קניית דירה שיפוץ ומכירה

הצדדים התקשרו בעיסקה לרכישה ולהשבחת דירה כדי למכרה ברווח. ביצוע העיסקה נשתבש וכל אחד מן הצדדים טוען כי הצד האחר חייב לו כספים ומכאן התביעה והתביעה שכנגד. מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא קניית דירה שיפוץ ומכירה: זוהי תביעה ותביעה שכנגד. לשם הנוחות ייקראו התובעים, שהם הנתבעים שכנגד, "אלחנן"; והנתבעים, שהם התובעים שכנגד, ייקראו "אנג'ל". אלחנן 1 היא חברה קבלנית העוסקת ביזמות בתחום הנדל"ן ומנוהלת על ידי אלחנן 2. אנג'ל הם בני זוג. אנג'ל 1 היא עו"ד המטפלת בענייני מקרקעין (סעיף 54 לסיכומים). הצדדים התקשרו בעיסקה לרכישה ולהשבחת דירה כדי למכרה ברווח. ביצוע העיסקה נשתבש וכל אחד מן הצדדים טוען כי הצד האחר חייב לו כספים ומכאן התביעה והתביעה שכנגד. בתוך כך חלוקים הצדדים בשאלת הוצאות השיפוץ, פרשנות ההסכם ומהות ההתקשרות. בנוסף תובעת אנג'ל 1 בעילת לשון הרע, בטענה כי אלחנן הוציאו צו עיקול, ללא סיבה, תוך שהם מפיצים את קיומו באופן אשר פגע באנג'ל 1, שהיא עורכת דין, במקום עבודתה. במהלך ההליכים בפניי מונה מומחה בית משפט, כדי שיאמוד את ערך הדירה ביום מכירתה וערך השיפוצים שנעשו בה. ההתקשרות בין הצדדים אבחן להלן את מהות ההתקשרות בין ה צדדים ואת טיעוני הצדדים לגביה. עקרונות ההתקשרות אין מחלוקת בין הצדדים כי אלו היו העקרונות אשר בבסיס ההתקשרות: אנג'ל רכשו דירה בכספם המלא. אלחנן ביצעה שיפוצים בדירה ואין מחלוקת כי עלות הוצאות השיפוצים היא על כתפי אנג'ל. הדירה נמכרה כמשופצת והצדדים היו אמורים לחלוק ברווחים. התקשרות בין הצדדים עד כמה שהדבר נראה מוזר, למרות שאלחנן מעידה על עצמה כי היא חברה העוסקת ביזמות בתחום הנדל"ן ואנג'ל 1 היא עו"ד, המעידה על עצמה שהיא עוסקת במקרקעין, הצדדים לא טרחו לערוך חוזה מסודר ומפורט על מהות העיסקה וחלוקת הסמכות, החבויות והזכויות ביניהם. המסמך היחיד הקיים בכתב הוא שירבוט בכתב ידו של אלחנן 2, עליו הצדדים אינם חלוקים (להלן: "ההסכם). אביא את החלקים הרלוונטים מתוך ההסכם, כלשונם: "רכישה 465 מס רכישה 23 עו"ד מתווך 20 כולל מע"מ ס"כ רכישה 508 A. הון עצמי 30% 152 העסקה תבוצע ע"ש אנג'ל... תוכנית אדריכלית 2,500 שיפוץ כולל לובי כניסה 70,000 הוצאות מכירה 10,000 ס"כ מכירה 82,500 מימון (לא ברור) (לא ברור) (לא ברור) B. רכישה 508 השבחה 82 מכירה 800 הפרש 210 (לא ברור) חלוקה 2/3 אלחנן - 130 1/3 אנג'ל - 70 (60) ומובטח לא פחות מ-50" ראוי להעיר כי מתוך כלל החומר וטיעוני הצדדים, ברור כי הסכום הנקוב כ"שיפוץ", אינו כולל את שכרו של הקבלן, אלחנן, אלא שהוא משקף את עלות השיפוץ עצמו. קרי, הוצאות השיפוץ. בשל כך, מן הסתם, נקבעה חלוקת הרווח, כפי שנקבעה. התוספת להסכם אלחנן טענו כי להסכם זה היתה תוספת (להלן: "התוספת להסכם"), אשר נערכה מספר ימים לאחר מכן (סעיף 9 לתצהיר אלחנן) אשר בה סוכם בין היתר, בלשון זו: "F . לשקול את האופציה של ביצוע בעלות + 20%." אנג'ל מכחישים תוספת זו. טענות הצדדים על רקע התקשרות זו טוענים הצדדים את טיעוניהם. טענות אלחנן אלחנן טוענים כי הם נשכרו על ידי אנג'ל לבצע את השיפוצים בדירה, לפיכך עלות ההוצאות של השיפוצים הם על כתפי אנג'ל בלבד ואילו הם זכאים לתשלום שכר עבודתם בגובה של 20% מעלות השיפוצים. אלחנן מסתמכים בטענה זו על התוספת להסכם. אלחנן טוענים כי העלות של השיפוצים עמדה על סך 516,810 ₪ ולפיכך הם זכאים לתשלום בסך 119,383 ₪ עבור עבודתם (פירוט התחשיב הוגש במסמך מיום 1.12.10). אלחנן עוד טוענים כי הם שילמו סך של 143,729 ₪ לספקים שונים כהוצאות שיפוץ, במקום אנג'ל, והם זכאים להחזר הוצאה זו. טענות אנג'ל אנג'ל טוענים כי מדובר בהסכם שותפות (סעיף 6 לכתב ההגנה), אשר על פי התחשיב שבהסכם היה אמור להניב הפרש של רווחים בסך 210,000$. סכום זה היה אמור להתחלק בין הצדדים על י ההסכם בכפוף לכך שלהם הובטח רווח מינימאלי של 50,000$. אנג'ל מודים כי הוצאות השיפוץ היו אמורים להיות מוטלות עליהם אולם, לטענתם, אלחנן ניפחו את ההוצאות מעבר לסכום עליו הוסכם בהסכם (סעיף 18 לכתב ההגנה). ההסכם בשלב ראשון יש להכריע בטענות הצדדים לגבי ההסכם. מהות ההתקשרות בעוד שטענות אלחנן משמעותן כי מדובר בהסכם קבלנות על פיו הם נדרשו לבצע את השיפוצים כנגד תשלום של 20% מהוצאות השיפוץ, אנג'ל טוענים כי מדובר בהסכם שותפות על פיו אלחנן התחייבו כי הם ירוויחו סך של 50,000$ לכל הפחות. בין שתי הגירסאות אני מעדיפה את גירסת אנג'ל. אלחנן טוענים כי ההסכם אינו הסכם במלוא מובנה של המילה, אלא שירבוט של טיוטא את כלשהי. לטענת אלחנן חסר בהסכם את אלמנט המסויימות הנדרש להתקשרות חוזית תקפה (סעיף 20 לסיכומים) והם מצביעים על שלושה מרכיבים בהסכם אשר חסר בהם, לטענתם, את יסוד המסויימות - שער הדולר, עלות השיפוץ ולוחות הזמנים. אין ממש בטענות אלחנן. ההסכם נעשה במועד שנעשה על פי הערכה של הצדדים באותם פרטים בהם לא ניתן לקבוע מראש יתדות מוצקים. העובדה כי מרכיבים אלה נעשו על דרך הערכה איננה שוללת את המסויימות של המוסכם. העובדה שמדובר בהערכה היוותה חלק מן ההסכמה וחלק מדרישת המסויימות. במילים אחרות - שני הצדדים הסכימו בפועל כי מרכיבים אלה אינם בערכים מוחלטים, אלא הערכה. נהפוך הוא, העובדה כי מרכיבים אלה אינם מוחלטים אלא מוגשים כהערכה, היא הנותנת כי ההסכם אכן היה הסכם שותפות ולא הסכם קבלנות או הסכם מסוג אחר. ממה נפשך, כאשר צדדים מתקשרים בחוזה מסוג קבלנות או דומה לו, שני הצדדים ממוקמים משני צדי המתרס, כאשר כל אחד מנסה להגן, כמידת האפשר, על זכויותיו במסגרת ההתקשרות. אולם, כאשר שותפים דנים יחדיו בהשקעותיהם, הם נמצאים מאותו הצד של המתרס. שניהם ביחד בונים את התזרים. במצב כזה, השותפים