הרעת תנאים בשל "מרחק" - העברת מקום העבודה למקום רחוק

##מה הדין בנושא הרעת תנאים העברת מקום העבודה ?## בענין מעונות מרגלית (דב"ע (ארצי) נו/3-288 רשת מעונות מרגלית - עליזה כהן, (1996) נאמרו הדברים הבאים לעניין העתקת מקום העבודה: "נראה לנו כי בנסיבות הענין יש לראות בהעברת המשיבה למקום עבודה חדש, המרוחק 27 ק"מ ממקום העבודה הקודם, משום 'הרעת תנאים מוחשית', וזאת בייחוד מהטעם שאין תחבורה ישירה לאותו מקום. הטלטלות יום-יומית בשלושה אוטובוסים, שעה שסביר להניח שהמתנה לכל אחד מהם אורכת אף היא זמן, לגבי עובד שהתקבל לעבודה במקום עבודה הסמוך לביתו, מהווה הרעת תנאים מוחשית. עיינו בפסק-דינו של בית המשפט העליון בפרשת יפה לב הנ"ל, ונראית לנו דעת המיעוט של השופט (כתוארו אז) לנדוי על דעת הרוב שהובאה על-ידי מ"מ הנשיא זילברג. באותו עניין נדרשה העובדת להעתיק את מקום עבודתה מבית ספר אחד למשנהו 'ודבר זה מאריך את משך נסיעתה הלוך ושוב לבית הספר וממנו בשעה ועשרים רגע בקירוב. יצויין כאן כי המשיבה היא אם לשלושה ילדים' (בעמ' 650). הגישה בה נקטה דעת הרוב, על-פיה תקום זכאות לפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים מוחשית רק במקרה בו מעביד מצר את צעדיו של העובד ומציק לו בעבודה על-מנת שיתפטר (בעקבות ע"א 62/400 תחנת קמח עין-חי - רובינשטיין, פ"ד יז 360, 363) - אינה ישימה עוד. עוד נציין, כי בית דין זה הכיר בעבר בשינוי מקום עבודה, אף כי המרחק ממקום מגורי העובדים למקום העבודה החדש היה קטן משמעותית מהמרחק קודם לכן, כהרעת תנאים מוחשית המזכה בפיצויי פיטורים (דב"ע ל/13, 3-12 חברה לקונסטרוקציות ואינסטלציה כבדה בע"מ - נגרין יעקב ואח', פד"ע ב 12). הכלל הוא שבמקרה של התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית על העובד העומד להתפטר להעמיד את המעביד על כוונתו, כך שתהיה לו הזדמנות לסילוק הסיבה (דב"ע מח/3-60, מח/3-174 טלסיס בע"מ - מיכאל רוגל, פד"ע כ 417 והמובאות שם). ##הרעת התנאים העברת עובד ממקום עבודה:## שאלת הרעת התנאים של העברת עובד ממקום עבודה אחד לאחר נבחנה בפסיקה במגוון סיטואציות. ראו – דב"ע נו/3-288 רשת מעונות מרגלית – כהן (ניתן ביום 16.12.96), בו קבע בית הדין כי העברת עובד ממקום עבודה למקום מרוחק יותר מהווה הרעת תנאים המזכה בהתפטרות כדין פיטורין אף שהמרחק למקום העבודה החליפי שהוצע היה על פניו סביר. כך נאמר שם – " נראה לנו כי בנסיבות הענין יש לראות בהעברת המשיבה למקום עבודה חדש, המרוחק 27 ק"מ ממקום העבודה הקודם, משום 'הרעת תנאים מוחשית', וזאת בייחוד מהטעם שאין תחבורה ישירה לאותו מקום. הטלטלות יום-יומית בשלושה אוטובוסים, שעה שסביר להניח שהמתנה לכל אחד מהם אורכת אף היא זמן, לגבי עובד שהתקבל לעבודה במקום עבודה הסמוך לביתו, מהווה הרעת תנאים מוחשית." בדמ"ש (ב"ש) 39052-08-11 תומר