעונשי המאסר על תנאי המופעלים. סה"כ ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל בעבודות שירות בבית אבות משען ברמת אפעל החל מיום 7.3.06, ואנו דוחים תחילת ריצוי המאסר עד אותו מועד. המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר בפני המפקח על עבודות שירות ביום 7.3.06 בשעה 08:00. שאר חלקי גזר הדין נשוא הערעור ישארו על כנם. משפט פליליערעורהדחה בחקירה