אינם נדרשים להתחייב ביניהם על ערכים מדוייקים, אלא שהם מבצעים הערכות משותפות תוך ששניהם מודעים לכך כי מדובר בהערכות. רק לכשהם מגיעים לשלב של חלוקת הרווחים, עומדים גם השותפים משני צדיו של המתרס וכל צד מנסה לשמור על האינטרס שלו אל מול הצד השני. כך גם היה במקרה דנן. התוספת להסכם כזכור, טענו אלחנן כי להסכם יש תוספת בדבר התשלום המגיע להם עבור השיפוצים. טענה זו אין בה ממש. ראשית, העובדה כי מדובר בהסכם שותפות, כפי שקבעתי לעיל, שוללת את תוקפו של התוספת להסכם, כיוון שהתוספת רלוונטית רק להסכם קבלנות. בנוסף, התוספת להסכם גם אינה עולה בקנה אחד עם ההסכם והיא מנוגדת לו. בעוד שבהסכם מדובר על חלוקת רווחים של 2/3 לאלחנן ו-1/3 לאנג'ל, בתוספת מדובר על תשלום קבוע לאלחנן, הנגזר מהוצאות השיפוץ. מכאן כי ההסכם והתוספות אינם יכולים לדור בכפיפה אחת ומשמעות טענת אלחנן היא כי היה שינוי בהסכם. בנסיבות אלה, על אלחנן מוטל הנטל לשכנעני כי אנג'ל הסכימו לתוספת להסכם ובכך הסכימו לשינוי. אולם, אנג'ל מכחשים את הסכמתם לתוספת להסכם ואלחנן לא הצליחו לשכנע אותי אחרת. יתר על כן, התוספת פותחת במילים "לשקול את האופציה", משמעות כי קיימת אופציה אחרת ולכל היתר מהווה התוספת הצעה לשקול אופציה אחרת. ודוק. 'לשקול' משמעו - טרם הוכרע. התוצאה היא שההסכם הוא התקף בין הצדדים והוא הסכם שותפות. התוספת להסכם אינה תקפה. משמעות ההסכם כפי שעולה מן הסכם, הצדדים העריכו את ההוצאות ואת ההכנסות הצפויות להם מן העיסקה והם העריכו את ההפרש המהווה רווחים בגובה 210,000$. הצדדים הסכימו כי החלוקה של ההפרש תתחלק כך שאלחנן יקבלו 2/3 ואילו אנג'ל יקבלו 1/3. ככל שניתן להבין, הרציונאל העומד מאחורי חלוקה זו טמון בכך שההפרש שנותר חלוקה הוא לאחר החזר של הוצאות אנג'ל עבור רכישת הדירה והוצאות השיפוצים. אולם, כיוון שהוצאות השיפוץ אינן כוללות את התשלום לקבלן, הרי שאלחנן לא קיבלו תשלום על עבודתם. לפיכך בתוך הפרש זה נכלל התשלום לאלחנן עבור ביצוע השיפוצים. במילים אחרות, ה-1/3 שנקבע כחלקם של אנג'ל הוא רווח בלבד, ואילו ה-2/3 שנקבע כחלקם של אלחנן הוא תשלום עבור עבודתם + רווח. הוצאות והכנסות העיסקה בהתאם לנתונים שבפניי אבחן את פירטי העיסקה, תוך התחשבות בממצאי המומחה מטעם בית המשפט ובהוצאות שהיו בפועל. הנתונים שיובאו להלן נסמכים על הפירוט שעשו אנג'ל במסמך התחשיבים שהגישו. כיוון שאלחנן אינו מעלה כל טענה כנגד סכומים אלה, אניח אותם כנכונים. הוצאות הרכישה הדירה נרכשה בסך של 2,029,260 ₪. על סכום זה יש להוסיף את ההוצאות הישירות של הרכישה: מס רכישה בסך 91,920 ₪, תיווך בסך 35,447 ₪ ואגרת קניה (רישום) בסך 35.3 ₪. סה"כ הוצאות ישירות של הרכישה - 127,720 ₪. לכך יש להוסיף הוצאות עקיפות של הרכישה: תשלומי משכנתא עד המכירה בסך 94,898 ₪, ביטוח משכנתא בסך 1,200 ₪, ביטוח