בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים

דוגמא להחלטה בנושא בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים: בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשם ההוצל"פ שחר קטוביץ שבהן נדחתה בקשת המבקשת לאפשר לה לבצע מכר עצמי של הדירה נשוא צו הכינוס. מדובר בתיק הוצל"פ שמתנהל כבר כמה שנים. התיק נפתח לביצוע משכון שנרשם על זכויות המבקשת בדירה. מדובר בדירה שנרכשה על ידי המבקשת לפני כ- 11 שנים מכונס נכסים שמונה לבקשת בנק לאומי למשכנתאות. על מנת לרכוש את הדירה לקחה המבקשת ביחד עם מר שלמה מזרחי הלוואה מהמשיבה ונרשם משכון על זכויותיה של המבקשת בדירה. הדירה נרכשה על ידה על מנת לאפשר למשפחת מזרחי להמשיך להתגורר בה ולפיכך היא נמכרה בכפוף לזכות המגורים והחזקה של משפחת מזרחי בדירה. המבקשת לא עמדה בתשלום ההלוואה לפיכך נפתח תיק ההוצל"פ לצורך מימוש המשכון. לטענת המבקשת לא ניתנה לה הזדמנות לבצע מכר עצמי של הדירה בניגוד להוראות המחייבות של סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל המחייב לאפשר לחייב מכר עצמי של הנכס הממושכן. לטענת המבקשת מדובר בהוראות שלא ניתן להתנות עליהם, לפיכך, משלא ניתנה לה אפשרות לביצוע מכר עצמי, יש לבטל את מינוי כונס הנכסים ולאפשר לה את ביצוע המכר. המבקשת טוענת כי חוסר האפשרות שלה לבצע מכר עצמי נובעת בין היתר גם מכך שכונס הנכסים שמכר לה את הדירה, שכאמור מונה לפי בקשת המשיבה, לא ביצע עד היום את רישום הדירה על שמה. כיוון שהדירה אינה רשומה על שמה היא לא יכולה למכור אותה. המבקשת טוענת כי לפי שמאות שנערכה ערך הדירה הוא 2.4 מיליון ₪ סכום העולה על סכום החוב שלה למשיבה לפיכך אם יתאפשר לה לבצע מכר עצמי יהיה בתמורה שתתקבל כדי לכסות את מלוא החוב מבלי שיהיה צורך לשלם עבור הוצאות הכינוס. המבקשת טוענת עוד כי על הדירה רובץ עיקול לשלטונות המס שלא הוסר על ידי כונס הנכסים שמכר לה את הדירה כמו כן, קיים שעבוד נוסף שאף הוא לא הוסר ולפיכך על כונס הנכסים שמכר לה את הדירה להסירם ולרשום את הנכס על שמה, לאחר מכן יש לאפשר לה לבצע מכר עצמי ורק אם הדבר לא יצלח יש למנות כונס נכסי מטעם המשיבה. המשיבה טוענת כי ניתנה למבקשת ולמר מזרחי הזדמנות לבצע מכר עצמי עוד כשנפתח תיק ההוצל"פ. המועד לביצוע מכר עצמי חלף לפני זמן רב. המשיבה טוענת עוד כי סכום החוב נכון להיום עולה על ערך הדירה לפי השמאות. מדובר בהלוואה שאינה משולמת זה זמן רב וננקטו הליכים שונים בבתי משפט השלום והמחוזי בירושלים ובתל אביב על מנת לנסות ולמנוע את מכירתה אך כולם נכשלו. המשיבה טוענת שגם דין בקשה זו להידחות. עוד טוענת המשיבה כי רק מכירה על ידי כונס נכסים תוכל למקסם את התמורה שתתקבל שכן רק כונס נכסים יצליח, באמצעות קבלת צו מכר, לבטל את העיקולים שחלים על הדירה ולהתגבר על המשכון הנוסף, משכון בדרגה שניה, דבר שבמכר עצמי לא יצלח. המשיבה טוענת עוד כי הוראות סעיף 81 ב1(ב)(3) מתייחסות רק לדירת מגורים של החייב בעוד שלגבי המבקשת אין מדובר בדירת מגורים אלא בדירה שרכשה להשקעה. מי שמתגורר בדירה כבר קיבל הזדמנות לבצע מכר עצמי בעת פתיחת תיק ההוצל"פ. המשיבה טענה עוד כי טענת המבקשת לגבי עיקול שהוטל על ידי שלטונות המס בשל העסקה הקודמת בה היא רכשה את הדירה, אינה נכונה. העיקול הוטל בגין מס רכישה שלא שולם על ידי הקונה (זה שמונה לגביו כונס הנכסים הקודם) ולא בשל אי תשלום מס שבח על ידי כונס הנכסים הקודם. לבקשת המבקשת קוים דיון בפני בו למעשה חזרו הצדדים על טענותיהם שבכתבי הטענות. יש לציין עוד כי בנוסף לבקשה שבפני הגישה המבקשת תביעה לבית משפט השלום בתל אביב בה ביקשה לקבוע כי ככל שהדירה תימכר, יש למכור אותה כתפוסה, שכן, היא רכשה אותה כתפוסה ומשכנה את זכויותיה וזכויותיה הם החזקה בדירה תפוסה. בית משפט