טעות של שופט בית משפט

מה הדין במקרה של טעות של שופט בית משפט ? "טעותו של שופט אינה מספקת לבעל דין היתר להשתחרר מכבלי מעשה בית הדין. מקום שקם מעשה בית דין אין בודקים אם צדק השופט אם לאו". ע"א 440/70 הודא עלי מוחמד ע'אנם נ' ריא פיאד מוחמד ע'אנם, פד"י כו(2) 829, 838. ע"א 7218/10 שיליאן נ' בנק מזרחי טפחות (ניתן ביום 29.01.12). אם בעל דין סבור כי נפלה טעות בפסק הדין, בין מחמת שניתן מבלי שעמדה בפני בית המשפט עובדה רלוונטית, ובין מכל טעם אחר, עליו להגיש ערעור על חלק זה בפסק הדין או לבקש את ביטולו. שופטיםתיקון פסק דין