ניבולי פה בין שכנים

בת"א (תל אביב) 16294/08 ח.ג נ' דרור תמרי נאמרו הדברים להלןעל ידי בית המשפט: "ניבולי פה ונאצות מן הסוג העומד כאן לדיון הנאמרים בנסיבות כגון אלו, במקרה שבפני, קרי במסגרת ריב שכנים, אינם מובנים לדידי בדרך כלל כאמירה עובדתית על ידי "אדם סביר". ככאלה מעידים הם יותר על אומר הדברים מאשר על נשוא הדברים. על פי עדויות הצדדים, הרי שאף אחד מהנוכחים באירוע לא טען כי הבין את הדברים שנאמרו כמבטאים אמת עובדתית ... ביטויים אלו, בהם כינה הנתבע את התובעת, אינם עולים כדי לשון הרע על פי החוק שכן, לגישתי מדובר בגידופים ובשפת רחוב אשר אינם מחמיאים בוודאי למושאם , אך אין בהם כמובן משום אמת עובדתית ואף כך הובנו על ידי "האדם הסביר"." סכסוך שכנים