הארכת מעצר בעבירת מעשה סדום

דוגמא להחלטה בנושא הארכת מעצר בעבירת מעשה סדום: בפני בקשה שלישית להארכת מעצרו של המשיב בחשד לביצוע עבירות של מעשה סדום שלא בהסכמה, בעילה באיומים, כליאת שווא והפרת צו שיפוטי. המשיב מצוי במעצר מזה 8 ימים (מיום 17.10.2012). הארכת המעצר מבוקשת על מנת להשלים את פעולות החקירה שנתבקשו על ידי הפרקליטות, במסגרת הדו"ח הסודי שסומן על ידי ביהמ"ש מב/3. בחנתי את תיק החקירה ומצאתי שקיים חשד סביר, ואף מעבר לכך, שהמשיב עבר את העבירות המיוחסות לו וכי בנסיבות העניין, יש מקום לאפשר למבקשת להשלים את פעולות החקירה המבוקשות. העבירה המיוחסת למשיב בוצעה, בעת שהיה תלוי ועומד החלטת ביהמ"ש האוסרת על המשיב ליצור קשר כל שהוא עם המתלוננת או להגיע לביתה. סבורני שנסיבות העניין מלמדות על מסוכנות. בנוסף, כנגד המשיב תלוי ועומד כתב אישום בגין עבירות דומות. לנוכח פעולות החקירה המבוקשות, אני מחליט להאריך את מעצרו של המשיב עד ליום א' 28.10.2012 בשעה 11:00 בבוקר. מעצרמשפט פליליהארכת מעצרעבירות מין