התנאים לביטול החלטה במעמד צד אחד בגין אי התייצבות לדיון

מהם התנאים לביטול החלטה במעמד צד אחד בגין אי התייצבות לדיון ? ביטול החלטה במעמד צד אחד מוגשת לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. השיקולים שישקול בית המשפט בנוגע לביטול החלטה במעמד צד אחד הן בחינת סיבת מחדלו של בעל הדין, הסיבה לאי התייצבותו ואי הגשת המסמכים המוטלים עליו על פי חיקוק, וכן האם יש למבקש ביטול ההחלטה סיכוי לגופו של עניין. בית המשפט פסק כי בדונו בבקשת ביטול החלטה במעמד צד אחד על בית המשפט לבחון מהם הטעמים בעטיים לא התייצב התובע לדיון ומהם סיכוייה של התביעה במידה ויחליט בית המשפט על ביטול פסק הדין והתובע יורשה להמשיך בתביעתו. בחינת סיכויי התביעה היא העיקר ואילו לסיבה לאי ההתייצבות נודעת חשיבות פחותה. במצב דברים בו אי ההתייצבות אינו נובע מזלזול זדוני או רשלנות רבתי ויחד עם זאת יש למבקש סיכויי הצלחה סבירים לגופו של עניין, יעדיף בית המשפט לקדם את התכלית של עשיית משפט צדק על פני שמירה בלתי מתפשרת על כללי הפרוצדורה. יש לציין כי בתי משפט נהגו מאז ומעולם בגמישות מסויימת ונטו לבטל פסק דין שניתן בהעדרו של בעל דין על מנת שיתאפשר לו להשמיע דברו. אפילו נגרמה התקלה באשמתו עשויה בקשתו של אותו בעל דין להיענות, ובלבד שיש בידו להראות סיכוי להצלחת הגנתו ושאין במחדלו משום זלזול מכוון בבית המשפט. במעמד צד אחדביטול החלטה במעמד צד אחדדיוןאי התייצבות לדיון