הערה חצופה של עורך דין בבית משפט

דוגמא החלטה בנושא הערה חצופה של עורך דין בבית משפט: החלטה הערתו החצופה של עו"ד X אינה מובנת לבית המשפט. בית המשפט שואל את העד, המתקשה בשפה העברית שאלות הבהרה. בית המשפט הבחין כעת כי עו"ד X עזב בזעם את האולם, ועל כן מוצא בית המשפט לנכון להטיל על עו"ד שוורצברג הוצאות אישיות בסך 3,000 ₪ לטובת אוצר המדינה. עו"ד X יוכל להמציא לבית המשפט בתוך שבוע ימים הסבר להתנהגותו דהיום שאז ישקול בית המשפט לבטל את ההוצאות האישיות. כיון שעו"ד X נטש את האולם איני רואה כיצד ניתן להמשיך את משפטו של הנאשם. שופט החלטה קיבלתי את התנצלותו של עו"ד X איך איני רואה מקום לבטל את ההוצאות האישיות. שופט עורך דין