תשלום לעורך דין שלא עשה כלום

האם יש חובת תשלום לעורך דין שלא עשה כלום ? בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין עמדו על הוראות אשר קבועות בהסכמי שכר טרחה בין עורך דין ללקוחו הקובעות שזכאי עורך הדין למלוא שכר הטרחה גם אם לא עשה דבר וראו בהם כמכשלות אתיות ואף זכו לכינוי "הוראות דרקוניות". בשאלה העקרונית האם הסכם שכר טרחה הקובע שכר טרחה מוסכם שנכנס לתוקף מכח עצם החתימה על ההסכם אף שלא בוצעה עבודה כלשהי, האם הסכם זה הוא בגדר הסכם דרקוני המהווה עבירה אתית נפסק כי הסכם שכר טרחה שכזה גם אם אין הוא מבוצע בפועל, עצם קיומו יש בו חריגה מן הנורמה המקובלת, ובודאי שהוא מהווה חריגה מנורמה ראויה במסגרת יחסים שבין עורך דין ללקוחו. אין זה ראוי לחייב לקוח במלוא שכר הטרחה בשל עצם העובדה שהוא פנה בבקשת עזרה לעורך דין מסוים ועורך הדין הביע הסכמתו לטפל בעניינו, ותו לא. עורך דין