השלום לא קיבל את בקשתה של המבקשת לעכב את הליכי הכינוס וגם בר"ע שהוגשה על החלטה זו לא הביאה לעיכוב הליכים. הליך זה שננקט בבית משפט השלום לא דווח על ידי המבקשת לרשם ההוצל"פ והדבר צויין בין היתר בהחלטתו לפיה דחה את בקשת המבקשת למכר עצמי. לענין זה טען ב"כ המבקשת כי כיוון שמדובר ב- 2 הליכים שונים שאין קשר ביניהם לא מצא לנכון לדווח עליו לרשם ההוצל"פ. מכל מקום, ב"כ המבקשת הצהיר כי אם יתאפשר למבקשת לבצע מכר עצמי היא תמכור את הנכס כפנוי, שכן, ברור שבמכירתו כתפוס לא ניתן יהיה לקבל סכום העולה על סכום החוב. לאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש לדחות את הבקשה, ואלה נימוקי: א. האפשרות שניתנה בסעיף 81 ב1 (ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל תשכח 1968 לבצע מכר עצמי מתייחסת רק לדירת מגורים של החייב. כאשר מדובר בחייב שהדירה הממושכנת אינה דירת המגורים שלו, לא קיימת זכות של מכר עצמי. הדבר עולה הן מלשון החוק והן מדברי הכנסת בעת הוספת הסעיף המאפשר מכר עצמי. בנדון דנן, אין מחלוקת שהמבקשת אינה מתעוררת בדירה. מבחינתה אין מדובר בדירת מגורים לפיכך לא קיימת לה זכות לבצע מכר עצמי של הדירה. ב. לחייבים ניתנה האפשרות לבצע מכר עצמי עוד בפתיחת תיק ההוצל"פ בשנת 2007. לו סברה המבקשת אז שאין אפשרות לבצע מכר עצמי בשל כך שהדירה טרם נרשמה על שמה היה עליה להגיש עוד אז בקשה לרשם ההוצל"פ ולא להמתין למעלה מ- 3 שנים. ג. בפועל ההלוואה נלקחה על ידי המבקשת על ידי מר מזרחי שמתגורר בדירה. אין ספק וכך עולה מהחלטת כב' הרשם, כי למר מזרחי ניתנה הזדמנות לבצע מכר עצמי ולצורך כך עיכב כב' הרשם עוד ביום 13.12.07 את ההליכים בתיק למשך 90 יום על מנת לאפשר ביצוע מכר עצמי שיאפשר את כיסוי החוב. החייבים לא ניצלו זכות זו ואין מקום לאפשר זאת עתה. ד. המבקשת עצמה הגישה בקשות- שיש ביניהן סתירה- לבית המשפט ולרשם ההוצל"פ מבלי לדווח לרשם ההוצל"פ על התביעה שהוגשה לבית המשפט. אמנם התביעה בבית המשפט עניינה טענת המבקשת שיש למכור את הדירה כתפוסה ואילו הבקשה כאן היא לאפשר מכר עצמי כאשר לכאורה אין קשר בניהם. ואולם אין הדברים כך, בבקשה דנן טוענת המבקשת שיש במכר עצמי כדי להביא לחיסול החוב מאידך, ברור שאם הדירה שנישומה בסכום של 2.4 מיליון ₪, כשהיא פנויה, תימכר כתפוסה הסכום שיתקבל ממכירתה יהיה נמוך באופן משמעותי ובאופן שברור שהוא לא יוכל לכסות את מלוא החוב, אף לא את החוב כפי שהוא לשיטת המבקשת (לטענתה החוב קטן מזה שטוען הבנק כיוון שהחוב לפי טענת הבנק כולל עמלת פרעון מוקדם, עמלה שלא ניתן לגבותה, לטענת המבקשת, במכר כפוי). אי גילוי עובדה זו לכשעצמו מהווה נקיטת הליכים בחוסר תום לב דבר המצדיק את דחיית הבקשה. אמנם בדיון בפני טען ב"כ המבקשת, לראשונה, כי אם יתאפשר למבקשת לבצע מכר עצמי היא תמכור את הדירה כפנויה ואולם הדברים לא נמסרו לרשם ההוצל"פ ביום הגשת הבקשה בפניו. התוצאה היא איפוא שאני דוחה את בקשת הרשות לערער ומחייב את המבקשת בהוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ שיגבו מתוך סכום הערבון שהפקידה המבקשת. את יתרת סכום הערבון יש להחזיר למבקשת. לבקשת המבקשת ניתן צו לעיכוב הליך הפינוי שהותנה בהפקדת סכום נוסף של 18,000 ₪, שהופקדו. מטרת הפקדת סכום זה היתה להבטיח את הוצאות הפינוי, ככל שהיו הוצאות כאלה, שכן, ההחלטה על העיכוב ניתנה ביום 4.11.12 כאשר הפינוי היה מיועד להתבצע ביום 12.11.12. לפיכך לגבי סכום זה אני מורה כדלקמן: בשלב זה סכום זה לא יוחזר למבקשת. אם וככל שנגרמו למשיבה הוצאות מיוחדות כתוצאה מעיכוב הפינוי עליה להגיש תוך 5 ימים מקבלת החלטה זו בקשה בקשר לכך, לא תוגש בקשה כאמור ניתן יהיה להחזיר למבקשת את הסכום הנ"ל, בחלוף 5 ימים ללא צורך בהחלטה נוספת. מכירת דירהמקרקעיןעצמאיםכינוס נכסים