איסור כניסה למפעל התעשייה האווירית

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא איסור כניסה למפעל התעשייה האווירית: הוגשה תביעה למתן הצהרה לפיה אין כל מניעה לאפשר לתובעות להיכנס למפעלי הנתבעת לצורך עבודתן, וכן למתן הצהרה לפיה הנתבעת מחויבת לבחון כל דרישה של התובעות באופן ענייני וחף משיקולים זרים. הנתבעת, התעשייה האווירית לישראל בע"מ, היא חברה ממשלתית, והיא ספק עבודות עיקרי בתחום האווירונאוטיקה בישראל. המחלוקת בין הצדדים נסבה על מדיניותה של התעשייה האווירית במתן אישורי כניסה לתובעות, במיוחד על רקע טענותיהן בדבר אפליה ונקמנות. התביעה בענייננו היא למתן סעדים הצהרתיים. סעד הצהרתי הוא סעד שבשיקול דעת. בבוא בית המשפט לשקול אם ליתן סעד הצהרתי, עליו לבחון, בין היתר, האם יש בידי התובע לעתור לסעד אופרטיבי. תשובה חיובית לשאלה זו משמעה, כי הסעד שהתבקש הוא סעד חלקי בלבד, ובית המשפט ייטה, בדרך כלל, שלא לתיתו. כדי שבית המשפט ייעתר לתביעה למתן סעד הצהרתי, על אף שהיא אינה ממצה את זכויותיו של התובע, על התובע להצביע על קיומו של אינטרס לגיטימי לפיצול הדיון ולהסתפקות בהצהרה בשלב זה (רע"א 7886/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' ביריאן (27/3/12)). בנוסף, על מנת לזכות בסעד, על התובע להוכיח כי יש בידו זכות מוקנית, כי מן הראוי לשריינה בפסק דין וכי לא קיימות נסיבות מיוחדות אשר מכוחן אין להיעתר לתביעתו. בכל מקרה, סעד הצהרתי מסור תמיד לשיקול דעתו של בית המשפט, ואף אם הוכיח התובע את אמיתות ההצהרה המבוקשת אין בית המשפט חייב לתיתו (ע"א 1014/08 רמו נ' מיגוון משאבי אנוש בע"מ (16/5/10)). ראו בנוסף: ה"פ (מחוזי תל אביב-יפו) 37703-05-10 עמנואלי נ' רחמני (7/10/10); ה"פ (מחוזי מרכז) 28150-08-10 בוגופן בע"מ נ' פרי גליל (תעשיות) בע"מ (30/11/10). התעשייה האוויריתמפעל תעשיהמפעלתעשיה