דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל בשל הכשלת נושים

מדובר בבקשה לצו כינוס שהגיש החייב. ביום 23.9.11 ניתן צו כינוס כנגד החייב וכמנהל מיוחד התמנה עו"ד אייל כהן. סך תביעות החוב כנגד החייב מגיע לכדי 1.3 מיליון ₪. החייב חוייב לשלם מדי חודש כ-1000 ₪ והוא עומד בתשלומיו. יחד עם זאת במהלך הדיון שבפני, ציין המנהל המיוחד כי מדובר בחייב שעפ"י הגדרת הכנ"ר ניהל בנק עצמאי, תוך כך שלקח הלוואות מהנושים ונתן הלוואות לאנשים אחרים. לטענת המנהל המיוחד החייב נדרש להציג מסמכים המוכיחים את אופן התנהלותו, אך לדברי המנהל המיוחד, לא הציג החייב כל מסמך להוכחת אופן התנהלותו, זאת שמאחר ולדבריו המסמכים הנוגעים לענייניו נמצאים אצל רואה חשבון שאינו מוכן למסור המסמכים. בסיכום דבריו ציין המנהל המיוחד, כי יתנגד להכרזת החייב כפושט רגל, בשל כך שלא הוכח בפניו תום לב. לאחר דברי המנהל המיוחד, נשאו דברים מספר באי כח של הנושים. כל הנושים שהתייצבו בפני היום התנגדו להכרזת החייב כפושט רגל, תוך שחלקם מציין כי עד לשנת 2009 המשיך החייב למשוך מלקוחותיהם הלוואות בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים, על אף שכבר בשנת 2008 היה נתון בחובות כבדים. חלק מהנושים ציין כי ההלוואות ניתנו תוך מתן התחייבות להחזר ההלוואות בתוך זמן קצר. ב"כ החייב מצידה הגישה תגובה להתנגדות נושים, תוך כך שציינה כי מדובר בחייב שעסקיו נעשו בתום לב. במהלך הדיון שבפני ציינה ב"כ החייב, כי הנושים שהתייצבו בביהמ"ש נושים בסך של כ-25% בלבד מסך חובות החייב, ולדבריה העובדה שיתר הנושים לא התייצבו, מעידה על כך שמדובר בנושים שהרוויחו לאורך התקופה כספים והבינו את הסיכון במתן הלוואות לחייב. הכנ"ר מצידו חזר על עמדת המנהל המיוחד והתנגד על הכרזת החייב כפושט רגל. לאחר ששמעתי הצדדים אני קובע כדלקמן: בענייננו מדובר בחייב שסך חובותיו מגיע לכדי כ-1.3 מיליון ₪. מתוך דברי המנהל המיוחד והנושים, עולה כי מדובר בחייב שנהג לקחת כספים מגורמים מסויימים בריביות גבוהות, כהלוואות, ומנגד העניק הלוואות לאנשים אחרים. הסכומים שבהם עסק החייב הגיעו עד למאות אלפי שקלים לעסקה. חייב המבקש לחסות כתחת הגנת פקודת פשיטת רגל, מחויב להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב, ובענייננו, לאור אופי העיסוק שבה עסק החייב, מקבלת חובת הוכחת תום הלב משנה תוקף. עיון בכלל הדברים שהובאו בפני, מעלה שהחייב לא הציג ראיות מינימליות להוכחת תום לבו. לא הוצגה בפני בקשה לחייב את רואה החשבון שבידיו על פי הטענה מוחזקים מסמכי החייב. החייב לא הציג למנהל המיוחד מסמכי בנקים שיכול היה להשיג במאמץ קל. החייב לא הציג למנהל המיוחד מסמכים מהבורסה, שעפ"י טענת המנהל המיוחד יכלו לשפוך אור מסוים על אופי