הסעת שב''ח

מה העונש על הסעת שב"ח (שוהים בלתי חוקיים) ? מהי מדיניות בית המשפט בענישה על הסעת שב"חים ? בית המשפט העליון, כי רמת הענישה הראויה בעבירות הסעת שב"ח בניגוד לסעיף 12א לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, היא מאסר בפועל, ללא אפשרות להמירו בעבודות שירות, זאת לאור התיקון שהוכנס בחוק הכניסה לישראל, אשר הוסיף את סעיף 12א לחוק, על מנת לטפל בסכנה המוחשית לבטחון תושבי ישראל מצד אלה הנכנסים למדינה או השוהים בה ללא היתר ועל מנת להילחם בתופעה של הסעת שוהים בלתי חוקיים הגורמים לפגיעה בביטחון הציבור. על יסוד האמור לעיל, נראה שגם היום מדיניות הענישה של ריצוי עונש מאסר בפועל ללא המרתה בעבודות שירות, עומדת על כנה בעבירות הסעת שב"ח שלפי סעיף 12א לחוק. בית המשפט פסק כי אנו מצויים בתקופה בה יש להחמיר בענישה המתייחסת למצבים האוצרים בתוכם, לא אחת, סיכונים פוטנציאליים לביצוע או לסיוע למעשי טרור שמטרתם לפגוע פגיעות בנפש בתושבי ישראל. החשש מפני שימוש בשוהים בלתי חוקיים לצורכי סיוע למעשי טרור הוא בבחינת סיכון ידוע ומוכר. לאור זאת, רק עונש מרתיע עשוי להשיג את תכלית החקיקה המבקשת למנוע שהייה בלתי חוקית בארץ על הסכנות שהיא כורכת עמה. בית המשפט העליון חזר על מדיניות בפסקי דין הבאים: רע"פ 2631/05 אבו וסל חוסאם נ' מדינת ישראל מיום 17.3.05 רע"פ 10730/04 גמאל אדוויאת נ' מדינת ישראל מיום 3.3.05 רע"פ 10632/04 שלמה קלפה ואח' נ' מדינת ישראל מיום 28.2.05 רע"פ 2392/05 סאמר סלימאן נ' מדינת ישראל מיום 4.5.05 הסעת שב"ח (שוהה בלתי חוקי)