ביטון - יניב מאבטחים בע"מ (ניתן ביום 29.01.13), התקבלה טענה דומה של מאבטחים שהמעסיק ביקש לנייד אותם למקום עבודה המרוחק כ-40 ק"מ ממקום העבודה הקודם. במקרה זה, לא המרחק בין מקומות העבודה גרם לבית הדין להכריע כי הורעו תנאי העבודה, אלא הקביעה כי לתובעים הוצעה מתכונת עבודה שונה מבעבר. תובע אחד נדרש לעבוד באתר עבודה אחד, בעוד שקודם לכן עבד במספר אתרים. לגבי התובע השני, נקבע כי הוצעה לו מתכונת עבודה במשמרות לילה, כשעבד קודם לכן כמעט רק במשמרות יום. בדמ"ש (חי') 6820-12-08 ילנה – מועב שירותי מזון בע"מ ( ניתן ביום 10.7.13), נדון עניינם של עובדים שהמעסיק ביקש להעבירם ממקום עבודה אחד למשנהו משלא חודש החוזה הקבלני להספקת שירותי מזון . בית הדין קיבל את תביעת אחת העובדות, תוך שקבע כי הניוד מהווה הרעת תנאים . שכן " הרעה מוחשית לא מתקיימת רק כאשר מוכח 'הפסד כלכלי', הרעה מוחשית יכולה להתהוות גם כאשר מתלווה אי נוחות גדולה ומשמעותית לשינוי". ככלל, קבע בית הדין באותו המקרה כי "החלטת הנתבעת על העתקת מקום העבודה לרעננה או לרמת השרון או לתל אביב, הייתה כרוכה בהכבדה מעבר לסבירה עבור התובעים, לאור העובדה שמשך הנסיעה מחדרה לרמת השרון או לתל אביב או לרעננה בהסעה אורכת כ-45 דקות, וכאשר לוקחים בחשבון את שעות ההסעה והחזרה שהם שעות עומס בכבישים אורך זמן הנסיעה יארך הרבה מעבר למשוער בשל פקקים ועומס." מנגד, בעד"מ (ארצי) 21/03 חברת השמירה בע"מ – גל מילר, שם קיבל בית הדין הארצי את ערעור המעסיק על קביעת בית הדין האזורי כי העובד התפטר בדין מפוטר בעת שהועבר למקום עבודה אחר ותנאי עבודתו הורעו. בית הדין הארצי קבע כי המעסיקה שם אכן הציעה לעובד הצעות עבודה חלופיות כשזה הלין בפניה על הירידה בשכרו בשל הצבתו מחדש והתריע על רצונו להתפטר בגין כך. נקבע כי לא ניתן לראות בתובע כמי שהתפטר כדין מפוטר, כאשר התובע דחה ההצעות לשיפור תנאיו על הסף מבלי לבדוק אותן לגופן. שהרי ההלכה בעניין התרעת המעסיק טרם ההתפטרות – נועדה כדי לאפשר למעסיק לתקן את הטעון תיקון. בע"ב (נצ') 2428/01 קופמן - השמירה בע'מ – פסק דין נוסף עליו הנתבעת הסתמכה –קבע בית הדין האזורי כי העברה לתפקיד אחר והורדה לכאורית למשרת "שומר" ולא "אחראי" אינם מהווים הרעת תנאי עבודה, משהנתבעת טענה כי תנאי העבודה טובים משהיו ונוכח כך שהתובע לא הרים את נטל ההוכחה כי אכן הורעו תנאי עבודתו. בתע"א (ת"א) 7760-09 בנימינוב – בן בטחון (1989) בע"מ, התקבלה טענת המעסיקה כי הצעות לעבודות חלופיות במקרה דומה לא נבדקו על ידי התובע באופן ענייני ולכן אין לראות בו כמי שהתפטר מחמת הרעת תנאים. שם נקבע כעובדה, כי בתקופת הקיץ, עת המעון עליו הוצב לשמור היה סגור, התובע עבד במקומות עבודה דומים במרחק לאלו שהוצעו לו. בית הדין ראה בכך ראיה שהצעות העבודה החלופיות היו סבירות. העברת מקום עבודההרעת תנאים