סטיית בית המשפט מהסדר טיעון

להלן פסק דין בערעור על סטיית בית המשפט מהסדר טיעון: פסק דין המערער הורשע עפ"י הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, והצדדים עתרו במשותף בבימ"ש קמא כי ייגזר על הנאשם 6 שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון שנקשר ביניהם. בימ"ש קמא החליט לסטות מההסדר, וגזר על הנאשם 8 שנות מאסר לריצוי בפועל, ומכאן הערעור שבפנינו. בפתח הדיון מסר לנו התובע כי התביעה עומדת מאחורי ההסדר שהושג בין הצדדים בבימ"ש קמא. עיינו בגזר הדין של בימ"ש קמא ושקלנו את כל הנסיבות, ובסופו של דבר באנו לכלל מסקנה כי על אף שהעונש שהוסכם בין הצדדים נמוך יחסית, אין בו כדי להצדיק התערבות בהסדר הטיעון שהושג בין הצדדים. כידוע, ככלל, יש לכבד הסדרי טיעון, ומשמצאנו כי בנסיבות העניין לא היה מקום לסטות מן ההסדר, ונוכח עמדת התביעה, התוצאה היא שאנו מקבלים את הערעור, וחלף העונש שנגזר בבימ"ש קמא, אנו גוזרים על המערער 6 שנות מאסר לריצוי החל מיום מעצרו, בהתאם ההסדר שהושג בין הצדדים. עונש התנאי שהוטל ע"י בימ"ש קמא ייוותר על כנו. משפט פליליהסדר טיעון (עסקת טיעון)