הריגת רוכב אופניים - עונש

גזר דין 1. לאחר שמיעת ראיות הורשע הנאשם בשלוש עבירות, והן: (א) הריגה, עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 וסעיף 35 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961; (ב) גרימת חבלה חמורה, עבירה לפי סעיף 333 לחוק העונשין, תשל"ז -1977 וסעיף 35 לפקודת התעבורה, תשכ"א - 1961; (ג) סטייה מנתיב נסיעה, עבירה לפי תקנה 40(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. 2. העבירות האמורות בוצעו על ידי הנאשם בתאריך 13.8.02 בסביבות השעה 07:00 בבוקר, עת הנאשם נהג במשאית שגררה עגלה. לאחר שהנאשם עבר את צומת העמקים, בעת שנסע מכיוון מצומת העמקים ליקנעם, סטה הנאשם פעמיים לשמאל, ולאחר מכן סטה באופן חד לימין, שם פגע בשתיים מתוך שלוש רוכבות אופניים שנסעו בשולי הכביש. כתוצאה מהתאונה קופחו חייה של הרוכבת וחברתה נפצעה באופן קשה. 3. קודם שהביאו הצדדים ראיותיהם לעניין העונש, ביקשתי לערוך תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם. בתסקיר שהוגש סקר קצין המבחן את נסיבותיו האישיות של הנאשם. בין היתר תאר קצין המבחן את משפחת הנאשם, את חלומו של הנאשם לעבוד כנהג משאית, חלום שנגדע בעקבות התאונה, וכן תאר קצין המבחן את תחושותיו של הנאשם לאחר התאונה, לרבות ניסיונו של הנאשם ליצור קשר עם משפחתה של הילית, ניסיון שנחסם על ידי המשפחה שסירבה להיפגש עם הנאשם. 4. מטעם המאשימה העידו ארבעה עדים לעניין העונש, ובהם לירון כהן והדס וייס שרכבו בבוקר התאונה על אופניהן לצידה של הילית, וכן העידו רן לוי, בעלה של הילית ואמה מרים כפיר. הילית הייתה בת יחידה להוריה ונכדה יחידה לסבה ולסבתה, שניהם ניצולי השואה. עובר לתאונה סיימה הילית לימודי אדריכלות נוף בטכניון, והתאונה אירעה כאשר הילית וחברותיה התאמנו לקראת תחרות ה"טריאטלון". לירון כהן, שכאמור נפצעה בתאונה, הייתה אז כבת 16 שנים בלבד, ובעדותה תיארה השינויים שעברו עליה בעקבות התאונה. 5. ב"כ המאשימה תאר בטיעוניו חומרת התנהגותו של הנאשם, אשר החל לנסוע ב"זיגזג" תוך שהוא נוהג במשאית כבדה, הגוררת אחריה עגלה. ב"כ המאשימה הוסיף וטען כי על בתי המשפט להחמיר בענישת עברייני תנועה, וביקש כי אטיל על הנאשם עונש מאסר לתקופה ממושכת, פסילת רשיון הנהיגה שלו לצמיתות, מאסר על תנאי וקנס. 6. לעומת זאת, תאר ב"כ הנאשם את תחושותיו של הנאשם ואת מצבו בעקבות התאונה. ב"כ הנאשם הוסיף והזכיר, כי התאונה אירעה בכביש ראשי וסואן, ולהשקפתו היה על הרוכבות למצוא לעצמן מקום מתאים יותר להתאמן בו. אמנם, שותף אני לדעת ב"כ הנאשם כי היה על הרוכבות למצוא מקום מתאים יותר לאימוני הרכיבה, אך אין בכך כדי לפטור את הנאשם מאחריותו לתאונה. אף הנאשם בדבריו סיפר על תחושותיו ועל כאבו בעקבות התאונה, ואולם, אעיר, כי כל שעובר על הנאשם, ואשר עוד יעבור עליו, לא ידמה ולא ישווה לכאבה של משפחת לוי, ששכלה את הילית. 