התפרצות עד בבית המשפט

דוגמא להחלטה בנושא התפרצות עד בבית המשפט: החלטה העד שוב מתפרץ לתוך דברי עורכי הדין למרות שהתבקש להפסיק. ביהמ"ש מבהיר לעד שזכותו על פי חוק, וחובתו אם הוא מפריע לדיון, להטיל עליו עונש אשר עלול לכלול קנס או מאסר עד 3 חודשים. העד מוזהר שלא יפריע לדיון. העד ממשיך ומתפרץ לתוך דבריי כאשר אני קורא את ההחלטה. העד: אדוני, תאסור אותי, אני באתי לפה והתבקשתי לבוא לפה ובאתי, מה אני ילד קטן שכל הזמן מתריעים בי. מה זה הדבר הזה. עם כל הכבוד לכבודו, מה עשיתי רע, אני פעם ראשונה בבית משפט. חוץ מעבירות תנועה מה עשיתי רע. בסוף אתה אומר שתעצור אותי). ביהמ"ש מתרה עתה בעד בפעם האחרונה כי לא ידבר אלא בתשובות לשאלות, לא יתפרץ ולא יתערב בשום צורה ובשום אופן וכי הוא עלול אכן לשלם קנס או למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח. פריצה