מעצר ממושך בעבירות בטחוניות

החלטה העורר נעצר ביום 3.5.08 ומעצרו הוארך מעת לעת לצורך חקירה. בדיון האחרון, ביום 10.6.08, ביקשה התביעה הארכת נוספת של 15 ימים, ובימ"ש קמא נעתר לבקשה. על כך הערר, כאשר הסנגור טוען כי אין הצדקה להארכת מעצר כה ממושכת בשים לב למעצרו הממושך של העורר עד כה, ואילו התביעה טוענת כי אין להתערב בהחלטת בימ"ש קמא. שקלתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בחומר החקירה. כפי שמציין בימ"ש קמא בהחלטתו, מדובר בחקירה של פרשה ביטחונית חמורה ביותר, וקיים אינטרס ציבורי מובהק לאפשר לגורמי החקירה למצות את החקירה עד תום. מעיון במזכר חסוי מהיום שהוגש לעיוני, עולה כי מדובר בחקירה מורכבת מאוד, וכי עד כה בוצעו פעולות חקירה רבות אשר קידמו את החקירה. פורטה בפניי תוכנית החקירה, אשר כוללת פעולות חקירה נוספות, ושוכנעתי כי תקופת המעצר שנקבעה בבימ"ש קמא סבירה בשים לב למורכבות החקירה ולפעולות שנדרשות להשלמתה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שהעורר עצור כבר תקופה לא מבוטלת, ולכן ראוי כי גורמי החקירה יעשו כל שניתן כדי להשלים את חקירתו של העורר במהלך תקופת המעצר הנוכחית. בכפוף להערה זו, הערר נדחה. מעצרמשפט פליליעבירות ביטחוניות