פעילות נגד ביטחון האזור

החלטה העורר נעצר ביום 24.2.09 ונחקר בנוגע לחשדות הקשורים לפעילות נגד בטחון האזור. ביום 03.03.09 הוארך מעצרו של העורר ב-15 ימים, ומכאן הערר שלפניי. עיקר טענת ההגנה במקרה זה הינה כי העורר אינו מכחיש את פעילותו נגד בטחון האזור, אלא טוען שביצע את מעשיו בידיעת הרשות הפלסטינית, כחלק מעבודתו במודיעין הפלסטיני. עוד נטען כי עבודתו זו תואמה גם עם רשויות הביטחון בישראל, ומכיוון שכך, לא עבר העורר עבירה כלשהי המצדיקה את מעצרו. עיינתי בדו"ח החסוי שהוגש על ידי התביעה, וכן בדו"חות הקודמים. כמו כן עיינתי במידע מחקירתו של העורר. אציין שמצאתי בדו"ח החסוי התייחסות לטענת ההגנה בכל הנוגע לצידוק הלכאורי לו טוען העורר. אדגיש כי רשויות החקירה מודעות לטיעון ההגנה בעניין זה ואינן מתעלמות ממנו. מהמידע שהוצג לעיוני שוכנעתי כי המדובר בחקירה מסועפת ורגישה, וכי מתבצעות פעולות חקירה במספר מישורים. תכנית החקירה שהוצגה לי הינה סבירה בנסיבות העניין, ומחייבת את המשך מעצרו של העורר, כפי שנקבע על ידי בית משפט קמא. אשר על כן הערר נדחה. טרור