חיים משכנתא בסך 3,536 ₪, יפוי כוח נוטריוני למשכנתא בסך 219 ₪, שמאות למשכנתא בסך 600 ₪. סה"כ הוצאות עקיפות של הרכישה - 100,453 ₪. לפיכך סך הוצאות הרכישה, הכוללת את מחיר הדירה, הוצאות ישירות והוצאות עקיפות, היו: 2,257,433 ₪ = 100,453 ₪ + 127,720 ₪ + 2,029,260. הוצאות השיפוץ לעניין זה אינני מסתמכת על נתוני הצדדים כיוון שאני מעדיפה לערוך את התחשיב כפי שהיה עליו להיעשות לו הדברים היו מתנהלים כפי שהיה צריך להתנהל. במילים אחרות, אני מעדיפה את ממצאי המומחה מטעם ביהמ"ש. המומחה קבע את עלות השיפוץ בסך של 316,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה כולל סך של 12,000 ₪ עבור סגירת מרפסת בזכוכית, עבודה אשר בוצעה לאחר השיפוצים דנן על ידי רוכשי הדירה, כאמור בתשובות המומחה לשאלת הבהרה (מיום 3.10.11). לפיכך עלות השיפוץ שביצע אלחנן, על פי ממצאי המומחה, עומדת על סך 304,000 ₪. הסכום הנקוב לעיל כולל את התשלום לקבלן, כפי שהבהיר המומחה בתשובה לשאלות ההבהרה (מיום 3.10.11). כיוון שעל פי ההסכם, התשלום לקבלן לא מוטל על אנג'ל, אלא שהקבלן אלחנן מקבל את התשלום בתוך חלוקת הרווחים, לפיכך יש לחלץ מן הסכום בו נקב המומחה, את החלק המתייחס להוצאות השיפוץ. בלבד. הצדדים לא טענו דבר וחצי דבר לעניין זה. לפיכך, העיגון היחיד בו אני יכולה להיעזר הוא טענת אלחנן כי הרווח לקבלן צריך לעמוד על 20% מעלות השיפוץ (סעיף 21-20 לסיכומי התשובה). היות ועלות השיפוץ הכוללת את רווח הקבלן עמדה על 304,000 ₪, על פי חוות הדעת של המומחה - הרי שעלות השיפוץ ללא רווח הקבלן עומד על סך של 253,334 ₪. על פי חוות הדעת של המומחה (שולי עמוד 6), הסכום אשר נקבע על ידו אינו כולל מע"מ. מכאן כי על הסכום שלעיל יש להוסיף מע"מ בגובה 16% שהיה נהוג במועד הרלוונטי. כך, עלות השיפוץ כולל מע"מ וללא רווח הקבלן עמדה על 293,867 ₪. כיוון שאנג'ל שילמו עבור השיפוץ סך של 373,081 ₪ (תחשיבי אנג'ל), הרי שעל אלחנן להחזיר לאנג'ל כלהלן: 79,214 ₪ = 293,867 - 373,081. בתוך כך אני דוחה את טענת אלחנן כאילו עלות השיפוצים עמדה על סך 516,810 ₪ ללא עלות קבלן (סעיף 13 לכתב התביעה). סכום זה אינו סביר בעליל, בין היתר אל מול ההערכה של 70,000$ אשר ניתנה בהסכם. ממצאי המומחה קרובים יותר להערכה זו. כפועל יוצא מכך וכיוון שהוריתי לאלחנן להחזיר לאנג'ל עודף תשלום עבור השיפוצים, ממילא, אני דוחה גם את תביעת אלחנן כי אנג'ל יוסיפו וישלמו לאלחנן סך של 143,729 ₪ נוספים כהוצאות השיפוץ. בנוסף, במהלך השיפוץ נגרמו הוצאות נוספות: ארנונה בסך 3,332 ₪, מים בסך 1,214 ₪, ועד בית בסך 900 ₪ וחשמל בסך 500 ₪. ס"ה הוצאות נוספות במהלך השיפוץ 5,946 ₪. לפיכך, סך כל הוצאות השיפוץ והנילווים, עמדו על סך: 299,813 ₪ = 5,946 + 293,867. הוצאות מכירת הדירה כמו כן נוצרו הוצאות בעת מכירת הדירה: תיווך