מעצר פתוח - חופשת שבת

ה ח ל ט ה 1. המערער נתון במעצר פתוח. בא כוחו פנה לבית הדין קמא וביקש כי תינתן לו חופשת שבת. הסנגור ציין כי המערער סיים זה עתה טירונות, שלא בהצלחה, וכי הומלץ לשחררו משירות. 2. בית הדין המחוזי לא נעתר לבקשה והדגיש כי אך לאחרונה ניתנה למערער חופשה וכי לא הוצבע כעת על טעמים יוצאי דופן שיצדיקו חופשה נוספת. 3. התביעה, מנימוקים הנוגעים לסמכות בית הדין לדון בעניין חופשה ממעצר פתוח ומן הטעמים שצוינו בהחלטת השופט קמא, התנגדה לבקשה. 4. טעמיה של החלטת בית הדין קמא טובים. המערער לא הצביע על נסיבות שיצדיקו התערבות בהחלטה. לא מצאתי, אפוא, מקום להתערב בהחלטת בית הדין קמא. 5. הערעור נדחה. המזכירות תביא דבר החלטה זו לידיעת הצדדים. מעצר