אתיקה מקצועית - כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין

דוגמא להחלטה בנושא כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין: החלטה כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) קובע כי עורך דין אינו יכול לייצג אדם כאשר הוא עשוי להקרא להעיד לטובתו של אותו אדם. לעומת זאת, אם יקרא להעיד על ידי בעל דין יריב, לא יחול כלל זה. השאלה היא האם אותו אדם שאין עורך הדין אינו יכול לייצגו בנסיבות הנ"ל, יכול להיות עורך הדין בעצמו שהוא התובע בתיק זה. הנני סבורה כי התשובה היא שלילית. כאמור בע"א 5185/93 היועץ המשפטי נ' רינה מרום נקבע כי כלל נועד על מנת למנוע התנגשות אפשרית בין חובתו של עורך הדין כלפי בית המשפט ובין חובת הנאמנות והמסירות שהוא חב כלפי לקוחו. מאחר ולא קיימת חובה של מסירות ונאמנות של עורך דין כלפי עצמו כאשר הוא התובע, אין התנגשות בין חובות והתובע כעורך דין רשאי לייצג את עצמו בכל ההליכים. לפיכך, הנני דוחה את טענות ב"כ המשיבה. אתיקהעורך דיןלשכת עורכי הדין