המרצת פתיחה - בעלות במיטלטלין

פסק דין מבוא: 1. בפניי תובענה שהוגשה בהמרצת פתיחה ובה ביקשה המבקשת (להלן: "המבקשת") פסק דין הצהרתי לפיו היא הבעלים היחידי של המטלטלין המצויים בביתה ברחוב שושנת הכרמל 50 בחיפה והמפורטים ברשימה שצורפה. כן ביקשה המבקשת לקבוע כי למבקשת אין כל קשר לחובותיו של המשיב מס' 1 (להלן: "המשיב מס' 1"). טענות המבקשת בתמצית: 2. נימוקי התובענה שנתמכו בתצהירה של המבקשת הם כדלקמן: המבקשת הינה גרושתו של המשיב מס' 1 החב כספים לגורמים שונים ובהם השוק האפור כאשר למבקשת אין כל קשר אליהם. בסעיף 4 לתצהירה מצהירה המבקשת כי פדתה את כל מטלטליה, לרבות זכויותיה בדירה, על ידי תשלומים ששילמה למשיב מס' 1 מכספים שקיבלה מבני משפחתה ובהם סכום של 140,000 ₪ אותו משכה במזומן מחשבון הבנק של אחותה, סכום אשר אותו נתנה למשיב מס' 1. המבקשת מצהירה כי בידה הסכם גירושין והסכם ממון ערוכים כדין וכן היא מציינת בתצהירה כי מעמד הסכם הגירושין הינו כחוזה מיוחד המאגד בתוכו את ההסדרים בין בני הזוג, בין היתר, לגבי רכושם. טענות המשיבים בתמצית: 3. חרף העובדה שמשיבים מס' 6-2 זומנו כדין לדיון, רק ב"כ בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "המשיב מס' 5") התייצב לדיון שהיה קבוע ליום 30/5/07. יתר המשיבים למעט ע.ע.ד.נ. קופרפיש בע"מ (להלן: "המשיבה מס' 2") אף לא הגישו תגובה לבקשת המבקשת. 4. המשיב מס' 5 טוען כדלקמן: טענות המבקשת הינן סתמיות ואינן נתמכות במסמכים הבאים להוכיח את טענותיה. טענות המבקשת נחלקות לשתיים: הראשונה כי הינה גרושה ולפיכך אין כל יריבות בינה לבין המשיבה מס' 2 וטענתה השניה היא כי פדתה את המטלטלין באופן ישיר מול המשיב מס' 1. המבקשת לא תמכה את טענתה הנסמכת על גירושיה בהסכם גירושין או כל מסמך אחר שיתמוך בטענתה. המנעות זו מהצגת המסמכים מקימה את החזקה לפיה אילו הובאה אותה ראיה היא היתה פועלת לחובתה. המבקשת לא צירפה קבלה או חשבונית המבססת טענה לפיה רכשה בעצמה את המטלטלין שעה שקיימת חזקה כי נכסי מטלטלין המשמשים את בני הזוג הינם בבעלות משותפת של בני הזוג. המבקשת לא הוכיחה כי המשיב מס' 1 אינו מתגורר עמה ובפועל הוכח כי המשיב מס' 1 מתגורר בדירתה. 5. בישיבת ביהמ"ש מיום 30/5/07 נחקרה המבקשת על תצהירה והצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה. דיון: 6. המבקשת והמשיב מס' 1 נישאו בתאריך 6/8/01 ומנישואין אלה נולדו להם שתי בנות. כעולה מתעודת הגירושין שצורפה לבקשה התגרשו המבקשת והמשיב מס' 1 בתאריך 18/6/06 בבית הדין הרבני בחיפה. מגורים משותפים של המבקשת והמשיב מס' 1: 7. בבקשה ובתצהיר שניתן בתמיכה לבקשה לא נטען דבר וחצי דבר ביחס למגוריהם המשותפים של המבקשת והמשיב מס' 1. בפתח חקירתה הנגדית של המבקשת טענה המבקשת כי היא והמשיב מס' 1 אינם מתגוררים יחד, ובלשונה (עמ' 2 לפרוטוקול): "ש. אתם מתגוררים יחד? ת. לא. אני