שחרור מוקדם מהכלא בעבירות סמים

דוגמא לפסק דין בנושא שחרור מוקדם מהכלא בעבירות סמים: כב' השופט ש' אטרש 1. העותר נושא מאסר שלישי בן 3 שנים בגין עבירות סמים. לחובתו עבר פלילי הכולל עבירות מאותו סוג. בשנת 2006 הוא זכה לשחרור מוקדם. ועדת השחרורים בהחלטתה מיום 27.12.12 דחתה את בקשתו של העותר לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת מאסרו הנוכחי. בנימוקי החלטתה ציינה הועדה, כי במהלך מאסרו שהה העותר במחלקה לטיפול בהתמכרויות בבית סוהר חרמון כשנה, גילה מוטיבציה ניכרת ופנימית לעריכת שינוי משמעותי בחייו וניכר אצלו מאמץ ליישם את הכלים אותם רכש במחלקה והוא מהווה דוגמא חיובית למטופלים אחרים; בדיקות השתן שלו נמצאו נקיות; הוא יוצא לחופשות באופן סדיר ללא חריגים ונבנתה עבורו תוכנית רש"א מקיפה. הועדה הוסיפה וציינה, כי משטרת ישראל מתנגדת לשחרורו המוקדם של העותר על בסיס חומר חסוי ברמת מהימנות גבוהה ממנו עולה, כי העותר ממשיך להיות מעורב במהלך תקופת מאסרו בפעילות פלילית ואף קיים קשרים פליליים. בנסיבות אלה ולמרות שהעותר עבר בתוך כותלי הכלא כברת דרך, נגמל מסמים ושיתף פעולה עם גורמי הטיפול ואף הוכנה עבורו תוכנית רש"א, סברה הועדה שאין בכל אלה כדי לאיין את מסוכנותו כפי שהיא עולה מתוך המידע החסוי ומשכך דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם. 2. העותר אינו משלים עם החלטת הועדה ומכאן עתירתו שבפנינו. לטענת העותר טעתה הועדה בכך, שדחתה את בקשתו על יסוד המידע המודיעיני מבלי לפרט את הפרפראזה ותאריך המידע בהחלטתה ומבלי להתייחס לשאלת החופשות, שכן העותר יוצא לחופשות באופן סדיר ויש בכך כדי להפריך את המידע המודיעיני; ב"כ העותר תוהה הכיצד יש במידע זה של משטרת ישראל כדי למנוע שחרור העותר שעה שהוא יוצא לחופשות באישור משטרת ישראל. עוד טוען העותר, כי הועדה טעתה בכך, שלא התחשבה בנסיבות חייו של העותר אשר גדל בסביבה עבריינית וכיום עשה שינוי גדול לצורך חזרתו לחיים נורמאליים; משך כל תקופת מאסרו התאמץ העותר ועבד קשות על מנת לעשות את השינוי הנדרש והדברים קיבלו ביטוי בהחלטת הועדה. כמו כן, העותר הביע חרטה על מעשיו והתנהגותו בכלא חיובית. בשים לב לכל האמור, סבור ב"כ העותר, כי טעתה הועדה בקביעתה, כי שחרורו המוקדם של העותר יהווה סכנה לציבור. 3. ב"כ היועמ"ש מתנגדת לעתירה ומבקשת להורות על דחייתה; לטענתה ועדת השחרורים בחנה את כל נסיבותיו של העותר ובכללן גם את התהליך שעבר בכלא ואת תוכנית הטיפול שהציג מטעם רש"א ולאחר בחינת עמדת משטרת ישראל והמידע המודיעיני, עברו, נסיבות ביצוע העבירה בגינה מרצה את מאסרו והעובדה כי זכה בעבר לשחרור מוקדם, הגיעה הועדה לכלל מסקנה, כי אין בהליך הטיפולי שעבר העותר בין כותלי בית הכלא כדי לאיין את מסוכנותו; מדובר, כך לטענת ב"כ היועמ"ש, בהחלטה סבירה. 