עיון חוזר בתנאי שחרור ממעצר

החלטה בפני בקשה לעיון חוזר בתנאי שחרורו של המבקש. המבקש שוחרר ממעצר ביום 30/4/07 ונקבע כי עליו לשהות בחלופת מעצר בכתובת בקריות, כל זאת כדי להרחיקו מאשתו ומבתו אשר התלוננו על עבירות אלימות במשפחה. עם הזמן התיר בית המשפט למבקש לצאת את ביתו בליווי מפקח וכן התיר את המפגשים עם בני משפחתו בארועים ספציפיים. כעת מבקש הוא לחזור ולהתגורר בביתו. למען הסדר יצוין עוד, כי בתיק העיקרי הגיעו הצדדים להסדר טיעון, לפיו נמחקו העבירות החמורות שיוחסו למבקש בענין התעללות בחסרי ישע. כתב האישום היום כולל עבירות אחרות של אלימות במשפחה, חמורות פחות. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, עיינתי בתסקיר שהוגש לבית המשפט במסגרת ההליך העיקרי על-ידי שרות המבחן ובתסקיר שהגישו שלוש עובדות סוציאליות מהלשכה לשרותים חברתיים בעיריית חיפה, החלטתי לאשר את חזרתו של המבקש להתגורר בביתו. הטעם הראשון להחלטתי הוא חלוף הזמן. ואולם, מעבר לחלוף הזמן, לא ניתן להתעלם מתהליכים שעברו על המשפחה מעת שחרורו של המבקש ממעצר. למעשה, שוחרר המבקש ממעצר על מנת להרחיקו מביתו, מאשתו ומבתו המתלוננות. בפועל, וכפי שהדבר הודע לבית המשפט כבר בבקשות קודמות, עברו בני המשפחה להתגורר חלקית אצל המבקש בקריות. מכאן, שמטרת חלופת המעצר, הרחקתו מבני המשפחה, ממילא חסרת משמעות מאחר ובני המשפחה, למעשה, מגיעים אליו. מעבר לזאת, עוד כששוחרר ממעצר היה בית המשפט ער לחומר שהוגש לעיונו בתיק מחלקת הרווחה המטפלת במשפחה. מאותו תיק ניתן היה ללמוד על מכלול בעיות במערכת היחסים המשפחתית, ואולם, גם ללמוד על כך, כי המבקש משמש כאב המטפל ברוב ענייניהם של ילדיו, הרבה מעבר לחלקה של האם בהחזקת המשפחה. גם בתקופת ההרחקה הוגשו לבית משפט זה בקשות שנתמכו על-ידי גורמי הרווחה, לאפשר להגיע לבתי הספר בהם לומדים ילדיו ולהיות בקשר עמם, בהיותו זה שטיפל במשפחה גם קודם למעצרו ולהרחקתו. כעת הוגש לבית המשפט תסקיר מפורט, שנחתם על-ידי שלוש עובדות סוציאליות במחלקה לשרותים חברתיים בעיריית חיפה. אחת מהן, פקידת סעד לחוק הנוער ושתיים אחרות מטפלות במשפחה בהיבטים שונים. כל שלוש החתומות על התסקיר המליצו על חזרתו של המבקש להתגורר עם ילדיו לאלתר, תוך שהן מצביעות על הנזק שנגרם למשפחה מחד, ועל החשיבות שבהחזרתו אל הבית מהצד השני, הכל כדי לאפשר קידום של הליך טיפולי אצל המשפחה. לנגד עיני היה גם תסקיר שרות המבחן שהוגש לבית המשפט. יצוין כי יש בתסקיר היבטים חיוביים ויש גם שליליים, כמו הקושי של המבקש להכיר בפסול שבשימוש באלימות כאמצעי חינוכי. נראה כי אותו קושי נובע מפערים תרבותיים. עם זאת, לא ניתן לומר שמדובר בתסקיר שלילי ושרות המבחן ביקש אורכה כדי להתייעץ עם גורמי הרווחה בקהילה. כעת ידועה גם עמדתם של גורמי הרווחה. בהביאי בחשבון את כל האמור לעיל, לרבות שני התסקירים, סבור אני כי ניתן לאפשר את חזרתו של המבקש לביתו. על זאת אוסיף, כי מעבר לחלוף הזמן, ניתנו לאישור בית משפט זה למבקש כבר מספר הזדמנויות להיפגש עם בני משפחתו. לא דווחו לבית המשפט על ארועי אלימות או ארועים חריגים כלשהם. חלוף זמן והתנהגות טובה מהווים גורם שבית המשפט רשאי להביא בחשבון בבואו לשקול בקשה מסוג זה. על זאת אוסיף, כי כעת ממתין המבקש להשלמת הדיון בעניינו ולגזירת דינו. סבור אני כי אותה חרב התלויה מעל צווארו תהווה הרתעה מספיקה, כדי למנוע ממנו לעשות כל מעשה של אלימות מכל סוג שהוא, וזאת גם כאשר יחזור לביתו. אשר על כן, בסיכומו של דבר, אני נעתר לבקשה ומאפשר למבקש לחזור ולהתגורר בביתו. עוד אני מורה, כי ניתן יהיה להסיר את האזיק האלקטרוני מהמבקש. עד למתן גזר דין יתגורר המבקש בביתו. עליו לשהות בביתו ולא לעזבו, בין השעות 17:00 ועד 07:00 למחרת בבוקר. בשעות היום רשאי הוא לצאת את הבית. המבקש יתייצב בתחנת משטרת חיפה ויחתום לאישור נוכחותו שם, פעמיים בשבוע, בימים ב' ו- ה', בין השעות 11:00 עד 13:00. יתר תנאי השחרור ישארו בעינם ללא שינוי. מאחר והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, אני מורה לעכב את ביצועה עד ליום 15/11/07 שעה 14:00. אם תחליט הפרקליטות להגיש ערעור על החלטה זו ולבקש את עיכוב ביצועה, תודיע על כך לבית המשפט ולסניגור. מעצרעיון חוזרמסמכיםשחרור ממעצר