בסך 33,513 ₪ ומודעת מכירה בסך 826 ₪. לפיכך, סך כל הוצאות המכירה הם: 34,339 ₪ = 826 + 33,513. בתחשיב דנן אינני לוקחת בחשבון את הוצאות התיקונים שציינו אנג'ל בסך 4,158 ₪, משום שסכום זה לא היה אמור להיות. תיקונים אלה, ככל שהיו, אמורים להיכלל בתשלום עבור השיפוץ. לפיכך, על אלחנן להחזיר לאנג'ל את הסכום אשר אנג'ל הוציאו עבור תיקונים בסך 4,158 ₪. סיכום הוצאות העיסקה ניתן לסכם ולומר כי סך כל ההוצאות אשר נוצרו והיו אמורים להיווצר במהלך העיסקה דנן היו כלהלן: סה"כ הוצאות רכישה 2,257,433 ₪ ס"הכ הוצאות שיפוץ שהיו צריכות להיות 299,813 ₪ סה"כ הוצאות מכירה כפי שהיו צריכות להיות 34,339 ₪ סה"כ הוצאות העיסקה כפי שהיו צריכות להיות - 2,591,585 ₪ (יוער כי בתחשיב אנג'ל נפלה טעות אריתמטית בסעיף "סה"כ עלויות" והופחתו מהם 800 ₪. הסכום הנכון צריך להיות 2,674,957 ₪) הכנסות העסקה אל מול הוצאות אלה עומדות הכנסות מכירת הדירה. בסופו של יום, אין מחלוקת כי הדירה נמכרה בסך של 690,000$. בערך שיקלי, הדירה נמכרה בסך של 2,780,700 ₪ (לפי שער דולר של 4.03 כאמור בסעיף 3 לתחשיבי אנג'ל). יוער כי סכום זה הינו סביר ואף גבוה מקביעותיו של המומחה אשר העריך את שווי הדירה ביום מכירתה בסך של 2,700,000 ₪. מסקנה - רווחי העיסקה המסקנה מן האמור לעיל היא, כי בהנחה שהשיפוצים היו מתנהלים על דרך ממצאי המומחה ולא היה צורך בתיקונים היה הרווח של הצדדים מן העיסקה כלהלן: 189,115 ₪ = 2,591,585 - 2,780,700. סגירת מעגל כיוון שהסתמכתי על נתוני אנג'ל בתחשיב שלעיל, נתונים אשר לא נסתרו על ידי אלחנן, ניתן להגיע לאותה תוצאה בדיוק גם מתוך תחשיבי אנג'ל, כלהלן: ההכנסה ממכירת הדירה עמדה על סך 2,780,700 ₪. כאמור בתחשיבי אנג'ל (סעיף 1) סך כל ההוצאות אשר הם הוציאו עומדים על סך 2,674,957 ₪ (כבר הערתי כי קיימת טעות אריתמטית בתחשיב כאשר אנג'ל רשמו סך של 2,674,157 ₪. סיכום הסכומים מביא לתוצאה הנכונה). לפיכך היתרה שנשארה בידי אנג'ל היתה: 105,743 = 2,674,957 - 2,780,700. לעיל קבעתי כי על אלחנן להחזיר לאנג'ל סך של 83,372 ₪ בגין תשלומים ששילמו ביתר עבור השיפוץ וכן ההוצאות שהוצאו עבור התיקונים בסף 4,158 ₪. סכום זה מקטין את ההוצאות של אנג'ל ומגדיל את היתרה כלהלן: 189,115 ₪ = 83,372 + 105,743. הנה כי כן, זהו הרווח מן העיסקה. הערכות שגויות וטעות בעיסקה הנתונים המספריים מביאים למסקנה כי הערכות הצדדים היו שגויות בתכלית. במקום הפרש של 210,000$, כפי שהעריכו הצדדים בהסכם, ההפרש אשר נותר והיה אמור להיוותר בידי הצדדים עומד על סך 189,115 ₪ בלבד. אין צורך להכביר במילים כי הערכת הצדדים כי הם יוכלו לחלוק את הרוחים כך שאלחנן יקבלו 2/3 מן הרווחים ואילו אנג'ל יקבלו 1/3 שלא יפחת מ-50,000$, שהם 220,000 ₪ (סעיף 4 לכתב ההגנה), היתה הערכה שגויה בתכלית. האחריות לטעות אין מחלוקת