גרושה". גרסה זו של המבקשת נתערערה בהמשך חקירתה הנגדית (עמ' 3-2 לפרוטוקול): "ש. אני אומרת שלפני עשרה חודשים הגיעו מעקלים לביתכם והמשיב 1 פתח את הדלת? ת. הוא בא לבקר את הילדות הקטנות. מותר לו ונגרמה להן טראומה. ש. אני אומרת שזה היה בשעות הבוקר? ת. נכון. בשעה 6:30 עדיין אין גן. הגן נפתח בשעה 7:30". ובהמשך (עמ' 5-4 לפרוטוקול): "ש. אני מציינת בפנייך שנערכה חקירה אשר העלתה שאתם מתגוררים יחדיו? ת. אנו לא מתגוררים יחדיו. יש לי ילדה בת 4.5 וילדה בת שנתיים והן מאז ומתמיד היו קשורות לאבא שלהן. אני לא יכולה להפריד ביניהן. זה גיל שהן צריכות את אבא שלהן לידן ולכן הוא בא הרבה לדירה כדי לבקר אותן. ש. ולכן החוקר ראה את גרושך גם בשעות המוקדמות של הבוקר וגם בשעות המאוחרות של הערב נכנס ויוצא מהבית? ת. כן. הבנות קשורות לאביהן ואני מתירה לו לבוא לדירה בכל עת שהבנות בוכות ומבקשות את אביהן לידן. ש. אני מבינה שהבנות מתקשרות אליו בשעה 5:00 בבוקר ובשעה 6:00 הוא מתייצב בבית? ת. אני מתקשרת אליו כאשר הבנות בוכות ומבקשות את נוכחותו. ש. וגם באמצע הלילה? ת. אני הסתכסכתי איתו והתגרשתי כתוצאה מאיומים על חיי ואולם הבנות תמיד יהיו קשורות לאבא שלהן". לנוכח העובדה שהמשיב מס' 1 נמצא בביתה של המבקשת בשעה 6:30 ו/או בסמוך לכך ולדברי המבקשת היא אף מאפשרת לו להימצא בביתה בכל שעות היממה ומשמבקשתה ומתצהירה עולה כי הגירושין נעשו רק מאימת "השוק האפור", אינה מקובלת עלי גרסתה של המבקשת לפיה המשיב מס' 1 אינו מתגורר עוד עמה. אוסיף ואציין כי המבקשת לא ציינה לא בתצהיר שניתן בתמיכה לבקשתה ולא בעדותה כתובת מגורים אחרת של המשיב מס' 1 וחרף העובדה שהמשיב מס' 1 היה נוכח בדיון לא העיד המשיב מס' 1 ולא נמסרה כתובת מגוריו העדכנית. הבעלות על המטלטלין: 8. המבקשת מצהירה בסעיף 9 לתצהירה כי משכה סך של 140,000 ₪ מחשבון הבנק של אחותה, מסרה את הכסף לידי המשיב מס' 1 ובכך פדתה את כל המטלטלין המשותפים אשר צויינו ברשימת המטלטלין שצורפה לבקשה. גרסה זו של המבקשת נסתרה אף היא בחקירתה הנגדית (עמ' 3 לפרוטוקול) שם נאמר על ידה כדלקמן: "ש. אז אני מבינה שהסכום הועבר בגין חובות לשוק האפור? ת. נכון. ש. אבל בתצהיר את טוענת שהסכום הוא עבור פדיון המטלטלין? ת. נכון. עברה עלי תקופה קשה. נתתי לעוה"ד לעשות את שלו ואת הכסף הוא קיבל בשביל לתת לשוק האפור בלבד". מהאמור עולה, איפוא, כי טענת המבקשת ביחס לפדיון המטלטלין נסתרה אף היא לנוכח עדותה של המבקשת, שכן העברת הסך של 140,000 ₪ נעשה על ידי המבקשת לכיסוי חובותיו של המשיב מס' 1 לשוק האפור. טענת המבקשת לפדיון המטלטלין אינה עולה גם בקנה אחד עם גרסה חדשה שהעלתה המבקשת בעדותה (עמ' 4 לפרוטוקול) ולפיה הן הדירה והן המטלטלין נרכשו על ידי הוריה וסביה. ככל שאכן המטלטלין נרכשו על ידי בני משפחתה של המבקשת ולמשיב מס' 1 אין כל נגיעה בהם, לא ניתן להבין מדוע פדתה