החזקת אקדח - מעצר

החלטה הערר שהגיש הסנגור מופנה כנגד החלטת בימ"ש קמא להאריך את מעצרו של העורר ב-3 ימים לצורך הגשת כתב אישום. העורר נעצר ביום 07/03/08 , ובמהלך חקירתו הודה בהחזקת אקדח ותחמושת לאקדח, החל מלפני שנתיים ומחצה, למשך שנה בקירוב, עד שהנשק נלקח ממנו ע"י שוטרים של הרשות הפלסטינית. אתמול ביקשה התביעה להאריך את מעצרו ב-5 ימים לצורך הגשת כתב אישום, וכאמור לעיל, השופט קמא נעתר חלקית לבקשה והאריך את המעצר עד מחר. התובע הצהיר בפני כי בכוונת התביעה להגיש מחר כתב אישום ולעתור למעצרו של העורר עד תום ההליכים. עיינתי בחומר הראיות, ומצאתי כי בקשת התביעה למעצרו של העורר אינה מופרכת, וכי בנסיבות דומות הוחלט בעבר על מעצר עד תום ההליכים, כפי שעולה מההחלטה שהגיש התובע בע"מ 1141/08. בנסיבות אלה, ובשים לב להוראת סעיף 17(ד) לחוק המעצרים, ובשים לב לכך שלפי החלטת בימ"ש קמא על התביעה להגיש את כתב האישום עד מחר, לאחר שמעצרו של העורר הוארך בשלושה ימים לצורך זה, לא ראיתי מקום להתערב בהחלטת בימ"ש קמא, ולכן הערר נדחה. רשמתי לפני את הודעת התובע כי בכוונת התביעה להגיש מחר כתב אישום ולעתור למעצרו של העורר עד תום ההליכים. מובהר בזאת, כי אין בהחלטתי זו כדי ללמד על התוצאה בשאלת המעצר עד תום ההליכים, וחזקה על בימ"ש קמא שיבחן את חומר הראיות וישקול את כל השיקולים הצריכים לעניין, בבואו להחליט בעניין זה. מעצרנשקעבירות נשקהחזקת נשקאקדח