כריתת שד אחוזי נכות

1. זהו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים בעניין נכות כללית, אשר דנה בעניינה של המערערת ביום 31/12/03, וקבעה לה 32% נכות יציבה. 2. להלן תמצית טענותיה העיקריות של המערערת - א) בשלב הדיון בפני הועדה לעררים, לא הייתה המערערת מיוצגת ע"י עו"ד, ועל כן סברה, בטעות, שבפני הועדה יונחו כל המסמכים הרפואיים אשר הופקו בעניינה ע"י רופאים שונים, ולא טרחה להציגם מטעמה. משכך - לא היו בפני הועדה כל המסמכים הרפואיים אשר מעידים על מצבה לאשורו. ב) לאחר מועד כינוס הועדה, הופקו בעניינה של המערערת מסמכים רפואיים נוספים, אשר שומא על הועדה לעיין בהם, ועל כן שומא על בית הדין להורות על כינוסה מחדש של ועדה לעררים. ג) ועדה רפואית שקדמה לזו נשוא הערעור, קבעה למערערת 100% נכות, בעוד שהועדה בענייננו קבעה לה 39% נכות יציבה בלבד. הועדה לעררים צריכה הייתה לנמק את הפחתת אחוזי הנכות - וזאת לא עשתה. ד) ועדה רפואית מטעם מבטחים קבעה למערערת 100% נכות זמנית, ואין זה סביר שבאותו הזמן ממש קבעה הועדה נשוא הערעור אחוזי נכות פחותים בהרבה. 3. עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מראה שהמערערת התלוננה בפניה כדלקמן - "מאז הסרטן נדודי שינה, כאבי ראש, נימול באצבעות, פחדים וסיוטים, לא ישנה בלילות. כאבי פרקים, לא נמצאת בטיפול פסיכיאטרי. מקבלת כדורי טמבורין". הועדה, אשר כללה בהרכבה אונקולוגית פסיכיאטר ורופא פנימי, הרכב המתאים לליקויי המערערת, בדקה אותה וציינה את הממצאים הבאים - "בבדיקה פסיכיאטרית: מסודרת בהופעתה החיצונית, הכרתה צלולה, התמצאותה תקינה, שקטה, משתפת פעולה, עונה לשאלות לעניין בצורה מאורגנת, האפקט תואם, בעל גוון דיכאוני, אין סימנים פסיכוטים. בבדיקת הפרקים - תלונות על כאבים במרפקים ובירכיים. בבדיקה היום: תנועה חופשית של כיפוף ותנועה סיבובית בפירקי המרפקים, אין נפיחות אין אודם, רגישות קלה למישוש, הירכיים אינן נפוחות, רגישות קלה בלבד מדיאלית בצד שמאל, אין חסר נוירולוגי בירכיים יציבות, אין אודם, ואין סימני דלקת. בבדיקה אונקולוגית: מצב לאחר כריתה חלקית של השד הימני וביופסיה של בלוטת הזקיף בגין סרטן שד שלב 1 ב - 12/02 וטיפול קרינתי לשד אותה סיימה ב - 4/03. מטופלת בכדורי טמוקסין אין סימני פעילות המחלה. בבדיקה היום: המצב הכללי טוב, בלוטות לימפה אינן מוגדלות בצוואר ובבתי השחי, דלקת באורך 5 ס"מ וידיאלית בפיטמה ימנית, וצלקת 3 ס"מ בבית השחי הימני, שד ימין מעט פיוריטי ובצקתי ללא ממצא מישושי חשוד, שד שמאל תקין. אין הגבלה בתנועות היד הימנית, אין סימני למפצמה: היקף הזרועות הנודד במרכזן שווה 31 ס"מ. לאור האמור והממצאים הנ"ל מקבלת הועדה את הערר וקובעת 10% לפי סעיף 34 ב' בגין הפרעה נוירולוגית יציבה מ - 1.6.03 ומשאר הבחינות דוחה הועדה את הערר". לאור ממצאיה, קבעה הועדה למערערת 10% נכות יציבה בהתאם לפריט ליקוי 34(ב) לרשימת הליקויים בגין הפרעה נוירוטית, 20% נכות יציבה בהתאם לפריט ליקוי 35(1)ג' לרשימת הליקויים בגין כאבי פרקים, 15% נכות יציבה בהתאם לפריט ליקוי 28(א) 3 לרשימת הליקויים בגין מצב אחרי כריתת גידול בשד ימין והותירה על כנה את הקביעה של 100% נכות זמנית בגין אותו הליקוי. 4. אשר לטענת המערערת לפיה לא הונחו בפני הועדה כל המסמכים שהופקו בעניינה נכון למועד כינוסה של הועדה - יש לומר כי מעבר לכך שודאי שאין להלין על הועדה בגין העובדה שנמנעה מלהתייחס למסמכים שלא הוצגו בפניה, הרי שעיון באותם מסמכים שלטענת המערערת לא הציגה בפני הועדה מתוך טעות, לא מביא למסקנה שהיה בתוכנם כדי להביא למסקנות שונות מאלה שהוסקו על ידיה, והמערערת, מצידה, גם לא הפנתה לממצא כלשהו הנכלל באותם מסמכים, ואשר מחייב היה, בהכרח, מסקנות שונות מאלה שהוסקו ע"י הועדה. 5. אשר לטענת המערערת הנוגעת למסמכים רפואיים אשר הופקו לאחר מועד כינוסה של הועדה - ככל שחל שינוי לרעה במצבה הרפואי של המערערת לאחר מועד בדיקתה ע"י הועדה - עליה להגיש, בהתאם להוראות הדין, בקשה להיבדק מחדש בטענה של החמרת מצב, ואין מקום להורות על כינוסה מחדש של אותה הועדה מחמת פגם כלשהו בממצאיה. 6. אשר לטענה הנוגעת לעובדה שועדה רפואית של מבטחים קבעה למערערת 100% נכות - מדובר בועדה אשר פועלת מכוח תקנות שונות בתכלית מהתקנות בענייננו, ובכל מקרה גם קביעתה הייתה בדבר נכות זמנית ולא נכות יציבה. אין למצוא, אם כן, פגם, בשוני בין קביעות שתי הועדות בענייננו. 7. אשר לטענה לפיה הועדה "הפחיתה" מאחוזי הנכות שנקבעו למערערת - אין מקום להשוואה בין נכות זמנית לנכות יציבה. הועדה אשררה קביעה קודמת בדבר 100% נכות זמנית בגין מצב אחרי ניתוח. אותו מצב חלף בתום תקופת הזמניות, ובאופן טבעי אינו משתקף בקביעה המתייחסת לנכות היציבה. 8. סיכומו של דבר, לא מצאתי כל פגם משפטי בפעולות הועדה או מסקנותיה, ומשדחיתי כל טענות המערערת - דינו של הערעור שבפני - להידחות. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות. 9. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. ניתן היום כ"ה בתשרי, תשס"ה (10 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים. שפר ורד - ש ו פ ט ת סרטן השדנכותאחוזי נכות