המבקשת כטענתה את המטלטלין מהמשיב מס' 1 שעה שאלה הינם בבעלותה הבלעדית. לא ניתן גם לקבל את גרסתה החילופית של המבקשת לפיה כל המטלטלין נרכשו מכספי הוריה וסביה, שכן המבקשת לא צירפה לראיותיה ולו חשבונית מס אחת ביחס לרכישת המטלטלין ו/או ראיה כלשהי ביחס לתשלום המטלטלין המבססת את גרסתה. המנעות זו של המבקשת מלהמציא ראיות אלה פועלת לחובתה ולא ניתן, איפוא, לקבל את גרסתה החדשה אשר הועלתה כאמור לראשונה בחקירתה הנגדית ותוך הרחבת חזית אסורה ותוך סתירה לטענותיה בבקשה ובתצהיר. 9. מן המקובץ עולה כי נסתרה טענתה של המבקשת בדבר מגוריה בנפרד מהמשיב מס' 1 וכן כי המטלטלין נשוא התובענה נרכשו אך מכספי בני משפחה ולא במהלך חיי הנישואין המשותפים שעה שהמשיב מס' 1 השתכר ופרנס את בני משפחתו (עמ' 3 לפרוטוקול), ובכל מקרה, לא ראיתי כאמור לעיל לקבל את טענת המבקשת בדבר פדיון המטלטלין. 10. מכאן, לא ראיתי מנוס מלדחות את טענת המבקשת בדבר בעלותה במטלטלין והמדובר, איפוא, במטלטלין שהינם בבעלות משותפת של המבקשת והמשיב מס' 1. 11. לאור האמור ומשבתי המשפט הכירו לא אחת בזכותו של נושה לממש מחצית מדירת מגורים משותפת לאחר שהיא עוקלה על ידי הנושה בגין חובו של אחד מבני הזוג (ראה ע"א 3002/93 יעקב בן צבי נ' מיכל סיטין ואח', פ"ד מט(3) 5 וע"א 5598/94 נטלה נניקשווילי נ' דניאל דוד נניקשווילי ואח', פ"ד מט(5) 163) ואף חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, מכיר באפשרות של מכירת ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו הכל בכפוף למציאת מקום מגורים חלופי לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו, אין כל הגיון למנוע מימוש דומה לגבי מטלטלין. האם קיימת חזקת שיתוף גם בחובות בני הזוג: 12. במסגרת עתירתה ביקשה המבקשת סעד הצהרתי לפיו היא אינה חייבת בחובות המשיב מס' 1. התלבטתי לא מעט בשאלה האם במקרה זה לא קיימת גם חזקת שיתוף בין המבקשת והמשיב מס' 1 בחובות המשיב מס' 1 וזאת בעיקר לאור העובדה שהמבקשת נזעקה לחלץ את המשיב מס' 1 מחובותיו ושילמה לנושיו על פי טענתה היא 140,000 ₪ ובכך אולי גילתה דעתה כי חובו של המשיב מס' 1 הוא גם חובה. יחד עם זאת, המשיב מס' 5 לא טען ביחס לעתירתה זו של המבקשת ולפיכך ומשהמבקשת טענה כי תשלום החובות בסך של 140,000 ₪ נעשה לצורך הגנת המשיב מס' 1 מנושי השוק האפור, סבורני כי יש לקבל את גרסת המבקשת לעניין חובות המשיב מס' 1. סוף דבר: 13. לאור כל האמור, הנני דוחה את בקשת המבקשת להצהיר כי כל הרכוש והמטלטלין שבדירת המבקשת ברחוב שושנת הכרמל 50, חיפה, שייכים לה בלבד. מאידך, ניתן בזאת צו הצהרתי לפיו היא אינה חייבת בחובות המשיב מס' 1 למשיבים מס' 6-2. 14. בנסיבות העניין הנני מחייבת את המבקשת בתשלום הוצאות מופחתות למשיבה מס' 2 בלבד בסכום כולל של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המרצת פתיחהמטלטליןבעלות