בין הצדדים כי העיסקה נכשלה וציפיותיהם לא הוגשמו (סעיף 1 לסיכומי אלחנן). אנג'ל מטילים את האחריות על אלחנן, כיוון שהם בעלי הניסיון והידע (עמוד 2 לסיכומים פיסקה אחרונה) וטוענים כי אלחנן התחייב להם על תשלום של 50,000$ (סעיף 25 לסיכומים). אני דוחה את טיעוני אנג'ל לעניין זה. כבר ציינתי לעיל כי ההסכם הוא הסכם שותפות. בתור שכזה הצדדים ביצעו את ההיערכות והסכימו על הנתונים. אנג'ל אומנם טוענים כי אלחנן הוא שכתב את הנתונים והפריח הבטחות (כתב הגנה), אולם אין בכך כדי להועיל לאנג'ל. איש לא מנע מאנג'ל לבחון נתונים באמצעות גורמים אחרים או לדרוש עדכון ההערכות. כאן המקום לזכור ולהזכיר כי אנג'ל 1 היא עורכת דין, המעידה על עצמה כי היא מעורבת בעסקאות מקרקעין רבות (סעיף 54 לסיכומי אנג'ל). חזקה על אנג'ל 1 כי היא יכולה לאמוד את הסיכונים שבעסקאות שכאלה, ולמיצער, היא מודעת לכך שעליה לבדוק את הנתונים לעומקם. אנג'ל בחרו להגדיל את הסיכון בכך שסמכו על אלחנן ולא בדקו את הנתונים ואין להם למי לבוא בטרוניה לכך. ודוק. אלחנן לא ניסה להטעות את אנג'ל ואין בפי אנג'ל טענה של מרמה. כבר הזכרתי לעיל את העובדה כי היה מוסכם על שני הצדדים כי הנתונים אשר הוצגו בהסכם, הם נתונים של הערכה והם אינם נתונים מוחלטים (עמוד 4 שורה 16, ועמוד 36 שורה 11 לפרוטוקול). לפיכך, אנג'ל אינם יכולים להטיל על אלחנן את האחריות לטעות בהערכה. לכל היותר מדובר בטענות משותפות של שני הצדדים (סעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973), כאשר שני הצדדים ניזוקו מכך. במקרה דנן, הטעות המשותפת של שני הצדדים נוגעת לכדאיות העיסקה (סעיף 14(ד) לחוק החוזים), טעות שאינה מהווה עילה לביטול הסכם. מה גם שהעיסקה כבר נסתיימה ועניין ביטולו אינו רלוונטי. לסיכום - העובדה כי אלחנן הם אלה אשר הביאו את הנתונים והציגו אותם בפני אנג'ל אינה הופכת אותם אחראים לנתונים אלה. התוצאה היא שאני רואה את שני הצדדים כאחראיים לטעות שנוצרה ושניהם קורבנות לה. התוצאה של הטעות הטעות שטעו הצדדים בהערכות שעשו בהסכם, היא כפולה. ראשית, בכך שהם לא העריכו נכון את הרווחים, כאמור לעיל. שנית, בכך שהם לא קבעו מנגנון למקרה בו יתברר כי הרווחים אינם כצפוי. לפיכך, אני נדרשת להשלים עתה את החסר בהסכם ולקבוע מהו הסדר שהיו הצדדים מגיעים אליו לו היו משערים כי הרווח מן העיסקה יעמוד על סך של 189,115 ₪ בלבד, שהוא כ-1/4 מן הרווח שהם צפו. כאמור לעיל, קיבלתי את עמדת אנג'ל כי ההסכם הוא הסכם שותפות. מנגד, אני מקבלת את עמדת אלחנן כי ביצוע של הסכם שותפות באופן שצד אחד נוטל לעצמו את כל הרווחים ואילו הצד השני אינו מקבל מאום ועוד צריך להשלים כספים לצד המרוויח - הוא ביצוע בעייתי ואין זה סביר כי אדם בר-דעת היה יכול להסכים לכך. לפיכך, לא יכול להיות ספק כי אלחנן לא היו מתקשרים בהסכם באופן הכולל