סעיף 11 לחוק הבטחת הכנסה

סעיף 11 לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1980 (להלן - החוק) קובע, לעניין הכנסות בני זוג, כי - "מי שיש לו בן זוג תהיה הכנסתו לעניין חוק זה צירוף הכנסתו והכנסת בן זוגו זולת אם השר קבע אחרת בתקנות ובתנאים שקבע". סעיף 1 לחוק מגדיר - "בני זוג - לרבות איש ואשה הידועים כבני זוג ומתגוררים יחדיו". שילוב הוראות החוק מלמד כי החוק רואה בתא זוגי יחידה משקית משותפת אחת וכי ההכנסות המשותפות מובאות בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלה ביחס לשני בני הזוג. כמו כן גובה הגמלה נקבע עפ"י ההרכב המשפחתי ואין כל נפקות אם בני הזוג נשואים אם לאו. הבטחת הכנסה