מעשים מגונים בקטין - גזר דין

גזר דין הנאשם הורשע לפי הודאתו בכתב אישום מתוקן ובמסגרת הסדר טיעון שגובש בין הצדדים, בעשיית מעשה מגונה בקטין יליד 1990. תמצית עובדות כתב האישום: ביום 20.2.06 בשעות הבוקר, עמד המתלונן בתחנת אוטובוס בבני ברק. הנאשם עצר רכבו לידו והציע להסיעו למחוז חפצו. הנער הסכים ונכנס לרכב. במהלך הנסיעה הניח הנאשם ידו על מכנסי המתלונן ונגע באיבר מינו, וזאת חרף מחאותיו של האחרון. הוא לא עצר את הרכב ברחוב אליו ביקש להגיע המתלונן, המשיך בנסיעה ותוך כדי כך חזר ונגע באברו של המתלונן מעל מכנסיו. בשלב מסויים עצר את הרכב ודרש מהמתלונן להוריד מכנסיו תוך שהוא שולח ידו ומנסה לפתוח אותם בכוח. המתלונן התנגד, אך למרות זאת הנאשם הצליח לחשוף את איבר מינו, תפס בו בכוח וניסה להחדירו לפיו. המתלונן המשיך להתנגד ומנע זאת מהנאשם. בהמשך ביקש הנאשם מהמתלונן להחדיר את איברו לפיו של המתלונן. על מנת להיחלץ מהמצב אליו נקלע, הציע המתלונן לנאשם להיפגש עימו למחרת, הנאשם הניח לו, הגיע כמתוכנן למקום הפגישה ונעצר ע"י המשטרה. ב"כ הצדדים מבקשים במשותף להטיל על הנאשם עונש מאסר של 6 חודשים שירוצה בעבודת שרות, פיקוח שרות מבחן למשך 3 שנים שאחד מתנאיו יהיה קבלת טיפול נפשי ותרופתי בהתאם למפורט בהסכם הסדר הטיעון, ותשלום פיצוי למתלונן. הנאשם הופנה לקבלת תסקיר שרות מבחן ואלה עיקריו: התסקיר מתבסס בין היתר על חוו"ד של פרופ' ויצטום, מומחה לפסיכיאטרייה ופרופ' רסלר מומחה לאנדוקרינולוגיה. הנאשם מוכר לרופאים מן העבר; טופל על ידם במשך 5 שנים בעקבות עבירת מין קודמת שעשה הנאשם גם כן בקטין. הנאשם בן 50, אב ל-5 ילדים, מנהל אורח חיים דתי. לפני הסתבכותו בעבירה הנוכחית עבד כמשגיח כשרות בחו"ל. אחרי מעצרו נאלץ להפסיק עבודתו ומצבה הכלכלי של המשפחה התדרדר. מעשהו הפלילי נשמר בסוד מפני מעבידיו וסביבתו החברתית, כולל מרבית ילדיו, שכן בסביבתו, החשיפה עלולה לפגוע קשות בו ובבני משפחתו עד כדי הטלת חרם. הנאשם סיפר על עברו כי במסגרת לימודיו בפנימייה, נוצל מינית על ידי נערים בני גילו. התגייס לצבא, שרת שנה כלוחם, חלה ושוחרר. באותה תקופה קיים במשך מספר שנים מערכות יחסים עם גברים. בשנים שאחר כך, נישא, עבר עבירת מין כלפי קטין ופנה ביוזמתו לטיפול פסיכולוגי. משנת 1995 ועד שנת 2000 טופל כמפורט בחוות הדעת הנ"ל וקיבל תרופות לדיכוי היצר המיני. על דעת עצמו הפסיק את הטיפול והסתבך בעבירה הנוכחית. בעקבות מעצרו, חזר לטיפול ואף שולב בקבוצה טיפולית לעברייני מין במסגרת שרות המבחן. שרות המבחן מתרשם כי הנאשם נוטל אחריות מלאה על מעשהו וחש אשמה וחרטה. מודע לבעייתו ולצורך בנטילת התרופות. הוא הביע נכונות לקבלת הטיפול התרופתי במשך 5 השנים הבאות. להערכת שרות המבחן, נטילת התרופות והטיפול הקבוצתי יפחיתו את הסיכון להישנות ביצוע עבירות מין על ידו. המלצת שרות המבחן היא ענישה מרתיעה וצו פיקוח. הנאשם הופנה לממונה על עבודת השרות ונמצא מתאים לרצות עונשו בדרך של עבודת שרות. באי כוח הצדדים עותרים לאמץ את ההסדר. לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות ותוך מתן משקל לאמור בתסקיר, כולל ההתחייבות ארוכת הטווח של הנאשם לקבלת הטיפול המשולב, אני מקבלת את ההסדר ובהתאם לו גוזרת על הנאשם עונש כדלקמן: 18 חודשי מאסר, מהם 6 בפועל והיתרה על תנאי שלא יעבור תוך 3 שנים עבירה לפי סעיף 348 לחוק העונשין. המאסר ירוצה בעבודת שרות במוסד גריאטרי גלעד בתל השומר בימים א- ה בשעות 07.00 - 15.00 ובערבי חג 07.00 - 13.00. תחילת עבודת השרות - 19.4.07. בנוסף יעמוד הנאשם בפיקוח שרות מבחן למשך 3 שנים שאחד מתנאיו הוא קבלת הטיפול כמפורט לעיל. כמו כן ישלם הנאשם פיצוי למתלונן בסך 10,000 ₪. התשלום הראשון בסך 3,500 יקוזז מסכום ההפקדה בתיק המעצרים ויופקד לפקודת המתלונן שפרטיו ימסרו למזכירות ע"י הפרקליטות. יתרת הפיצוי תשולם ב- 4 תשלומים שווים ורצופים, החל מיום 01.05.2007 ועד כל 01 לחודש שלאחריו. גם סכומים אלה יופקדו לפקודת המתלונן במזכירות בימ"ש. המזכירות תשלח עותר גזה"ד לממונה על עבודת השרות וכן לשירות המבחן על מנת שיחתים את הנאשם על צו מבחן. מוצגים - יושמדו. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. משפט פליליקטיניםעבירות מין