התחייבות לשלם לאנג'ל 220,000 ₪, שהם למעלה מן הרווח הכולל בעיסקה, מבלי ששולם שכרם של אלחנן עבור ביצוע עבודות השיפוץ. סביר יותר להניח כי לו היו הצדדים משערים אפשרות שכזו ומחליטים בכל זאת לבצע את העיסקה, הם היו משאירים על כנו רק את המנגנון של 2/3 לאלחנן (בהתחשב ברווח הקבלני לו זכאי אלחנן) ו-1/3 לאנג'ל, מבלי לקבוע סכום מינימאלי לאנג'ל. התחשבנות בין הצדדים לאור קביעותיי שלעיל, יש לערוך את החישוב והקיזוזים בין הצדדים כדי להגיע לתוצאה הסופית - מי צריך לשלם למי וכמה. החזרים בשל תשלום ביתר של אנג'ל כבר ציינתי לעיל כי על אלחנן להחזיר לאנג'ל סך של 79,214 ₪ אשר אנג'ל שילמו לאלחנן ביתר עבור השיפוץ, על פי חוות הדעת של המומחה. כמו כן ציינתי לעיל כי על אלחנן להחזיר לאנג'ל סך של 4,158 ₪ שהם שילמו עבור תיקונים. סה"כ על אלחנן להחזיר לאנג'ל, סך של: 83,372 = 4,158 + 79,214. בתוך כך ממילא נידחית תביעת אלחנן כי אנג'ל יוסיפו וישלמו עבור הוצאות השיפוץ סך של 143,729 ₪ נוספים. חלוקת רווחי העיסקה לעיל קבעתי כי הרווח הנקי של העיסקה עומד על סך 189,115 ₪. כמו כן קבעתי כי החלוקה בין הצדדים תהיה על פי ההסכם ללא סכום המינימום לאנג'ל. לפיכך - אנג'ל זכאים ל-1/3 מן הסכום האמור בסך 63,038 ₪ ואלחנן זכאים ל-2/3 מן הסכום האמור, בסך 126,076 ₪. כיוון שאנג'ל הם המחזיקים ברווחים, על פי הודעתם (סעיף 7 לכתב התביעה שכנגד), הרי שעליהם להעביר את הסכום המגיע לאלחנן, כאמור לעיל. יוער כי קביעה זו עומדת גם בסדרי הגודל של טענת אלחנן כי הם זכאים לרווח קבלני בגובה של 20% מהוצאות השיפוץ. כאמור לעיל, לפי קביעת המומחה עלות השיפוץ, כולל הרווח הקבלני, עמדה על 304,000 ₪. 20% מסכום זה מעמידה את רווח הקבלני לאלחנן על 50,666 ₪, שהוא מעט פחות ממחצית הסכום של 2/3 שלעיל. קיזוז על אלחנן להעביר לאנג'ל, בהחזרים, סך של 83,372 ₪. על אנג'ל להעביר לאלחנן, כחלקם ברווחים, סך של 126,076 ₪. בקיזוז הסכומים יוצא כי על אנג'ל להעביר לאלחנן 42,704 ₪. דמי שכירות אנג'ל, בהגינותם, מוסיפים ומפרטים כי הם קיבלו גם תשלום דמי שכירות ובהפחתת דמי תיווך השכירות, הם קיבלו סך של 14,000$ (סעיף 3 לתחשיב אנג'ל). גם סכום זה צריך להתווסף על רווחי העיסקה ואף אנג'ל רואים אותו ככזה. על פי שער הדולר שחישבו אנג'ל, הסכום של 14,000$ הוא 57,009 ₪. אנג'ל זכאים ל-1/3 מן הסכום האמור בסך 19,003 ₪ ואלחנן זכאים ל-2/3 מן הסכום האמור בסך 38,006 ₪. תביעות אנג'ל בגין לשון הרע במסגרת ההליך דנן, בעת הגשת התביעה, הגישו אלחנן גם בקשה למתן צו עיקול בשל מכירת הדירה על ידי אנג'ל. אנג'ל תובעים את אלחנן בגין לשון הרע בטענה כי אלחנן השאירו צו עיקול במעטפה פתוחה במקום עבודתה של אנג'ל 1, באופן אשר מהווה פרסום אשר עלול להשפילה. אנג'ל מוסיפה ומדגישה כי המסירה במקום עבודתה היתה מיותרת, כיוון