7. הנאשם יליד שנת 1979 ובעת התאונה היה רווק, אך מאז התאונה נשא הנאשם אישה ונולד לו בן. לנאשם אין עבר פלילי, אך כנהג הספיק לצבור שמונה הרשעות קודמות בנהיגה, ובכללן עבירה של אי ציות לאור אדום ברמזור ועבירה של עקיפה בדרך לא פנויה. בתאריך 13.8.02 נפסל רישונו של הנאשם פסילה מינהלית, ובתאריך 26.3.03 נפסל רישיונו עד לתום ההליכים. בתאריך 26.9.03 הגיעה פסילה הרישיון לקיצה, אך בעקבות הרשעתו של הנאשם הפקיד הנאשם את רישיון הנהיגה שלו בתאריך 23.2.05. על פי חישוביו של ב"כ המאשימה, בסך הכל היה הנאשם פסול מלנהוג תקופה של תשעה חודשים ועוד 58 ימים. 8. כל נהג זקוק לשבע עיניים בעת הנהיגה, ועליו להיות דרוך כל העת ולצפות לבלתי צפוי. נהג מקצועי על אחת כמה וכמה, במיוחד כאשר הוא נוהג כלי רכב כבד וגדול, ובוודאי כאשר הוא גורר אחריו עגלה, שכן במקרים אחרונים אלה מדובר במסות כבדות ביותר, שבמקרה של תאונה, מועכות, כותשות ומנתצות כל דבר העומד בדרכן. הנהג המקצועי הוא זה המתפרנס מהשימוש בדרך, ועל כן הוא המעוניין יותר מכל אדם אחר בשמירת חוקי התנועה, בראש ובראשונה לבטיחותו שלו עצמו. על רקע דברים אלה חמורה במיוחד התנהגותו של הנאשם, אשר נהג את המשאית הכבדה בצורה מסוכנת ביותר, ועד עתה לא עלה בידו למסור הסבר מניח את הדעת להתנהגותו זו. אזכיר בהקשר זה, כי הנאשם טען שמשאית גדולה ניסתה לעקוף אותו, אך עובדה זו לא הוכחה, ועדים שהנאשם הודיע כי יזמן להוכחתה לא הוזמנו, ועוד אזכיר, כי נהג אוטובוס זעיר, שנסע בעקבות הנאשם, וניסה לעקפו פעמיים, העיד כי לא הייתה כל משאית כבדה שניסתה לעקוף את הנאשם. עם זאת, וכאמור, תמים דעים אני עם הסניגור, כי היה מקום שהרוכבות תמצאנה מקום ראוי יותר לאימוני הרכיבה. 9. לאחר ששקלתי העדויות שנשמעו בפני לעניין העונש, תסקיר שירות המבחן, טענות ב"כ הצדדים, דברי הנאשם וכל יתר הנסיבות הצריכות לעניין, הנני דן הנאשם לעונשים הבאים: (א) הנני דן את הנאשם ל- 3 (שלוש) שנות מאסר, מתוכן 18 (שמונה עשר) חודשים לריצוי בפועל, והיתר (18 חודשים) לריצוי על תנאי, והתנאי הוא, שבמשך 3 שנים לא יעבור הנאשם עבירה מהעבירות בהן הורשע. (ב) הנני פוסל הנאשם מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה לנהיגת כלי רכב שמשקלו עולה על 4 טון לתקופה של 18 שנים. (ג) הנני פוסל הנאשם מלהחזיק או לקבל רשיון נהיגה, לנהיגת כלי רכב מסוג כלשהו, לתקופה של 12 שנים. (ד) למען הסר ספק, תקופות הפסילה על פי סעיפים קטנים (ב) ו- (ג) שלעיל הן תקופות חופפות, ויש לנכות מהן תקופה של תשעה חודשים ועוד 58 ימים. ((ה) הנאשם יתייצב לריצוי עונש המאסר בתאריך 1.6.05 בשעה 08:30 במזכירות המחלקה הפלילית בבית המשפט המחוזי בחיפה. זכות ערעור לצדדים לבית המשפט העליון בירושלים בתוך 45 ימים מהיום. משפט פליליהריגהאופניים