עריקות - שחרור ממעצר

פ ס ק - ד י ן 1. המערער הורשע בבית הדין המחוזי על דבר היעדרות ללא רשות מן השירות שנמשכה חודשים לא מעטים. המערער בא כבר פעמיים בפני בית דין צבאי, בשל עבירות דומות ובעקבות משפטו האחרון הוטל עליו עונש מאסר מותנה. בית הדין המחוזי ראה להטיל על המערער עונש מאסר ולהפעיל, באופן חופף את עונש המאסר המותנה. 2. המערער מבקש להאריך את המאסר המותנה ולא להפעילו, בשים לב למצבו האישי והנפשי. 3. נסיבותיו של המערער סבוכות וקשות באופן יוצא דופן- הובא בפני בית הדין קמא ואף בפנינו, כי המערער גדל לתוך מרקם משפחתי שעיצב אותו כך שהוא מתקשה להשתלב במסגרות חברתיות. המערער חווה טראומה קשה, שפרטיה הובאו במסמכים, בפני בית הדין קמא ובפנינו, שנותנת במערער אותותיה עד היום. רשויות הגיוס בחרו תחילה שלא לגייס את המערער ורק בשל התעקשותו גויס. המערער לא הסתגל לשירות ועבר עבירות היעדרות חוזרות. בעת מעצרו זה נקבע לו פרופיל 21 על רקע תמונה קשה של מצבו הנפשי. 4. בנסיבותיו הקונקרטיות של המערער מצאנו לקבל את הערעור. חלף העונשים שבגזר דינה של הערכאה קמא נגזרת למערער נזיפה. עונש המאסר המותנה שהוטל עליו בתיק חא/94/07 יוארך בשנה נוספת. 5. המערער ישוחרר, אפוא, ממעצר, לאלתר. מעצרצבאשחרור ממעצרעריקות