אי מתן זכות קדימה - נהג ותיק

פ ס ק - ד י ן המשיב סא"ל הורשע בבית הדין קמא בעבירה של אי מתן זכות קדימה לפי תמרור ב-36 בצומת, שתוצאתה תאונת דרכים שבה ניזוק רכוש בלבד. בית הדין הטיל על המשיב פסילה של רנצ"א על תנאי למשך שנתיים וקנס 800 ₪ וכן פיצוי בסכום דומה של 800 ₪. ערעור התביעה מכוון להוספת פסילה של רנצ"א בפועל כמתחייב מהוראת הדין לפיה חלות בעניין זה הוראות סעיף 38(2) לפקודת התעבורה. לשון אחרת, יש תקופת פסילה של מינימום 3 חודשים לאחר שבית הדין הרשיע את המשיב בעבירה של אי מתן זכות קדימה. תחילה טענה הסנגוריה כי תשובתו של המשיב בבית הדין קמא לא הייתה הודיה מפורשת בביצוע העבירה, כי אם תיאור של המקרה, שממנו השתמע כי בוצעה העבירה וכך פירש בית הדין. עיינתי בתיק בית הדין קמא ושמעתי גם את דברי המשיב לפניי, ומהם עולה בבירור כי המשיב ביצע את העבירה של אי מתן זכות קדימה לרכב אחר בצומת. כך גם, אומר המשיב היום, שסופו של עניין שהוא לא נתן את זכות הקדימה על פי מצוות התמרור ומצוות הדין. לפיכך אין ממש בחזרה מהודיה, מה גם שערעור זה הוא ערעור התביעה על העונש בלבד והמשיב לא ערער על הכרעת הדין או על העונש. נותר אפוא, לדון אך בשאלה של העונש שהושת על המשיב. אכן, בית הדין קמא מציין את ויתקו הרב של המשיב בנהיגה זה שנים רבות, בעוד אומר בית הדין כי ראוי שזכות הותק תעמוד לו למשיב "ביום פקודה". זה גם הנימוק של בית הדין קמא שלא להשית על המשיב פסילה בפועל. אמת נכון הדבר, שעבר תעבורתי נקי בשנות נהיגה רבות צריך לשמש בעת פקודה של משפט שבו יעמוד הנוהג ברכב לדין לזכותו כדי להקל ולו במידה מסוימת בעונש שיושת עליו. אולם, עסקינן בעבירה שמחייבת על פי הוראת הדין פסילת מינימום ופסילת מינימום בדרך כלל יש לתתה אלא אם כן יש נימוקים מיוחדים שיפורשו בפסק הדין. וותק בנהיגה לבדו ועבר תעבורתי נקי אינם מספיקים כנימוקים מיוחדים. כבר אמרנו לא אחת בבית דין זה, שבדרך כלל אין לחרוג מעונשי המינמום אלא בנסיבות מיוחדות. בתי המשפט נדרשו על פי החוק לפרט את הנימוקים לכך, ולא כך היה המקרה הזה. אחרי ששקלתי גם את הנסיבות האישיות ואת נסיבות הארוע שבענייננו נראה לי שקיימת הצדקה לקבל את הערעור, ואך משום שבית הדין לערעורים אינו ממצה את הדין עם הנאשמים בערעורי התביעה, אני מעמיד את הפסילה בפועל על חודשיים בלבד. דהיינו, יווסף לרכיבי העונש שבית הדין קמא קבע, פסילה בפועל של רנצ"א לחודשיים. יתר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם ולפי שיעוריהם. תחילת הפסילה תהיה 1/8/07. משפט תעבורהזכות קדימה