מינוי מומחה בתאונת דרכים קלה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא מינוי מומחה בתאונת דרכים קלה: 1. תביעה זו עניינה שתי תאונות דרכים שאירעו לתובע. 2. בתאונה מיום 28/3/92 נפגע התובע בגבו ובצווארו, הועבר לחדר מיון של בית חולים בילינסון ושוחרר עם המלצה למנוחה של 5 ימים. 3. בתאונה השנייה מיום 16/5/96 נפגע התובע בצווארו, הועבר לחדר מיון לבית חולים בילינסון ושוחרר תוך המלצה למנוחה של 3 ימים. 4. על אף שתי התאונות הנ"ל שאינן חמורות, ביקש ב"כ התובע למנות מומחה בשטח האורטופדי ובית המשפט נעתר לבקשה ומינה את ד"ר אהרון צ'צי'ק להיות מומחה אשר הגיש את חוות דעתו (מ1/) וקבע לתובע נכות צמיתה בשיעור של 3% עבור שתי התאונות. 5. בתשובה לשאלות ההבהרה ששלח ב"כ נתבע 1 למומחה, קבע ד"ר צ'צ'יק כי קשה לקבוע באופן ברור את החלוקה המדוייקת של כל תאונה בנכות של 3% אך ניתן לחלק זאת באופן שיש לייחס לתאונה הראשונה 2% ולתאונה השנייה 1%. 6. ב"כ התובע מצא לנכון להזמין את המומחה לחקירה ואכן העיד המומחה ונחקר על חוות דעתו ע"י ב"כ התובע וע"י באי כוח יתר הצדדים. 7. המומחה לא שינה את חוות דעתו בדבר אחוז נכותו של התובע כפי שקבע בשיעור של 3%, אך היה מוכן לאשר שיש לחלק את אחוז הנכות בצורה שווה עבור שתי התאונות, דהיינו 1.5% עבור כל תאונה. 8. לאור עדותו וחוות דעתו של ד"ר צ'צ'יק, אני קובע כי התובע סבל מנכות צמיתה בשיעור של 1.5.% עבור כל תאונה ותאונה. אבדן הכנסה בעבר 9. התובע נולד ביום 4/6/72 ובזמן התאונה הראשונה היה עתודאי ולטענתו עבד במספר מקומות באופן חלקי. 10. התובע אישר בעדותו כי עקב התאונה הראשונה והשנייה לא עבד במשך 3 ימים בלבד ובזמן התאונה השנייה עבד בחברת דיסקו ואכן הרוויח 2,860 ש"ח לחודש. 11. התובע הגזים במהלך עדותו בכל פרטי הנזק וטען כי לא עבד בגין התאונות תקופות ארוכות בגלל טיפול רפואי שעבר, דבר שלא נתמך בתעודות רפואיות למעט תעודות חדר המיון לפיהם שוחרר עם המלצה למנוחה במשך 5 ימים לגבי התאונה הראשונה ושלושה ימים לגבי התאונה השניה. 12. אני מעריך הפסד הכנסתו של התובע בגין כל תאונה בסך של 500 ש"ח משוערך כולל ריבית בגין ראש נזק זה. הוצאות רפואיות ונסיעות 13. ב"כ התובע בסיכומיו מבקש סך של 30,597 עבור הוצאות רפואיות ונסיעות, אולם מתעלם מההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בעניין סהר נ' אלחדד, ע.א. 5557/95 פס"ד נ"א (2) 724 לפיה כל ההוצאות הרפואיות מכוסות לפי חוק הבריאות הממלכתי. 14. יתר על כן מדובר בשתי תאונות קלות ביותר שלא מצדיקות ההוצאות הנטענות בסיכומים ואני מעריך ההוצאות כולל נסיעות בסך של 1,000 ש"ח בשתי התאונות. 15. לתובע מגיע סך של 2,594 ש"ח ששילם לד"ר צ'צ'יק שמונה ע"י בית המשפט וסך נוסף של 1,000 ש"ח השתתפות הנתבעים בשכ"ט שנפסקו לו בעדות המומחה ובסה"כ מגיע לתובע סך של 4,600 ש"ח (סכום עגול) בגין ראש נזק זה. עזרת צד ג' 16. מדובר בשתי תאונות קטנות בהן לא עבד התובע במשך 3 ימים בגין כל תאונה שלא מצדיקה עזרת צד ג' לרבות עזרת בני משפחה וראש נזק זה לא הוכח. הפסד הכנסה בעתיד 17. התובע נולד ביום 4/6/72, בגין אירוע התאונה הראשונה למד במסגרת לימודי העתודה האקדמאית בצה"ל והשלים תואר מוסמך בהנדסת מחשבים, מקצוע בו עוסק עד היום בחברה בארה"ב כראש צוות ועובד ללא הגבלה. 