פסק דין ללא נימוקים

להלן דוגמא של פסק דין ללא נימוקים: פסק - דין 1. זהו פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, בהתאם להסכמת בעלי הדין מיום 13.03.07, לפיה פסק הדין ינתן ללא נימוקים, על יסוד כל המסמכים שבתיק ביהמ"ש, אחר שיערך ביקור במקום וישמעו סיכומים בע"פ. 2. התובעים רכשו בית פרטי מחברת א. ד. געש (להלן: "הקבלן"). מתוך רצון לשדרג את הריצוף הבסיסי שסופק ע"י הקבלן, רכשו התובעים מהנתבעת ריצוף שונה ושילמו לנתבעת את ההפרש שבין עלות הריצוף הבסיסי לבין עלות הריצוף המשודרג. 3. התובעים הגישו כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך של 78,050 ש"ח, בקשר לנזקים שנגרמו להם כתוצאה מרכישת הריצוף, באשר לשיטתם מדובר בריצוף בשלושה צבעים שונים, עפ"י הפירוט כדלקמן:- א. סך של 58,056 ₪ - בגין החלפת הריצוף בכל הבית (240 מ"ר, לפי 205 ₪ לכל מ"ר). ב. סך של 10,000 ₪ - דיור חלופי בזמן החלפת הריצוף. ג. סך של 10,000 ₪ - עגמת נפש. הקבלן שמכר לתובעים את הדירה - אינו נתבע בתובענה. 4. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו הכחישה את מרבית טענות התובעים בנוגע לליקויים הנטענים, ולשיטתה התובעים עושים שימוש לרעה בהליכי המשפט, באופן שהם מבקשים לחייב את הנתבעת לשלם להם סכום העולה עשרות מונים על שווי העיסקה בה רכשו את הריצוף מהנתבעת. 5. הנתבעת הגישה הודעה לצד שלישי, כנגד מי שהתקין את הריצוף, בבית התובעים. 6. צד ג' הגיש כתב הגנה מטעמו וטען, בין היתר, כי הקפיד לבצע את עבודת התקנת הריצוף בצורה מקצועית ואיכותית. 7. התובעים והנתבעת הגישו חוות דעת מקצועיות - כל אחד לשיטתו הוא. 8. התובעים מבקשים לפסוק להם בגין הליקויים סך של 78,056 ₪, בתוספת אגרות ביהמ"ש, הוצאות המומחה מטעם התובעים ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ. 9. הנתבעת מבקשת לדחות התביעה, ולשיטתה - אם קיימת אחריות, הרי שהיא נופלת על צד ג'. 10. צד ג' מבקש לדחות ההודעה שנשלחה נגדו, שכן לשיטתו אין כל ראיה שהריצוף הותקן באופן לקוי. 11. בעלי הדין סיכמו טענותיהם בע"פ, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט. 12. ביהמ"ש ערך ביקור בבית התובעים, והתרשם באופן בלתי אמצעי מהריצוף הקיים בכל הבית, ועל כך נאמר, "טוב מראה עיניים מאלף מילים". ביהמ"ש התרשם, שאין צורך להחליף את הריצוף בכל הבית, ולכל היותר נדרשת החלפת ריצוף במקומות מעטים, בודדים ונקודתיים. ספק בעיני אם התובעים יחליפו את הריצוף, שכן לא התרשמתי שמדובר בבעיה משמעותית, ולכן החלטתי לפסוק פיצוי גלובאלי, אשר ישמש או לצורך החלפת הריצוף במקומות הנדרשים, או כפיצוי בגין עגמת נפש בסכום כללי. 13. ייאמר כבר עתה, כי הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח חבות כלשהי של צד ג' - ומכאן שאני דוחה את ההודעה שנשלחה כנגד צד ג'. 14. סיכומו של דבר, אחר שעיינתי בטענות בעלי הדין, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות, ולאחר הביקור במקום שנערך על ידי בבית התובעים, ואחר ששמעתי הצהרת התובעת לפיה "בחוץ האריחים שאינם זהים לא מפריעים לי", על אף שמדובר באותם אריחים שנמצאים גם בבית התובעים, ואחר ששמעתי סיכומי ב"כ בעלי הדין בפני, ובהסתמך על הסמכות לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, סך של 8,000 ₪. כמו כן מצאתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪ (כולל מע"מ). למען הבהר - כל הסכומים שנפסקו משוערכים ליום מתן פסק הדין. התשלום (10,000 ₪) יבוצע עד ליום 1.07.2007, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 15. שקלתי באם לחייב את הנתבעת בהוצאות לטובת צד ג', לאחר שההודעה לצד ג' נדחתה - והחלטתי, כי בנסיבות העניין אין ליתן צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. חובת הנמקת פסק דין