שתיקה בחקירה

שתיקה בחקירה מהווה חיזוק לראיות. "השותק - יש לו מה להסתיר". ראה לעניין זה ע"פ 1707/08 אריש נ' מדינת ישראל (לא פורסם). "ואחזור על שנאמר בע"פ 1707/08 אריש נ' מדינת ישראל (לא פורסם) כי "אין צורך להכביר מלים על כך שככלל, והחריגים יהיו נדירים, יסבור בית משפט כי השותק - יש לו מה להסתיר". אכן, שתיקתם של המשיבים עשויה לחזק את הראיות נגדם, כאמור בנוסח האזהרה בסעיף 28(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996. בבש"פ 8638/96 קורמן נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 200 - א"ר) ציין השופט זמיר (עמ' 260), כי "נאשם שיש נגדו ראיות לכאורה בדבר ביצוע עבירה חמורה 'אינו יכול ליהנות משני העולמות בעת ובעונה אחת; גם לשתוק, על אף הנטל הרובץ עליו להפריך את חזקת המסוכנות, וגם להשתחרר מן המעצר על אף שהוא נותר בחזקת מסוכן". ראה לעניין זה גם בש"פ 4116/11 קלטשי נ' מדינת ישראל ובש"פ 184/12 מדינת ישראל נ' אטיאס. זכות השתיקהחקירה משטרתית