18. נכותו בעקבות שתי התאונות בשיעור של 3% לא משפיעה על תפקודו ולא פוגעת בכושר השתכרותו, שכן מדובר בנכות מזערית שלא יכולה לפגוע בכושר ההשתכרות ובדרך כלל נכויות בשיעור 5% עד 10% לא פוגעות בתפקוד כפי שקובע זאת כב' השופט קציר בספרו בעמ' 191: "נכויות בשיעור נמוך, של 5%, או אפילו עד 10%, מטבען שאינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות, אצל אדם מן הישוב; במקרים כאלה, הנטייה היא שלא לפסוק את הפיצוי לפי אחוז הנכות, אלא, מקום שבית המשפט משתכנע שאפשר שהנכות תהיה בעלת משמעות תפקודית, הוא עשוי לפסוק סכום גלובלי בפריט נזק זה". וכן בע"א 586/84 מקלף נ' זילברברג, מג (1) 137 עמ' 157 קובע כב' השופט בייסקי כדלקמן: "אך העיקר הוא, כי נכות בשיעור 5% מהסוג שנקבע אצלה אין לה כל השפעה או השלכה על תפקוד בעבודה, ואף רופא לא קבע אחרת. בפריט נזק זה של הפסד שכר בעבר ובעתיד דין ערעור המערערים להתקבל ואת החייבים בנדון יש לבטל. 19. התובע לא הוכיח ראש נזק זה. עבור כאב וסבל 20. התובע נולד בשנת 4/6/72, ונכותו הרפואית נקבעה ע"י המומחה בשיעור של 1.5% עבור כל תאונה ותאונה. אני מניח שיסבול התובע מכאבים מדי פעם בפעם, ואני מעריך ראש נזק זה בסכום של 8,000 ש"ח עבור כל תאונה בצירוף ריבית חוקית בלבד מיום אירוע כל תאונה. 21. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת מס' 1 בגין התאונה הראשונה לשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. סך של 500 ש"ח עבור אבדן הכנסה בעבר בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. סך של 2,300 ש"ח עבור הוצאות רפואיות ונסיעות והשתתפות בתשלום למומחה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ג. סך של 8,000 ש"ח עבור כאבים וסבל בצירוף ריבית חוקית בלבד מיום 28/3/92 ועד לתשלום בפועל. ד. מחצית אגרת התביעה ששולמה ע"י התובע בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל. ה. שכ"ט בשיעור של 13% בצירוף מע"מ מסכום פס"ד הכולל, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. 22. אני מחייב את הנתבעות 2,3 בגין התאונה השנייה לשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. סך של 500 ש"ח עבור אבדן הכנסה בעבר בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. סך של 2,300 ש"ח עבור הוצאות רפואיות ונסיעות והשתתפות בתשלום למומחה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ג. סך של 8,000 ש"ח עבור כאבים וסבל בצירוף ריבית חוקית בלבד מיום 16/5/96 ועד לתשלום בפועל. ד. מחצית אגרת התביעה ששולמה ע"י התובע בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל. ה. שכ"ט בשיעור של 13% בצירוף מע"מ מסכום פס"ד הכולל, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. מומחהתאונת דרכיםמינוי מומחה