עבירת החזקת נשק

בית המשפט בתוך עמו יושב. דומה שלא אטעה בכך שאומר שנפשו של הציבור קצה באלימות השוררת ברחובותינו, בין היתר על ידי שימוש בנשק חם על סוגיו השונים. מאליו מובן כי החזקת נשק באופן בלתי חוקי הינה השלב הראשון לפני השימוש בו לביצוע פעולות עברייניות כאלה ואחרות. לפיכך, צעד ראשון במאבק כנגד האלימות האמורה הוא טיפול ביד קשה במי שמחזיק ונושא נשק באופן בלתי חוקי. יפים לכאן הדברים שאמר בית המשפט העליון מפי כב' השופט פוגלמן בע"פ 8416/09 (וערעורים נוספים) מדינת ישראל נגד מחמוד חרבוש ואח', בסעיף 55 לפסק הדין: "לפני סיום, לא מן המותר להזכיר מושכלות יסוד. חומרתה של עבירת החזקת הנשק, מקורה בכך שעבירה זאת אינה נעשית לרוב אלא כדי לאפשר ביצוען של עבירות אחרות, שמעצם טבעו של הנשק, כרוכות באלימות או בהפחדה. (...). כפי שציינה חברתי הנשיאה ד' ביניש, המציאות השוררת בארץ המתבטאת בזמינותו של נשק חם ורב עוצמה שיש עמו פוטנציאל להסלמת האלימות העבריינית, מחייבת מתן ביטוי עונשי הולם והחמרה ברמת הענישה (ראו ע"פ 1332/04 מדינת ישראל נ' פס, סעיף 4 ( 19.4.04)). יש לעשות כן עוד בטרם ייעשה באקדח שימוש קטלני, באמצעות הרחקת המחזיק בו מן החברה לפרק זמן, והעברת מסר מרתיע באמצעות עונש מאסר ממשי לריצוי בפועל (ראו למשל ע"פ 3361/08 ליבוביץ' נ' מדינת ישראל ( 27.7.08) (להלן: עניין ליבוביץ'); ע"פ 5220/09 עוואודה נ' מדינת ישראל ( 30.12.09))" ובע"פ 7955/06 מיסור כרכור נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.1.07) אמר בית המשפט העליון כדלקמן: "(...) החזקת נשק שלא כדין על ידי מי שלא הורשע לכך, היא עבירה לה נודעת השלכות חמורות במיוחד בשנים האחרונות, כאשר עבריינים עושים שימוש תכוף בנשק חם כדי לבצע עבירות או כדי לחסל חשבונות עם יריבים. כתוצאה מכך נפגעו לא אחת אנשים חפים מפשע, ועל כך השקפת הפסיקה היא כי יש לגזור למבצעיהם של עבירות מסוג זה עונשי מאסר מתוך תקווה שבדרך זו ניתן יהיה לצמצם את מימדיה של התופעה". בעניין ע"פ 6294/10 אמיר אלקיעאן ואח' נגד מדינת ישראל (פס"ד מיום 13.2.11), שבו דובר על שני נאשמים שכל אחד מהם החזיק אקדח ומחסנית, אמר בית המשפט העליון כדלקמן: "(...) המציאות השוררת בארץ המתבטאת בזמינותו של נשק חם שיש עמו פוטנציאל להסלמת האלימות העבריינית, מחייבת מתן ביטוי עונשי הולם והחמרה ברמת הענישה (ע"פ 1332/04 מדינת ישראל נ' פס, לא פורסם, 19.4.2004)). יש לעשות כן עוד בטרם ייעשה באקדח שימוש קטלני, באמצעות הרחקת המחזיק בו מן החברה לפרק זמן, והעברת מסר מרתיע באמצעות עונש מאסר ממשי לריצוי בפועל (ראו למשל: ע"פ 3361/08 ליבוביץ' נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 27.7.2008); ע"פ 5220/09 עוואודה נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 30.12.09)). עוד נפסק, כי "יש להרים תרומה מספקת לעקירת התופעה של החזקת נשק שלא כדין, אשר לצערנו התפשטה במחוזותינו, ולהטיל עונש מאסר גם על מי שזו עבירתו הראשונה" (ע"פ 6583/06 אדהאם נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 5.12.2006)). לפני כשנה ניתנה על ידי בית המשפט העליון סדרה של פסקי דין בגין עבירות בנשק: ע"פ 1121/11 סמי אזולאי נ' מדינת ישראל ( ניתן ביום 27.11.11); ע"פ 4460/11 מדינת ישראל נ' אחמד פאיד ( ניתן ביום 28.11.11); ע"פ 2251/11 ג'מאל נפאע נגד מדינת ישראל ( ניתן ביום 4.12.11); ע"פ 3663/11 עזמי סח נגד מדינת ישראל ( ניתן ביום 5.12.11); ע"פ 319/11 מדינת ישראל נגד מוחמד יאסין ( ניתן ביום 5.12.11); ע"פ 4499/11 מדינת ישראל נגד סמיר מנסור ( ניתן ביום 5.12.11); ע"פ 6371/11 מדינת ישראל נ' אנס הייבי ( ניתן ביום 18.12.11). המשותף לכל פסקי הדין שפורטו לעיל הוא האמירה החד משמעית של בית המשפט העליון על כך שהגיעה השעה להחמיר בעונשים בגין עבירות של החזקה בלתי חוקית של נשק ושימוש בו. יש לזכור כי המחוקק קבע בצד העבירה של החזקת נשק שלא כחוק עונש של 7 שנות מאסר. סבורני כי בעת שבית המשפט גוזר עונש בגין עבירות בנשק שומה עליו להביא לידי ביטוי את כוונת המחוקק בקובעו את מידת העונש שנקבעה לצד העבירה. בעניין שנדון בע"פ 9373/10 חמד ותד נגד מדינת ישראל היה מדובר במי שהחזיק בביתו, מתחת למזרון מיטתו, אקדח מסוג FN, מחסנית המכילה 12 כדורי אקדח בקוטר 9 מ"מ, כן החזיק אותו מערער 63 כדורי אקדח בקוטר 9 מ"מ שהוטמנו בחצר ביתו. בית המשפט המחוזי גזר על המערער 50 חודשי מאסר לריצוי בפועל. בית המשפט העליון קבל את ערעורו של המערער והעמיד את עונשו על 30 חודשי מאסר בקובעו לאמור: "(...) אכן, מקובלת עלינו ההשקפה אותה הביע השופט המלומד כי הגיעה העת להחמיר בענישתם של המבצעים עבירות בנשק, אולם ראוי שהדבר ייעשה בהדרגה, ועל כן החלטנו לקבל את הערעור ולהעמיד את תקופת המאסר בה ישא המערער בפועל על 30 חודשים. המאסר על-תנאי אותו גזר בית המשפט המחוזי, יעמוד בעינו". פסק דינו הנ"ל של בית המשפט העליון ניתן ביום 14.9.11. אכן, הגיעה העת ליישם את ההחמרה ההדרגתית עליה דיבר בית המשפט העליון בע"פ 9373/10. נשקעבירות נשקהחזקת נשק