התנהלותו. יצוין כי חייב החייב כספים בסדרי הגודל האמורים, מחויב לעשות כל מאמץ על מנת לחשוף את התנהלותו באופן מלא ומתוך כך עליו לעשות מאמצים ניכרים להציג בפני המנהל המיוחד כל מסמך שיש בידו או שיש בידי צד שלישי - דבר שהחייב בענייננו נמנע מלעשות. זאת ועוד החייב גם לא הצליח להוכיח כי בעת שלווה מנושיו סכומים של מאות אלפי שקלים, החזיק בידו בטחונות בסכומים מינימליים שיאפשר להגדיר את התנהלות כהתנהלות תמת לב הדואגת לביטחון כספי הנושים. לא זאת אף זאת. החייב גם לא הצליח לסתור את טענת חלק מן הנושים שבעת שלווה מהם בשנת 2009 סכומים גבוהים כבר היה נתון תחת חובות כבדים ובאותה עת היה לו ברור שלא יוכל להחזיר ההלוואות הגבוהות שלקח מנושיו. בנוסף ראוי לציין כי במהלך הדיון לא הייתה מחלוקת על כך שבשנת 2009 בעת שהיה החייב נתון בחובות כבדים חתם עם אשתו דאז הסכם גירושין שלפיו, התחייב לשלם לה מדי חודש סך של 7,500 ₪. לא למותר יהיה לציין כי בסיפא לדבריו ציין המנהל המיוחד כי בהעדר מסמכים מספקים, הוא גם לא יודע אם כל כספי החייב אכן ירדו לטמיון ולדבריו ייתכן אף שחלק מהכספים עדיין מוחזקים בידי החייב. מתוך כל האמור לעיל עולה, כי בענייננו מדובר בחייב שיצר בפזיזות שניתן להגדירה כחריגה באופן קיצוני חובות בסכומים גבוהים ביותר תוך הכשלת נושים וזאת בלא שהוכיח באופן המינימלי ביותר כי פעולה מפעולותיו נעשתה בתום לב. בנסיבות האמורות לעיל ובין היתר, ומאחר שחלפו כשנתיים בלבד מאז פעולתו האחרונה של החייב ביצירת חובותיו, לא ניתן יהיה להכריז החייב כפושט רגל. אני מבטל את צו הכינוס. צו עיכוב היציאה שהוצא כנגד החייב יבוטל בתוך 60 יום וזאת על מנת לאפשר לנושים לפעול בלשכת ההוצל"פ. צו עיכוב ההליכים שהוצא במסגרת צו הכינוס מבוטל. הכספים המצויים בקופת הכנ"ר יועברו ללשכת ההוצל"פ בתום 45 ימים מהיום על מנת שיחולקו. מתוך דברי המנהל המיוחד בפניי עולה, כי בקופת בית משפט לענייני משפחה מצוי סך של כ- 186,000 ₪ העומד לטובת החייב מתוך כספי מכר דירתו. במספר החלטות שניתנו ע"י כב' השופטת נצר הורתה כב' השופטת נצר לביהמ"ש לענייני משפחה להעביר הכספים לקופת הכונ"ר. על אף החלטותיה של כב' השופטת נצר, לא הועברו הכספים מקופת ביהמ"ש לענייני משפחה לקופת הכונ"ר. ניתנת בזאת הוראה נוספת לביהמ"ש לענייני משפחה בבאר-שבע להעביר הכספים לקופת הכונ"ר. מעת קבלת הכספים בקופת הכספים, ימתין הכנ"ר 45 ימים שלאחריהם יועברו הכספים ללשכת ההוצל"פ וזאת לאחר שינוכה מתוך הכספים האמורים שכ"ט המנהל המיוחד ואגרות ושכ"ט הנושים. המנהל המיוחד יהא רשאי להגיש בקשה לשכר טרחתו. אני מורה על תשלום הוצאות הנושים שהתייצבו לדיון היום בסך של 2,000 ₪ לכל נושה. הסכום ישולם מתוך כספים שיצטברו בקופת הכינוס. נושהפשיטת רגל