ביטול פסק דין חלוט בטענת מרמה

הסוגיה בדבר ביטול פסק דין חלוט בשל טענת מרמה בהליך אזרחי נדונה בהרחבה בע"א 6019/07 טרג'מן נ' אחים עופר (ניהול) בע"מ (לא פורסם. 8.12.2008). בפסק דין כב' השופטת ארבל נסקרו התנאים שנקבעו בפסיקה לביטול פסק הדין החלוט שעיקרם אלה: קיומן של ראיות אמינות לכאורה או משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה. חיוניות טענת המרמה לתוצאת ההליכים, היינו האם קבלתה תשנה את תוצאת ההליך בהתדיינות הראשונה. הראיות החדשות לטענת המרמה התגלו לאחר מתן פסק הדין ולא ניתן היה להשיגן קודם לכן אף בשקידה סבירה. אם טענת המרמה הועלתה במסגרת ההתדיינות הראשונה ונדחתה לא ניתן להעלותה בשנית. אם בהתדיינות הראשונה דחה בית המשפט בקשה להבאת ראיות נוספות בערעור לצורך ביסוס טענת המרמה לא ניתן לעקוף החלטה זו על די הגשת תביעה לביטול פסק הדין המבוססת על ראיות אלה. פסק דין חלוטמרמהביטול פסק דין