4. עיון בהחלטת הועדה מלמד בברור, כי אלמלא המידע המודיעיני שהצביע על המשך מעורבותו של העותר בפעילות פלילית במהלך תקופת מאסרו, הכף הייתה נוטה לעבר קבלת בקשתו, וזאת בשים לב לתהליך הטיפולי המשמעותי שעבר. הועדה עמדה בהחלטתה על השיקולים העומדים לזכות העותר כפי שהם נלמדים מדו"ח גורמי הטיפול. על פי הדו"ח הסוציאלי שבתיק הועדה, העותר שוהה במחלקה לטיפול בהתמכרויות בבית סוהר חרמון מזה כשנה; במהלך הטיפול במחלקה עבד רבות סביב דפוסי התנהגות עבריינים והתמכרותיים שהושרשו במהלך השנים, למד והפנים דרכי התמודדות אדפטיביות. בתחילת הטיפול ניכר קושי רב בהצבת גבולות לעצמו ולסביבתו. עם הזמן ניכר שיפור רב בכך. העותר תפקד במספר רב של תפקידים בוועד המחלקה והצליח לרכוש מקום חשוב וחיובי בקבוצה ולהוות דוגמא חיובית. במהלך הטיפול, אשתו ואחיו היו שותפים לתהליך שהוא עובר והביעו נכונות לסייע לו בכך. הם הגיעו לימי משפחות שהתקיימו במחלקה ואף היו שותפים לבניית תוכנית רש"א. יוצא, כי העותר הצליח לערוך שינוי משמעותי בדפוסי התנהגותו וחשיבתו וניכרת אצלו יכולת להגיע לתובנות באשר למקור התנהגותו, השלכותיה על חייו ועל סביבתו. דא עקא, המידע המודיעיני הצביע על תמונה שונה בתכלית והביא את חברי הועדה לדחות את בקשתו של העותר. 5. המידע המודיעיני הנמצא בתיק הועדה נחלק לשניים: א. דו"ח ידיעה מטעם שב"ס - דו"ח זה אינו מתייחס להתנהגות הנעוצה בעותר עצמו, כי אם בידיעה מודיעינית ביחס אליו. אין בדו"ח זה כדי ללמד על המשך פעילות פלילית ועל קשרים פליליים של העותר בעת שהותו במאסר. ב. ידיעות מודיעיניות מטעם משטרת ישראל - מדובר בשבע ידיעות (הראשונה מחודש אפריל 2010 והאחרונה מחודש ינואר 2012). עיון מעמיק באותן ידיעות מלמד, כי הידיעה האחרונה אינה ברמת מהימנות גבוהה, שתי ידיעות משנת 2011 מלמדות על פעילות עבריינית עובר למאסרו של העותר, הידיעה הראשונה משנת 2010 הנה לפני מעצרו של העותר (שנעצר ביום 31.8.10), הידיעה השנייה משנת 2010 מתייחסת, בין היתר, לעותר וכן לתקופה עובר למעצרו, והידיעה השלישית והידיעה הרביעית משנת 2010 מתייחסות, בין היתר, לעותר. לא מצאנו בכל הידיעות המודיעיניות הנ"ל דברים המצביעים בבירור על התנהגות פלילית שביצע העותר במהלך מאסרו; לכל היותר מדובר בידיעות המתייחסות לקשרים פליליים שהיו לעותר בעבר, עובר לתחילת ריצוי מאסרו. 6. מאחר והידיעות המודיעיניות אינן מלמדות על פעילות פלילית של העותר במהלך מאסרו או על יצירת קשרים פליליים חדשים, והידיעה האחרונה בעניינו הנה מלפני כשנה, כאשר במהלך שנה זו עבר העותר שינוי משמעותי במחלקה לטיפול בהתמכרויות בבית סוהר חרמון כפי שציינה הועדה בהחלטתה, ומאז לא התווספו ידיעות כלשהן אודותיו, ובשים לב לעובדה, כי הוכנה עבור העותר תוכנית רש"א המקיפה את צרכיו הטיפוליים והמשפחתיים כאחד בשיתוף אשתו (כמפורט בתוכנית רש"א מיום 26.11.12) וזאת לצורך המשך ההליך הטיפולי ושימורו, בהינתן כל אלה, אנו למדים, כי הועדה נתנה משקל יתר לידיעות המודיעיניות ולא איזנה כראוי בין מכלול השיקולים הרלוונטיים העומדים על הפרק; משכך אנו מחליטים לקבל את העתירה ולהורות על שחרורו של העותר על-תנאי מנשיאת יתרת מאסרו. עניינו של העותר יובא בהקדם לדיון בפני ועדת השחרורים כדי שתקבע את תנאי שחרורו. אנו מורים על עיכוב ביצוע פסק דין זה למשך 7 ימים מיום שתקבע הועדה את תנאי השחרור, כדי לאפשר לב"כ היועמ"ש לכלכל את צעדיו. בית סוהר / כלאמאסרשחרור מוקדם מהכלאסמים