מעצר פעיל חמאס

החלטה כתב האישום שהוגש נגד העורר מייחס לו עבירה אחת של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת ושתי עבירות של ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, ובימ"ש קמא הורה על מעצרו עד תום ההליכים. לפי הנטען בכתב האישום, העורר היה חבר פעיל בארגון החמא"ס, ובין היתר תלה תמונות של מועמדים מטעם החמא"ס בתחילת 2006, לקראת בחירות ברשות הפלסטינית, ובמחצית שנת 2006, אף הציע לאדם אחר להתגייס לחמא"ס. השופט הנכבד קמא ציין בהחלטתו כי יש ראיות לכאורה לעבירות וקיימת עילת מסוכנות, ולכן החליט על מעצר עד תום הליכים. מכאן הערר שבפני. לדברי הסנגור, אין ראיות לפעילות של העורר בחמא"ס, ובכל מקרה מדובר בפעילות ישנה שאינה מצדיקה מעצר. הסנגור הוסיף עוד כי העורר היה עצור במעצר מנהלי במשך 6 חודשים בגין אותם חשדות. לעומת זאת, התובע טוען כי אין להתערב בהחלטת בימ"ש קמא. שקלתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בחומר הראיות. מפרוטוקול הדיון בבימ"ש קמא עולה כי הסנגור טען שאין מחלוקת על הראיות, והוא צמצם את טיעוניו לעניין העילה בלבד. התובע בבימ"ש קמא פירט את הבסיס הראייתי לכל מה שמיוחס לעורר בכתב האישום, ועיון בראיות שאליהן הפנה התובע מחייב את המסקנה שאכן יש ראיות לכאורה לאשמתו של העורר, כפי שקבע בימ"ש קמא. אשר לעילה, אמנם הפעולות שמיוחסות לעורר בפרטי האישום השני והשלישי מתייחסות לתקופה של לפני שנה ויותר, אולם הלכה פסוקה היא שחברות בהתאחדות אסורה שאין ראיה פוזיטיבית להפסקתה, חזקה שהיא נמשכת עד למעצר. בנסיבות שלפנינו, אופי הפעילות שביצע לכאורה העורר, ובמיוחד העובדה שניסה לגייס אדם אחר לחמא"ס, יש בכל אלה כדי ללמד על הזדהותו של העורר עם ארגון החמא"ס, ולהביא להחלת החזקה האמורה גם עליו. דומה כי מיותר להכביר מילים על הסכנה הנשקפת מארגון החמא"ס לביטחון האזור ולביטחון המדינה, ולכן בדין קבע בימ"ש קמא כי קיימת עילה של מסוכנות נגד העורר שמצדיקה את מעצרו. סוף דבר, נוכח האמור לעיל, הערר נדחה. מעצר