עונש על מעשים מגונים בקטין

גזר דין 1. בגדרו של הסדר טיעון שכלל תיקון כתב האישום, הורשע הנאשם על סמך הודאתו במעשים מגונים, עבירה לפי סעיף 348(א) לחוק העונשין בנסיבות סעיף 345(א)(3) לחוק (מספר עבירות). הנאשם היה מורה לחינוך גופני בבית ספר הקופטי בירושלים, בו לומדת הקטינה ילידת 1993. בחודשים ספטמבר-דצמבר 2006, במספר הזדמנויות, נהג הנאשם למשש בחזה את הקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. 2. הנאשם יליד 1958, נשוי ואב לששה ילדים, מתגורר בעיר העתיקה, מורה לחינוך גופני בגמלאות, עבד מספר חודשים בבית הספר הקופטי. עברו נקי. 3. ב"כ המאשימה הדגיש את חובת הנאמנות של המורה, שהופרה באופן בוטה כלפי ילדה שטרם מלאו לה 14 שנה וציין את העובדה כי אין מדובר במעידה חד פעמית, אלא במקרים חוזרים. לפיכך עתר לעונש מאסר לריצוי בפועל שיהלום חומרת המעשה, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת. 4. ב"כ הנאשם טען כי כתב האישום שהוגש נגד הנאשם היה חמור ביותר, אך ללא בסיס ראייתי ראוי, ועד שהמאשימה התעשתה והבינה שיש למחוק את רובו, סבל הנאשם עינוי דין, הן בשל המעצר בו הוא נתון והן בשל החשש מתוכנו של כתב אישום חמור. עוד הדגיש כי הנאשם הינו איש משפחה מבוגר ומכובד החי חיים נורמטיביים, אין מדובר בסוטה או פדופיל, אלא בכישלונות מקריים, הנאשם למד את לקחו ולא ישוב לסורו. כמו כן ביקש להתחשב בהודאת הנאשם ובחיסכון בזמן. הסנגור הפנה לפסיקה ענפה בעבירות דומות, בה נגזרו על מבצעי עבירות דומות ואף חמורות יותר, עונשים שלא עלו על מספר חודשי מאסר שרוצו בדרך כלל בעבודות שירות. תפ"ח 7004/06 (י-ם) מ"י נ' לוין פורסם בתקדין, בו נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות על מדריך שביצע מעשה מגונה; ע"פ 6255/03 פלוני נ' מ"י, נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות על מנהל בית ספר שהתעמר מינית בתלמידיו; ע"פ 70081/02 (ת"א) מ"י נ' א.ד. בו נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל על מעשים מגונים של מורה ב-4 תלמידות; ע"פ 826/00 פלוני נ' מ"י, הוטלו 10 חודשי מאסר בפועל על מדריך שביצע מעשים מגונים בשתי חניכות וכן ביצע עבירה של הדחה בחקירה; ע"פ 1482/99 אגמון נ' מ"י, מדריך שביצע מעשים מגונים בתלמידיו נדון ל-9 חודשי מאסר; ע"פ 985/98 פרג' נ' מ"י (חיפה) בו נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות על מורה שביצע בתלמיד מעשה מגונה בכוח. לפיכך עתר הסנגור לגזור על הנאשם עונש מאסר שיחפוף לכל היותר את תקופת מעצרו עד כה (כחמישה חודשים). הנאשם בדברו לפנינו, הביע חרטה, ביקש רחמים ואמר כי למד היטב את לקחו. 5. העבירות שביצע הנאשם אמנם אינן ברף הגבוה של המעשים המגונים, אך יש לראות בחומרה ניצול מעמדו של מורה כלפי תלמידים, ניצול בו יש מימד של גיל ומימד של תלות. לפיכך שיקולי גמול והרתעה הם העיקר ושיקולים אישיים הם בעלי חשיבות פחותה. בצד הפסיקה אליה הפנה הסנגור, קיימת פסיקה נוספת בה נגזרו עונשים חמורים יותר על ביצוע מעשים מגונים בידי מורים, מדריכים או מאמני ספורט. הקו המנחה הינו החמרה עם עברייני מין, ובוודאי עם כאלה המנצלים את מעמדם או משרתם, כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון ע"פ 7915/04 רובין נ' מ"י, בו נגזרו על המערער 7 חודשי מאסר בפועל בשל מעשים חמורים יותר מהמקרה שלפנינו, אולם בית המשפט העליון ציין כי מדובר בעונש קל במידה נכרת, שאושר בערעור רק עקב נסיבות אישיות יוצאות דופן של המערער, נסיבות שאינן קיימות בענייננו. המחוקק רואה בחומרה עבירות אלה, לפיכך קבע בצידן עונש מרבי של שבע שנות מאסר, וסעיף 355 לחוק העונשין מורה על עונש שלא יפחת מרבע מהעונש המרבי, קרי, 21 חודשי מאסר שלא כולם על תנאי. הנאשם כשל בעבירה מספר פעמים, ניצל תמימותה של תלמידה צעירה ופגע באמון שתלמידים רוכשים למוריהם בהם הם אמורים לשים את מבטחם. מורים הם דמויות חינוכיות משמעותיות בחייו של כל ילד ובכך החומרה הנוספת במעשים. לקולא, יש להתחשב בעינוי דין שנגרם לנאשם, נגדו היה תלוי ועומד כתב אישום חמור בהרבה בו יוחסו לו עבירות של אינוס ומעשה סדום, בעברו הנקי, בהודאה, בחרטה ובחסכון בזמן. 6. לאור האמור, אנו גוזרים על הנאשם העונשים הבאים: א. 21 חודשי מאסר מהם 9 חודשי מאסר בפועל ו-12 על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו עבירות על הוראות סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין. תחילת המאסר ביום המעצר 3.2.2007. ב. קנס בסך 2000 ₪. ג. פיצוי בסך 8000 ₪ למתלוננת. הקנס והפיצוי ישולמו עד 30.9.07. זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום. משפט פליליקטיניםעבירות מין