שבוצעה מסירה גם בביתה. כמו כן, טוענת אנג'ל כי בהיותה עו"ד העוסקת בענייני מקרקעין, היא ניזוקה מצו העיקול, כיוון ש"הורמו גבות" בבואה ללשכת רישום המקרעין. אני דוחה את התביעה. ראשית, אנג'ל העידה כי היא סירבה לחתום על קבלת הצו בעת שזה נמסר לה בביתה (עמוד 45 שורה 10 לפרוטוקול). הנה כי כן, בדין ביצע אלחנן מסירה נוספת גם במקום עבודתה. שנית, לא הוכח כי מסמכי העיקול הונחו במשרדה של אנג'ל, פתוחים וחשופים, כטענתה. יוער כי טענה זו דורשת הוכחה פוזיטיבית בעיקר לנוכח העובדה, עליה אין מחלוקת, כי המסמכים הובאו למשרד אנג'ל בידי שליח. האפשרות כי השליח היה בעל אינטרס לפתוח את המעטפה ולהציג את תוכנה, היא אפשרות קלושה ובכל מקרה, היה על אנג'ל לזמן את השליח כדי להוכיח זאת. שלישית, אנג'ל מבהירה כי השליח הגיע ביום חמישי למשרדה וכי נאמר לו שם שהיא לא תהיה במשרד עד ליום שני. טענה זו אין בה כדי להטיל דופי במעשה השליח שהחליט להשאיר את המעטפה במשרדה, אבל יש בה כדי להצביע על אפשרות כי המעטפה נפתח לאחר מסירתה. רביעית, אינני יודעת מהי "הרמת גבות" בלשכת רישום המקרקעין, ובכל מקרה אין בכך כדי לבסס טענת לשון הרע בשל הליך משפטי שנפתח כנגד אנג'ל. יתר על כן, קשה להשתכנע שבין מאות הבקשות והתיקים אשר בהם מטפלים פקידי רשם המקרקעין, ידעו אלה לשייך את העיקולים לאנג'ל ובין כל מאות הלקוחות המקבלים שירות שם זכרו אותם פקידים עניין זה בבואה לשם. על כל פנים, טענה זו לא הוכחה ואיש מן הפקידים לא הגיע להעיד. סיכום הצדדים התקשרו בהסכם לשותפות בפרוייקט השבחת דירה, בעיסקה אשר מראש נועדה לכישלון והיא נולדה רק בשל הערכה שגויה משותפת של הצדדים לה. הצדדים לא צפו את האפשרות לכישלון העיסקה ולפיכך לא קבעו הוראות למקרה שכזה. לפיכך, על בית המשפט להשלים את ההוראות על פי רוח ההתקשורת וכוונת הצדדים. האפשרות כי אלחנן ישלמו לאנג'ל סך של 50,000$, שהם מעבר לרווח הכולל בעיסקה, כלומר שאלחנן לא יקבלו כל תשלום עבור עבודתם ואף יממנו את הרווחים של אנג'ל, היא אפשרות בלתי סבירה. במקרה כזה הפרשנות הנכונה של ההסכם היא, חלוקה של הרווחים בין הצדדים על פי המפתח שהם קבעו, ללא מחיר סף. הוצאות השיפוץ אשר אלחנן דרשו מאנג'ל היו גבוהות ביותר ומופרזות ועל אלחנן להחזיר לאנג'ל את ההפרש. על אלחנן להחזיר לאנג'ל גם את ההוצאות עבור ביצוע תיקונים. כמו כן זכאים אלחנן לחלק היחסי בדמי השכירות. בקיזוז הסכומים אלה מול אלה, על אנג'ל לשלם לאלחנן סך של 42,704 ₪. בנוסף על אנג'ל לשלם לאלחנן את חלקם בדמי השכירות שנגבו בסך 38,006 ₪. סה"כ על אנג'ל לשלם לאלחנן כלהלן: 80,710 ₪ = 38,006 + 42,704. אני דוחה את תביעת אנג'ל בגין לשון הרע. בנסיבות העניין, כאשר דחיתי הדדית חלק מטיעוני הצדדים וקיבלתי הדדית חלק מן הטיעונים האחרים - אינני עושה צו להוצאות. מקרקעיןשיפוצניקשיפוציםקניית דירה